מתחילים להשקיע? 10 טיפים שיעזרו לכם לצלוח את מחסום המיסוי

משקיעים חדשים לא תמיד מודעים לניואנסים הקיימים בעולם המסחר, ובעיקר לא להיבטי המס שלו • יש הרבה מעבר לסוגיית 25% מס על רווחי הון • התשובות לשאלות הללו יכולות לשקף חסכון מס או תשלום מס ביתר עבור השחקנים בשוק • המדריך למשקיע, פרויקט מיוחד

אילוסטרציה / צילום: Shutterstock
אילוסטרציה / צילום: Shutterstock

עוד בסדרהלכל הכתבות

הצג עוד

1. לא מימשתם - לא שילמתם מס

המס על רווחים בבורסה חל על כל מי שמממש רווחים - אם הרווח הוא על הנייר (לא מומש), אין עדיין מס, אבל ברגע שנייר הערך נמכר, יש לשלם עליו מס.

2. שיעור המס ומחסום ה-647,640 שקל

מהם שיעורי המס בהשקעות בניירות ערך? ככלל, שיעור המס החל על רווחי הון בהשקעות בניירות ערך הוא 25% מרווח ההון הנגזר בין מחיר הקנייה למחיר המכירה בניכוי עמלות והוצאות שונות. בנוסף החל מהכנסה חייבת כוללת בסך של 647,640 שקל לשנת המס יתווסף מס יסף בשיעור של 3%. רווחים והפסדים של משקיעים יחידים מחושבים על בסיס מימוש, ולכן כל מערכת ההחלטות המיסויות של המשקיעים בבורסה צריכה לקחת בחשבון שהרווח וההפסד לפי העניין, וכן הקיזוז ביניהם, מתבצע על בסיס מימוש.

3. קחו בחשבון: תשלום מקדמות מס גם במקרה של השקעה בבורסה

האם עלי לשלם מקדמות על חשבון המס כתוצאה מהשקעותיי בשוק ההון? עו"ד ליאור נוימן שותף מנהל מחלקת המסים, ש. הורוביץ ושות': "על פי פקודת מס הכנסה, ישנה חובת דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמה בגין עסקאות הוניות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל או בחו"ל וקרנות נאמנות, ביחס למקרים שבהם נוצר רווח הון בשל העסקה והבנקים או הברוקרים באמצעותם התבצעה ההשקעה לא ניכו את מלוא המס במקור; או במקרים שבהם קיים פטור מניכוי מס במקור בגין עסקאות בשוק ההון ואשר התבצעו מכירות של ניירות-ערך נסחרים וקרנות נאמנות ללא ניכוי מס במקור.

הדיווח החצי-שנתי יעשה באמצעות הודעה לפקיד השומה הרלוונטי, ותשלום המקדמה יתבצע באמצעות שובר".

4. אל תתייחסו לשווי תיק ההשקעות בחישוב המס

עו"ד טלי ירון-אלדר, שותפה במשרד ירון אלדר פלר שורץ ושות' ונציבת מס הכנסה לשעבר: "החיוב במס לא מבוסס על שווי התיק או מחירו בבורסה, לכן אין משמעות לצרכי מס אם שווי התיק עלה או ירד. החישוב נעשה רק לפי המימוש בפועל (מכירת המניות). לכן, יכולה להיות שנה שערך התיק ירד, אך יהיה צורך לשלם מס על מכירת מניות (ולהיפך), כי מחיר המכירה גבוה מהמחיר בו נקנתה המניה בעבר".

5. הכירו את מנגנון הדיווח לרשות המסים

במטרה להקל על חלק מהנישומים תושבי ישראל שמשקיעים באמצעות בנקים וברוקרים בחו"ל והם בעלי הכנסות שמקורן מחוץ לישראל (שלולא הכנסות אלו לא היו חבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה), נפתח מנגנון דיווח מקוצר. מטרתו היא לאפשר דיווח על הכנסות החוץ ותשלום המס המתחייב בגין אותן הכנסות חוץ בלבד.

6. זכרו שהפעילות בשוק ההון לא מדווחת אוטומטית לרשויות המס

הפעילות בשוק ההון ממוסה אוטומטית, או שעלי לדווח לרשות המסים באופן אקטיבי? עו"ד נוימן: "פקודת מס הכנסה ותקנותיה קובעות חובת ניכוי מס במקור בשל פעילות בשוק ההון, ובהתאם לכך הבנקים והברוקרים בישראל מנכים עבור המשקיעים מס במקור (ובלבד שסך הרווחים שלו לא עלו על סך של 647,640 שקל).

"יחד עם זאת, כתוצאה מגורמים שונים כגון הוצאות ועמלות של המשקיע וקיזוז הפסדים, עשויים לנכות למשקיע מס ביתר בשל הכנסותיו. בנסיבות אלו, מומלץ למשקיע להגיש דוח שנתי לרשות המסים על מנת שיתבצע חישוב מדויק של המס על השקעותיו, ולדרוש בהכרה בהוצאות ובהפסדים של המשקיע.

"כמו כן, ישראלים המשקיעים בשוק ההון במסגרת חשבונות בנק בחו"ל מחויבים להגיש לרשות המסים דוח שנתי או דיווח מקוצר הכולל הכנסות ורווחים אלו".

7. הכירו את הדרך שתאפשר לכם לקזז הפסדים בבורסה

עו"ד נוימן: "פקודת מס הכנסה מאפשרת לקזז הפסדי הון משנים קודמת כנגד רווחי הון בשנים הבאות. הקיזוז מתאפשר רק כאשר המשקיע הגיש דוח שנתי למס הכנסה בשנה שבה נוצר ההפסד. בהתאם לכך, מומלץ למשקיעים בשוק ההון שיש להם יתרת הפסדים - להגיש דוח שנתי, גם אם אינם חייבים לעשות זאת, על מנת ליהנות מקיזוז ההפסד בשנים הבאות. אי הגשת דוח שנתי תמנע מהמשקיע את האפשרות לקזז את הפסדים בשנים הבאות.

"מומלץ לקראת תום שנת המס לבחון האם קיימים ניירות ערך שטרם מומשו ומגלמים בתוכם הפסד, ולממש אותם לפני תום שנת המס על מנת לקזז את ההפסד כנגד הכנסות מדיבידנדים ומריביות בגין ניירות ערך ובכך להקטין את חבות המס.

"הפסדי הון שנוצרו במכירת ניירות ערך, ניתנים לקיזוז כנגד רווחי הון וגם כנגד 'שבח מקרקעין'. במידה ומדובר בהפסד מניירות שנוצר בחו"ל, ההפסד יקוזז תחילה כנגד רווח הון בחו"ל, ויתרת ההפסד תקוזז כנגד רווח הון שנוצר בישראל. כמו כן, הפסדי הון שנוצרו בשנת המס, ניתנים לקיזוז גם כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד ששולמו מאותו נייר ערך או כנגד ריבית או מדיבידנד שהופקו מניירות ערך אחרים בתנאים מסוימים.

"בכל מקרה, הפסדי הון שמועברים משנים קודמות אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד".

8. פעילות מאסיבית עשויה להפוך אתכם מ"משקיע" ל"סוחר"

עו"ד נוימן אומר, כי "הסיווג אליו תשויכו על ידי רשות המסים האם כ'משקיע' או כ'סוחר' בניירות ערך הוא בעל השפעה מהותית לעניין שיעורי המס. בעוד שאצל ה'משקיע' ההכנסה משוק ההון מסווגת כהכנסה פאסיבית שתמוסה ככלל במס רווח הון בשיעור של 25%, הכנסה מרווח הון של 'סוחר' מסווגת כהכנסה עסקית בשיעור מס שולי שיכול להגיע עד 50%.

"פקודת מס הכנסה אינה קובעת מתי יראו 'משקיע' בניירות ערך כמי שהפך ל'סוחר', אולם במספר פסקי דין, וכן בחוזר שפרסמה רשות המסים, נקבעו מבחנים שונים שבאמצעותם יתבצע הסיווג - מבחן התדירות; משך החזקה בניירות ערך; מבחן היקף ההשקעה; בקיאות ומומחיות; מבחן הארגון; מבחן מקור מימון ההשקעה ומבחן הנסיבות המיוחדות.

"משקיע המבצע פעולות רבות בכל יום, משקיע במכשירים מורכבים, נוטל מימון לצורך ביצוע ההשקעה ומאמץ דפוסי השקעה מסוימים - רצוי שיבחן את חשיפת המס ובהתאם יתכנן את מבנה ההשקעה".

9. תיק ההשקעות שלכם גדל? בחנו השקעה באמצעות חברה

עו"ד נוימן: "משקיע שהיקף ההשקעות שלו גדול ומתווה ההשקעות עלול לעלות כדי עסק יכול לשקול לבצע את ההשקעות באמצעות חברה, אשר שיעור המס המשתלם בגין רווחיה הוא שיעור מס החברות של 23%. היתרה המחולקת מתחייבת מס בגין דיבינדים כבעל מניות מהותי (אחזקה מעל 10%) בשיעור של 30% ובתוספת מס יסף של 3% - המגיעים לשיעור מס שולי של 50%, אך לפחות עד למועד משיכת הדיבידנד הרווחים ימוסו בשיעור מס של 23%".

10. תושבים חוזרים ועולים חדשים? מגיע לכם פטור מפעילות בבורסה

עו"ד טלי ירון-אלדר: "תושבים חוזרים ועולים חדשים זכאים ל-10 שנים של פטור על הכנסות ממכירת מניות, דיווידנדים וריבית, שמקורם מחו"ל. לכן, הם זכאים לפטור על כל המניות הזרות. יש הטוענים שאם מניה זרה מוחזקת בחשבון בנק ישראלי, היא מאבדת את הזכות לפטור". 

צרו איתנו קשר *5988