לקופות סלייס הושבו רק 16 מיליון דולר מהכספים שהושקעו בקרנות חוץ

עמיתי סלייס העבירו לקרנות חוץ סכום של 240 מיליון דולר ורק מיעוט מהם חזר לקופות החברה - כך עולה מעדכון ששלח היום המנהל המורשה, רו"ח אפי סנדרוב, לעמיתי קופת הגמל בניהול אישי • לדבריו, "אנו ממשיכים בתהליכים לאיתור עסקאות נוספות"

רו''ח אפי סנדרוב, המנהל המורשה של חברת סלייס / צילום: באדיבות מגדל
רו''ח אפי סנדרוב, המנהל המורשה של חברת סלייס / צילום: באדיבות מגדל

עמיתי סלייס העבירו ל"קרנות האדומות" (קרנות חוץ) שניהלו יזמים סכום של 240 מיליון דולר - כך עולה מעדכון ששלח היום (ב) המנהל המורשה, רו"ח אפי סנדרוב, לעמיתי קופת הגמל בניהול אישי (IRA). מההודעה עולה כי הכספים הועברו על-ידי סלייס לחשבונות בנק זרים, וכי מתוך הסכום הושבו עד כה לחשבונות הבנק של סלייס כ-16 מיליון דולר. הדבר זה רלוונטי ל-10% מהלקוחות. 

בדצמבר אשתקד הודיעה רשות שוק ההון כי היא ממנה מנהל מורשה בחברת סלייס גמל בשל "אי-סדרים חמורים בהתנהלות החברה". בסוף חודש מאי האחרון המנהל המורשה והממונה על רשות שוק ההון דרשו לקבל אליהם את כל הכספים שהושקעו דרך סלייס בקרנות חוץ . מדובר על כספים של כ-10,000 חוסכים בהיקף של 800 מיליון שקל, על-פי הערכת המנהל המיוחד. 

פרשת סלייס: רשות שוק ההון דורשת לקבל בחזרה מאות מיליוני שקלים
המשפחות ששולטות בשוק ההון אך פועלות מתחת לרדאר, וההסתבכות
בלעדי | המנהל הממונה מצא: בסלייס לא החזירו ללקוחות 2 מיליון שקל
דעה | פרשת חברת הגמל סלייס מזכירה שיש תובענות ייצוגיות חשובות
הפרשה שחושפת את הסיכונים של חיסכון בקופות גמל בניהול אישי

"ממשיכים בתהליכים לאיתור עסקאות נוספות"

עוד צוין בההודעה כי מהמידע שאסף המנהל המורשה עד כה ביחס לעסקאות שבוצעו על-ידי מנהלי הקרנות האדומות בסך של כ-80 מיליון דולר (מתוך סך של 112 מיליון דולר באותן הקרנות לגביהן נאסף המידע), התקבלו עד כה אסמכתאות ביחס להשקעות בסך של כ-22 מיליון דולר. "אנו ממשיכים בתהליכים לאיתור עסקאות נוספות", נכתב.

בהודעה הובהר כי הנכסים שאותרו כוללים הלוואות לעמיתים, ניירות ערך סחירים ומזומן בבנקים, שצוין ביחס אליהם כי מדובר ב"היקף לא משמעותי". כן צוין כי אותרו עסקאות שבוצעו, חלק מהן בישראל וחלקן הגדול יותר בחו"ל, שכללו מתן הלוואות לצדדים שלישיים - לעסקי נדל"ן ולהלוואות מסחריות אחרות. צוין כי בוצעו גם רכישות נכסי נדל"ן והשקעות לא סחירות בחברות.

"יצוין כי המידע שנאסף מתייחס לעלות המקורית של העסקאות שבוצעו במהלך השנים האחרונות. נכון להיום אין עדיין מידע ביחס לשווי העדכני של העסקאות, והמנהל המורשה וצוותו פועלים לאמת את קיום הנכסים ולקבל את שוויים העדכני", הובהר.

כן צוין כי צוות הניהול המורשה החל לפעול מול הגופים שבהם הושקעו הכספים "במטרה להגן על זכויות העמיתים שכספם הושקע בגופים אלה", וכי הממצאים מדווחים באופן שוטף לרשות שוק ההון.

"עם כניסת צוות הניהול המורשה לתפקידו, הוא הופתע לגלות כי אין במשרדי סלייס דוחות כספיים ומידע אחר ביחס לקרנות ההשקעה הזרות ואין ראיה שסלייס קיבלה מידע או אסמכתאות מהימנות ביחס לנכסים המוחזקים בקרנות אלה, לתשואה שלהם ולשווי העדכני של כספי העמיתים המנוהלים בקרנות אלה", נכתב. "המנהל המורשה פנה תחילה ליזמים שהפעילו קרנות אדומות בדרישה להעביר לידיו את כל המידע אודות נכסי הקרנות וההשקעות שבוצעו בהן. בהמשך לכך, ננקטו הליכים משפטיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר חייב קרנות להמציא את המידע המבוקש, ומי שלא קיים את הצו, הוגשה נגדו בקשה לביזיון בית המשפט.

"פעולות אלה החלו לשאת פרי, ולאחרונה עלה בידי המנהל המורשה לאסוף מידע מהותי מחלק מהקרנות. במקביל, המנהל המורשה דרש מהקרנות להעביר לידיו את כל הכספים והנכסים של העמיתים המצויים אצלם על-מנת להבטיח את שמירתם בידיו, בנאמנות לטובת העמיתים. ככל שדרישה זו לא תיענה, יוגשו בקשות לבית המשפט לחייב את הקרנות לעשות כן". 

"אי-סדרים חמורים" 

בדצמבר אשתקד הודיעה כאמור רשות שוק ההון כי היא ממנה את רו"ח אפי סנדרוב, מנכ"ל קרנות הפנסיה הוותיקות עמיתים, למנהל מורשה בחברת סלייס גמל, בשל "אי-סדרים חמורים בהתנהלות החברה". בהודעת הרשות נמסר כי למינוי קדמה ביקורת שנפתחה בעקבות מידע ותלונות שהתקבלו נגד החברה, לפיהם "אותרו ליקויים רבים והתגלו אי-סדרים חמורים ומתמשכים בעיקר בקופות הגמל בניהול אישי (IRA) של סלייס". 

סנדרוב תפס את מקומו של מנכ"ל סלייס, אסף גולדברג, ממשפחת בעלי השליטה, שהודח על-ידי הדירקטוריון בטענה כי אינו הדמות הנכונה להוביל את החברה לעבר הוצאתה מהמשבר. 

באפריל השנה נחשף בגלובס כי מהבדיקות שערך המנהל המורשה סנדרוב עלה כי בסלייס לא השיבו למבוטחים כ-2 מיליון שקל אותם הם חויבו להחזיר על-ידי רשות שוק ההון בחודש מרץ 2023.

בהמשך, בסוף חודש מאי האחרון, פורסם כי סנדרוב ועמית גל, הממונה על רשות שוק ההון, דורשים לקבל אליהם את כל הכספים שהושקעו דרך סלייס בקרנות חוץ. מדובר על כספים של כ-10,000 חוסכים בהיקף של 800 מיליון שקל, על-פי הערכת המנהל המיוחד.