"שדה דב" עלה ביוקר: מחיקות הובילו את חנן מור לרשום הפסד של 421 מיליון שקל

הפחתות שווי קרקעות, בעקבות הפרויקט הענק בצפון תל אביב שסיבך אותה פיננסית, דרדרו את יזמית הבנייה למגורים לרשום הפסד ענק • עם זאת, למרות הערת "עסק חי", ההון העצמי של החברה עדיין חיובי

חנן מור / צילום: איל יצהר
חנן מור / צילום: איל יצהר

הפסד ענק של 421 מיליון שקל בגין ירידת ערך קרקעות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, זו השורה התחתונה העגומה של חברת הבנייה, חנן מור , ברבעון השלישי של השנה. הערב (ד') מפרסמת החברה שנמצאת בעיכוב הליכים, תחת חסותו של ביהמ"ש, ואשר ניהולה השוטף עבר לידי דודו זבידה, את התוצאות הכספיות שלה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של השנה.

הסדר החוב המתגבש בחנן מור נחשף: גיוס עשרות מיליוני שקלים, שמירה על הקניונים ובניית הדירות 

המניה שעלתה ביותר מ־370%: האירועים שעשו את השנה בשוק ההון 

הדוח מתאר את נסיבות הקריסה הפיננסית של החברה והגעתה לעיכוב הליכים בחסות ביהמ"ש. מצויין כי ב-27 בדצמבר הגיש הנאמן מטעם ביהמ"ש, עו"ד גינדס, בקשה לאורכה לעיכוב ההליכים עד לשבוע הבא (11.1.24) שנתקבלה. בדוח תואר מתווה כללי להסדר החוב בחברה שנחשף בשבוע שעבר כאן בגלובס. נותרו כאמור ימים בודדים לזבידה, עד שבוע הבא, לגבש את הסדר החוב בחברה.

התוצאות הכספיות מלמדות שחנן מור רשמה הכנסות בהיקף של 76.1 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2023, מרביתן ממכירת דירות וחלקן הקטן מהפעלת בית מלון ומגביית דמי שכירות ודמי ניהול. הכנסות אלה מהוות ירידה של 65% ביחס לרבעון המקביל בשנה שקדמה לה. ואילו בתקופה של תשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה חנן מור הכנסות של 292.2 מיליון שקל, ירידה של 55% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2022.

הפרויקט שסיבך את החברה

כאמור מהלך של הפחתת שווי הקרקעות שבידי החברה בסכום של 275 מיליון שקל היה אחראי לרישום של הפסד גולמי משמעותי. הפחתת שווי הקרקעות, ציינו בחברה נבעה בעיקר בגין הפרויקט ב"שדה דב" בצפון תל אביב, שנחשב לזה שסיבך פיננסית את החברה בשל הלוואת ענק מקונסורציום של בנקים וגופי השקעות בסך של 1.3 מיליארד שקל. כתוצאה מכך רשמה החברה הפסד גולמי של 224.6 מיליון שקל, מול רווח גולמי של 161 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2022.

בשורה התחתונה מסכמת החברה עם רישום של הפסד (לבעלי המניות) ברבעון השלישי בסכום של 421 מיליון שקל, מול רווח של 32.8 מיליון שקל ברבעון השלישי בשנת 2022. בתום תשעת החודשים הראשונים נרשם הפסד לבעלי המניות של 407 מיליון שקל, למול רווח נקי של 111 מיליון שקל בתקופה המקבילה. יש לציין עם זאת שלמרות רישום ההפסד הענק, ההון העצמי של החברה עדיין חיובי, אף שנחתך בחצי נכון לסוף ספטמבר האחרון, והוא עומד על 335 מיליון שקל.

רואי החשבון של החברה הצמידו לדוחות הערת "עסק חי", המביעה ספק ביכולת החברה לשרוד. הם הפנו לתשומת לב לגבי ההפסד שנרשם בתשעת החודשים הראשונים של השנה (400 מיליון שקל), וציינו כי נבע לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של 126 מיליון שקל. עוד ציינו רואי החשבון כי "נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, כנגד הקבוצה עומדות בקשות להכרה בתביעה כתביעה ייצוגית ותביעות על ידי בנקים מחזיקי אגרות חוב וגופים פיננסים אחרים, לדרוש פירעון מיידי של אשראי, הלוואות ואגרות חוב בסך מצרפי של כ-2.8 מיליארד שקל, וכן בקשות לכינוס נכסים לאכיפת שעבודים".