סוף עונת התפוזים: מאחורי מחיקת הענק של מהדרין

חברת החקלאות ביצעה הפחתה של כ-160 מיליון שקל בשווי הפרדסים ובתי האריזה שלה, ומעדכנת על נזקים כבדים מהמלחמה • "תפוקת מתנדב היא כעשירית מתפוקתו של עובד מיומן"

פרדס בעוטף. חשש לפגיעה מהותית בתחום / צילום: Shutterstock
פרדס בעוטף. חשש לפגיעה מהותית בתחום / צילום: Shutterstock

חודשים ספורים מאז שקבוצת דלק  רכשה את השליטה בחברת הפרדסים והקרקעות מהדרין, מדווחת חברה זו על הפסד של כ־160 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2023, שנבע, רובו ככולו, מהפחתת שווי בנכסיה. בנוסף, מתריעה מהדרין  בדוחות כי למלחמה בעזה שפרצה בתחילת אוקטובר יש "השפעה מהותית וקשה על ענף החקלאות בישראל בכלל, ובאזורי עוטף עזה ובצפון הארץ בפרט" וכפועל יוצא מכך על פעילותה שלה.

משקיעים בחברה שמוביל אהוד ברק מבקשים כיסא בדירקטוריון 
אחרי שטראוס: הג'וב החדש של גיורא בר דעה 

מחיקת הענק בוצעה עקב ירידת ערך בנכסי מהדרין והחלטה על עזיבת פרדסים מפסידים. עיקרה נעשתה בתחום בתי האריזה של החברה, בפרדסים שאינם בהחזקתה וכן בפרדסים שבכוונתה לעקור. החברה מציינת בדוחות כי מנהליה גיבשו אסטרטגיה אשר מטרתה להביא להתייעלות כוללת בפעילות החקלאות של החברה בארץ. במסגרת זו בכוונת החברה לצמצם שטחים מפסידים ולהרחיב את פעילותה בשטחים הרווחיים.

באשר לנזקי המלחמה, מהדרין מציינת כי עיקר הכנסותיה ופעילותה מתבססות על עונת קטיף ההדרים והאבוקדו בישראל, וקיים חשש לפגיעה מהותית בתחום זה. בין היתר למהדרין פרדסים ומטעים בשטח של כ־4,000 דונם המצויים באזור עוטף עזה. לחברה לא הייתה אפשרות גישה לפרדסים ומטעים אלו עד לתום חודש נובמבר, מאחר שהוגדרו כשטחי אש או כינוס של צה"ל, או שהם סמוכים לאזור הלחימה שהיה אזור צבאי סגור. במהלך דצמבר התאפשרה גישה לחלק מהשטחים ונתגלו נזקים רבים, וביניהם מערכות ההשקיה שנפגעו, מחסנים הנמצאים בשטח הפרדס שנהרסו ועקירות עצים כתוצאה מלחימה. בין היתר לפרדס בקיבוץ סופה, בשטח של כ־330 דונם, נגרם נזק בלתי הפיך.

עוד מציינת החברה כי מרבית פועלי הקטיף שלה הם בני מיעוטים, תושבי השטחים ועובדים זרים. מהדרין מעסיקה בתחום החקלאות ובתי האריזה כ־300 עובדים קבועים, וכן עובדים עונתיים לטובת קטיף ועבודות שונות שהיקפם נע בין 800 ל־1,200 עובדים נוספים. לאור ההתפתחויות הביטחוניות, במועד זה חל קיטון משמעותי במצבת העובדים העומדים לרשות החברה, וזאת בעקבות גיוס עובדים בצווי 8, יציאה מהארץ של עובדים זרים (בעיקר מתאילנד) וכן מניעת כניסה של תושבי השטחים.

בהתאם, מצבת עובדי הקטיף במועד פרסום הדוחות עמדה על כ־50%, אך מחציתו של כוח אדם זה אינו מיומן (מורכב ממתנדבים ועובדים מזדמנים), כך שהיעילות בקטיף ירדה משמעותית (תפוקת מתנדב הינה כעשירית מתפוקתו של עובד מיומן). בנוסף חלה התייקרות בשכר עובדי הקטיף של כ-40% בעקבות המחסור לצד עלויות שינוע של עובדים ממקומות שונים בארץ. עיכוב בקטיף יכול לגרום בין היתר לביטול הזמנות ולאיכות פרי נמוכה יותר שתגרום לתמורה נמוכה יותר (פרי שלא יישלח ליצוא יימכר בערך נמוך יותר).

ההכנסות גדלו וגם ההפסד

באוגוסט האחרון הושלמה עסקה בה רכשה קבוצת דלק של יצחק תשובה את מניות השליטה (45% מההון) במהדרין מידי חברת דיסקונט השקעות (דסק"ש) תמורת 250 מיליון שקל. העסקה בוצעה לפי שווי של כ־560 מיליון שקל למהדרין, נמוך משמעותית מההון העצמי דאז (כ־760 מיליון שקל בתום המחצית הראשונה של 2023). ההפסד העצום ברבעון השלישי מעמיד את הון החברה על כ־600 מיליון שקל - קרוב הרבה יותר למחיר העסקה.

מחזור המכירות של מהדרין בתשעת החודשים הראשונים של 2023 עלה ב־11% ביחס לתקופה המקבילה בשנה קודמת, והסתכם ב־852 מיליון שקל. העלייה נבעה מהתייקרות תוצרת ההדרים, שהעלתה את ההכנסות מהיצוא שלהם, אף שכמויות המכירה נותרו דומות. בגידולי האבוקדו, למרות קיטון של 15% בכמויות המכירה, נרשם זינוק של 28% במחירם, שהוביל לגידול בהכנסות מהם. גורם נוסף שהשפיע לחיוב על ההכנסות היה הפיחות בשקל שהגדיל אותן ב־53 מיליון שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של 133 מיליון שקל בינואר־ספטמבר, לעומת הפסד של 53 מיליון שקל בתקופה זו ב־2022.

הסבת פרדסים לנדל"ן

לצד ההפסד הכבד וצעדי התייעלות מתוכננים, נכתב בדוחות מהדרין כי החברה נמצאת בתהליכי גיבוש של תוכנית אסטרטגית כוללת שבמסגרתה תיבחן כניסה לתחומי פעילות נוספים, ובהם תחום הנדל"ן (השבחה, הסבת קרקעות וכיוב'). עוד בודקת החברה שיתופי פעולה בתחום האנרגיה המתחדשת, לרבות שימוש בקרקעות שלה לפריסת פרויקטים סולאריים. נזכיר בהקשר זה כי ב־20 בספטמבר הודיעה מהדרין על מינויה של דלית זילבר, לשעבר מנכ"לית מנהל התכנון במשרד הפנים, לתפקיד המשנה למנכ"ל החברה (אורי פלוט).

מניית מהדרין עלתה בכ־7% מתחילת השבוע וב־24% בשנה האחרונה, לשווי חברה של כמעט חצי מיליארד שקל.