דוחות לאומי: רווח של 7 מיליארד שקל למרות הפחתה גדולה בארה"ב

בנק לאומי רשם בשנת 2023 רווח של 7 מיליארד שקל, ירידה של 9% לעומת 2022 בשל ההפחתה שביצע ברבעון הראשון של השנה • יחלק דיבידנד של 365 מיליון שקל, המהווים 20% מרווחי הרבעון, בהתאם להנחיות בנק ישראל

בנק לאומי / צילום: איל יצהר
בנק לאומי / צילום: איל יצהר

בנק לאומי  פרסם הבוקר (ג') את דוחותיו הכספיים לשנת 2023, מהם עולה רווח של 7 מיליארד שקל, ירידה של 9% לעומת הרווח הנקי בשנת 2022. הירידה ברווח נובעת מהפחתה של 1.1 מיליארד שקל שביצע לאומי באמצע השנה בגין החזקותיו (14.2%) בוואלי נשיונל האמריקאי. בנטרול ההפחתה החד-פעמית הסתכם הרווח הנקי בכ-8.1 מיליארד שקל. 

ניתוח | דוחות הבנקים חושפים רווחי שיא ודאגה אחת גדולה 
בנק הפועלים: רווח של 7.4 מיליארד שקל ב-2023, הדיבידנד צומצם ל-20%
הבינלאומי: הרווח זינק ב-30% ל-2.2 מיליארד שקל, ההוצאות להפסדי אשראי קפצו
הרווח השנתי של מזרחי טפחות זינק ב-10% לשיא של 5 מיליארד שקל
בנק דיסקונט: רווח של 4.2 מיליארד שקל ב-2023, צמיחה של 20%

התשואה להון בשנת 2023 עמדה על 13.7%, בהשוואה ל-17% בשנת 2022. בגין רווחי הרבעון הרביעי יחלק הבנק דיבידנד בסך של 365 מיליון שקל, המהווים 20% מהרווח הנקי לרבעון הרביעי של 2023, וזאת בהמשך להנחיות בנק ישראל בנושא בעקבות המלחמה. ההיקף השנתי הכולל של הדיבידנד שחולק לציבור ושל הרכישה העצמית של המניות שביצע הבנק ב-2023 עומד על כ-2.35 מיליארד שקל.

ההכנסות מריבית נטו של לאומי, שאחראיות למרבית הרווח של הבנק בשנה שעברה בשל סביבת הריבית הגבוהה והגידול בתיק האשראי, הסתכמו ב-16 מיליארד שקל - זינוק של 21% לעומת הכנסות הריבית בשנת 2022. 

המשכנתאות - מנוע צמיחה מרכזי

תיק האשראי של הבנק צמח אשתקד בשיעור כולל של 9%. בלאומי סימנו את תחום המשכנתאות כמנוע צמיחה מרכזי, למרות שהשוק כולו סבל מחולשה בעיקר בשל סביבת הריבית הגבוהה שהקשתה על הציבור. למרות זאת, תיק המשכנתאות של לאומי צמח ב-9% במהלך שנת 2023, הצמיחה הגבוהה במערכת, והוא הסתכם ב-132.1 מיליארד שקל. הבנק הצליח להעמיד אשתקד כ-30% מהמשכנתאות החדשות, והוא מהווה כיום את המתחרה העיקרי למזרחי טפחות, הבנק הגדול בתחום המשכנתאות.

לעומת זאת, האשראי ללקוחות פרטיים (ללא משכנתאות) הצטמצם בכ-7% לכ-30.2 מיליארד שקל, שוב - בשל סביבת הריבית הגבוהה שהביא לקיטון בבקשות לאשראי חדש והגדילה את הרצון של לקוחות רבים לפרוע את ההלוואות הקיימות.

מאותה סיבה קטן גם האשראי לעסקים קטנים, ב-1.9%, לכדי 26.2 מיליארד שקל. מנגד, האשראי למגזר המסחרי הסתכם ב-62.6 מיליארד שקל, גידול של כ-3%; והאשראי למגזר העסקי (כולל נדל''ן) זינק ביותר מ-16% והסתכם ב-31 בדצמבר ב-127.4 מיליארד שקל. 

גידול בהפרשות להפסדי אשראי

סביבת הריבית הגבוהה והשפעות המלחמה הביאו את הבנק להגדיל משמעותית את ההפרשות להפסדי אשראי למקרה שהלווים לא יעמדו בהחזרים. בשנת 2023 עמדו ההפרשות על 2.4 מיליארד שקל, זינוק של כמעט פי חמישה לעומת כ-500 מיליון שקל שהופרשו בשנת 2022.

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 בדצמבר ב-567.8 מיליארד שקל, גידול של כ-2%. יש לציין כי במהלך שנת 2023 קטנו יתרות פיקדונות העו"ש שאינם נושאים ריבית בלאומי בשיעור של כ-24% לסך של 150.4 מיליארד שקל, כך שכמעט 50 מיליארד שקל יצאו מחשבונות אלו שאינם נושאים ריבית.

גם לאומי, כמו יותר הבנקים, העניק הקלות ללקוחותיו בגין המלחמה, הן כחלק מהמתווה שפרסם בנק ישראל והן כהרחבה לאותו מתווה. על הנייר סך ההטבות (בניצול מלא) שהציע לאומי היה הגבוה מבין הבנקים ועמד על 575 מיליון שקל. בפועל, עד למועד סמוך לפרסום הדוח, ניצלו לקוחות לאומי הטבות בסך של 156 מיליון שקל.