איסור הטרדה של בעלי דירה: טיוטת תקנות האתיקה למתווכים

בין היתר נקבע בטיוטת התקנות כי מתווכי נדל"ן לא יוכלו להטריד בעלי או רוכשי דירות במטרה לשכנע אותם לתת שירות, והם יחויבו במתן מידע מלא ומדויק על הנכסים ובהצגת רישיון תיווך בר-תוקף • הטיוטה גובשה לאחר שהתקבלו תלונות על בעיות שבהן נתקלו אנשים שהשתמשו בשירותי תיווך

תיווך נדל''ן / צילום: תמר מצפי
תיווך נדל''ן / צילום: תמר מצפי

מתווכי נדל"ן לא יוכלו להטריד בעלי או רוכשי דירות במטרה לשכנע אותם לתת שירות; הם יחויבו במתן מידע מלא ומדויק על הנכסים ובהצגת רישיון תיווך בר-תוקף - וכל זאת במסגרת תקנות אתיקה שגיבש משרד המשפטים, שפורסמו להערות הציבור. זאת, לאחר עבודת רקע רבה שערכו אנשי המשרד, לאחר קבלת תלונות על בעיות שבהן נתקלו אנשים שהשתמשו בשירותי תיווך, בהן מסירת מידע חסר ולא מדויק על נכס, ניסיון של מתווכים להיכנס בנעלי שמאי מקרקעין בהצגת מחירים ראויים לנכסים, בעיות בהצגת רישיון תיווך ועוד. 

זו הייתה התקווה הגדולה של שוק הנדל"ן. ואז הגיעו התוצאות
רוצים לבטל התקשרות עם יזם פינוי בינוי? למה צריך לשים לב

בחוק המתווכים מצוין בסעיף מסוים כי שר המשפטים יוכל לקבוע תקנות אתיקה לענף, ובמשרד המשפטים הוחלט, בעקבות תלונות שונות, לגבש את התקנות הללו. לצורך כך נערכה בשנתיים האחרונות עבודת מטה, והוקם צוות משותף לאגף לאסדרת מקצועות, לחטיבת תכנון מדיניות ואסטרטגיה וללשכה המשפטית של משרד המשפטים, שבחן את האתגרים המרכזיים בתחום האסדרה (רגולציה) של שוק התיווך במקרקעין. 

סוגיות אתיות ומקצועיות

דוח הערכת הרגולציה (RIA) המסכם של הצוות העלה מספר סוגיות אתיות ומקצועיות המצריכות טיפול ואסדרה בתחום תיווך המקרקעין, בהן: מסירת מידע שגוי או חסר על נכס, היבטים הנוגעים לפרסום נכסים, הסגת גבול מקצועי לתחום המשפטי או השמאי, היעדר הזדהות כמתווך מקרקעין בעת מתן שירות, שימוש במידע אישי או מידע על הנכס לצורך אחר ללא הסכמת הלקוחות ועוד.

המשרד הפיץ סקר לציבור הרחב, בצורת "קול קורא" לקבלת התייחסות ותגובות עומק, ואף ערך מפגש "שולחנות עגולים" עם בעלי עניין בסוגיה וקיבל תמונת מצב המבוססת על תגובות של כ-2,000 אנשים. כמו כן, קיים מחקר משווה בינלאומי הבוחן כיצד מדינות אחרות מתמודדות עם תופעות דומות, אשר בחן את ההשפעה המשקית של חלופות האסדרה השונות המוצעות בתחום תיווך המקרקעין.

לאחר שהסתיימה עבודת הצוות, פרסם הצוות המלצות לגיבוש כללי אתיקה לענף התיווך, שלהערכת הצוות עשויה לחסוך למשק כ-196 מיליון שקל.

בין הסעיפים המופיעים בטיוטה: איסור על מתווך במקרקעין לנקוט אמצעים המהווים השפעה בלתי הוגנת על אדם להתקשר עמו בעסקת התיווך, בכללם פניות חוזרות למרות הבעת רצון, במפורש או במשתמע, כי יחדל מכך, ומניעת אפשרות סבירה להתייעץ ביחס לעסקת התיווך או לעסקת המקרקעין; איסור על מידע ביחס לנכס, לעסקת התיווך או לעסקת המקרקעין, אשר הוא יודע, או היה עליו לדעת, שהוא שגוי, או עלול להטעות, והצגת רישיון תיווך במקרקעין בתוקף בהזדמנות הראשונה שמתאפשרת לו, בפני אדם שמעוניין לבצע באמצעותו עסקה; גילוי נאות אם הנכס נמצא בכינוס נכסים, אם הנכס נמכר בבלעדיות אצל המתווך, גילוי על תמורות שהוא מקבל בעבור ביצוע העסקה מצדדים אחרים; איסור "פלישה" של מתווכים לטריטוריה של שמאי מקרקעין בקביעת שווי נכסים ועוד. 

לשפר את זרימת המידע

ראש האגף לאסדרת מקצועות במשרד המשפטים ורשם המתווכים במקרקעין, עו"ד עמיר הרן, מסר: "במסגרת בחינת הרגולציה מצאנו כי זירת הנדל"ן מתאפיינת פעמים רבות בפערי כוחות ומידע, וכי יש מקום לחדד ולשפר את הכללים המנחים את התנהלות המתווכים. מטרת הכללים החדשים היא לשפר את זרימת המידע ולוודא כי התיווך נעשה על בסיס מידע מהימן ומקיף, בצורה מקצועית ובדרך ראויה לבעלי רישיון מטעם משרד המשפטים".

מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד, מסר: "משרד המשפטים שם למטרה את העלאת רמת השירות ושביעות-הרצון של הציבור משירותי משרד המשפטים, ובכללם פעילותם של המתווכים במקרקעין. תקנות האתיקה למתווכים בתחום המקרקעין הן צעד משמעותי נוסף שאנו מתכוונים ליישם על-מנת להשיג מטרה זו. במסגרת כללי האתיקה החדשים ייקבעו שירותי הבסיס שיינתנו במסגרת תיווך מקרקעין, ויעוגנו זכויותיהם של הצדדים לעסקה בה מעורב מתווך מקרקעין". 

מלשכת מתווכי הנדל"ן הארצית נמסר בתגובה כי "הלשכה מברכת על הסדרת תחום התיווך. מדובר בשלב שלב נוסף בהתפתחות מקצוע התיווך בישראל שיסייע להרחבת האמון והביטחון בקרב העוסקים בתחום.

"לשכת המתווכים שותפה לתהליך התמקצעות התחום לאורך שנים רבות, והעמידה לרשות משרד המשפטים את הידע הרב שהצטבר אצלה בישראל ובמדינות המערב בתחום הבוררות והאתיקה.

"הלשכה הקימה ועדה מיוחדת על-מנת לגבש נייר עמדה שיכלול את ההתייחסות המקצועית לכללי האתיקה החדשים, בכדי להסדיר את התחום באופן יסודי לטובת כלל הנוגעים בדבר".