נוטש את הספינה: משה כחלון התפטר מתפקיד יו"ר יונט קרדיט

שנה לאחר שנכנס לתפקיד יו"ר חברת האשראי שדיווחה לאחרונה על חוסר של כמעט 8 מיליון שקל בספריה, הודיע שר האוצר לשעבר כי החליט לסיימו: "ייתכן שלחברה קיימת חשיפה כספית משמעותית שהתרחשה לפני הצטרפותי", כתב במכתב ההתפטרות שלו 

משה כחלון, יו''ר יונט קרדיט / צילום: יוסי כהן, רפי קוץ
משה כחלון, יו''ר יונט קרדיט / צילום: יוסי כהן, רפי קוץ

הפיאסקו של העסקת משה כחלון כיו"ר חברת האשראי החוץ בנקאי יונט קרדיט הגיע לסופו. זה אולי היה צפוי, ורבים העריכו שיגיע לפני כמה שבועות, אבל לאור שורת אירועים מטרידים הסובבים לאחרונה את חברת  יונט קרדיט הודיע שר האוצר לשעבר, משה כחלון, על התפטרותו המיידית מתפקיד יו"ר הדירקטוריון של יונט, שבתקופת כהונתו (שנה) איבדה מניית החברה כ-75% משווייה והיא נסחרת בשווי זניח של כ-40 מיליון שקל בלבד. נזכיר כי ערב כניסתו לתפקיד ביקשו ביונט להעניק לכחלון חבילת תגמול שמנה בהיקף של כ-8 מיליון שקל בשנה - ממנה נסוגו הצדדים בעקבות הביקורת החריפה  לה זכתה.

"לצערי הרב וכפי שידוע לכם, אנו מבינים כיום כי ייתכן וקיימת לחברה חשיפה כספית משמעותית, אשר נגרמה בגין אירועים שהתרחשו לפני הצטרפותי לחברה", כתב כחלון  במכתב ההתפטרות. "נוכח התפתחויות אלה, ובלב כבד, החלטתי להודיע לבעלי השליטה על סיום תפקידי כיו"ר דירקטוריון החברה ודירקטור בה באופן מיידי. אני מאחל לכם ולחברה בהצלחה בהמשך הדרך".

החלטתו של כחלון התקבלה בעקבות אי סדרים שהתגלו לאחרונה  סביב פעילות הצ'קים של יונט וחוסרים של מיליוני שקלים עליהם דיווחה. כעת מתברר כי במהלך בדיקה שעורכת החברה (באמצעות בודק חיצוני, רו"ח עופר אלקלעי, ורואה החשבון המבקר שלה)  עולים  כשלים  נוספים בהתנהלותה הפיננסית. מה שככל הנראה הביא את כחלון לסיים את דרכו היו ממצאים  לפיהם ייתכן וקיימת לחברה חשיפה בגין הלוואות שהעמידה, שהינה גבוהה באופן משמעותי ביחס לדיווחים הקודמים שלה.

ביונט ציינו כי נכון לעכשיו אין לחברה יכולת להעריך את מידת החשיפה בעת הזו. "החברה בוחנת אם ייתכן שבגין חלק מהחשיפה כאמור הועמדו ערבויות אישיות על ידי בעלי השליטה בחברה. יובהר, כי חרף האמור, החברה ממשיכה לעבוד ולנהל את עסקיה באופן שוטף וכי החברה ממשיכה בבחינת כלל ההשלכות של האירועים האחרונים, לרבות השלכות משפטיות, דיווחיות וחשבונאיות, וכן, את השפעתם על הדוחות הכספיים לתקופות קודמות", הסבירו ביונט קרדיט.

המסחר במניות יונט הושעה עד לישיבת דירקטוריון הבורסה

בעקבות הדיווח על התפטרותו של כחלון ואי הבהירות בענייניה של יונט, הודיעה הבורסה על השעיית המסחר במניותיה. אם לא יתקיימו התנאים לחידוש מסחר בניירות הערך של החברה עד לישיבת דירקטוריון הבורסה, שתתקיים בעוד שבוע, ידון הדירקטוריון, בישיבתו הנ"ל, בהמשך השעיית המסחר. יונט טרם פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2022 וככל שלא תעשה זאת, תתווסף להשעיית המסחר גם עילת אי פרסום דוחות
כספיים.

לפני כשבועיים דיווחה יונט כי לא תפרסם את הדוחות הכספיים, לאחר שבעת עריכתם התברר לראשיה כי ישנו חוסר בכספים של כ-7.7 מיליון שקל בין צ'קים שהתקבלו בסניף נצרת לעומת הרישום  בספרי החברה. כחלק מבדיקה שביצעה החברה בימים שלאחר מכן עלה חשש כי מנכ"ל החברה, צחי אזר, שהוא אחד מבעלי השליטה בה, נטל הלוואה בסך של כ-70 אלף שקל מכספי החברה מבלי שדיווח על כך. אזר הוצא לחופשה מיד לאחר מכן עד לסיום בירור העניין. זאת חודש אחד בלבד לאחר שיונט דיווחה לבורסה על שוד אלים של בלדר שהחזיק ב-3.5 מיליון שקל מכספי החברה  בסמוך למשרדיה בחולון, פרשה שטרם פוענחה.

כל אלה, יחד עם המומנטום השלילי ממילא בשוקי ההון, הפילו כאמר את מניית החברה בכ-75% בשנה האחרונה, ואף הובילו כעת להגשת בקשה לתובענה ייצוגית נגד יונט קרדיט, בעלי השליטה בה - שלמה אייזיק, שי פנסו וצחי אזר, ונגד היו"ר כחלון. התביעה, בסך כ-5 מיליון שקל, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בטענה לעבירה לכאורה של ביצוע פעולות הנוגדות את חוק ני"ע.

השבוע חלה תפנית נוספת בעלילה לאחר שיונט דיווחה כי שניים מבעלי השליטה בחברה, שלמה אייזיק ושי פנסו, חתמו  על נייר עקרונות עם פירמת הייעוץ גיזה למכירת כ-18% ממניותיהם לגיזה תמורת 10 מיליון שקל .

במסגרת ההבנות בין הצדדים  נקבע כי גיזה תוכל למנות מנכ"ל מטעמה ללא שכר,כאשר על פי ההערכות מי שמיועד מטעמה לנהל את יונט, אם העסקה תצא לפועל (מה ש כלל לא ברור), הוא יריב פילוסוף, המכהן כיום כסגן יו"ר גיזה והשותף המנהל שלה .