הדיבידנדים בת"א הגיעו ל-21 מיליארד שקל בשנה. אלו השיאניות

הבנקים ניצלו את רווחי השיא ואת הסרת המגבלות שהוטלו עליהם בקורונה, וחילקו במצטבר כ– 5.7 מיליארד שקל, עם תשואה ענפית של 4.4% • עוד בלטו בחלוקה: איי.סי.אל, דלק רכב ודלק קידוחים • מכלל הדיבידנדים שולמו 58% לבעלי מניות מהציבור, והיתרה לבעלי העניין בחברות

יאיר המבורגר וגיל אגמון / צילום: אביב חופי, איל יצהר
יאיר המבורגר וגיל אגמון / צילום: אביב חופי, איל יצהר

החגיגה הגדולה שנרשמה בשנת 2021 בבורסה בתל אביב התבטאה לא רק בעלייה חדה של מדדי המניות ובהתנפחות שווי החברות הנסחרות בה לכטריליון שקל, אלא גם בחלוקות דיבידנדים בהיקפים חריגים. לאחר הירידה החדה בחלוקות הדיבידנדים, שנרשמה ב-2020, חילקו החברות הציבוריות בשנת 2021 דיבידנדים בהיקף כולל של 21.2 מיליארד שקל. נתוני הבורסה כוללים דיבידנדים במזומן בלבד ואינם כוללים דיבידנדים בעין שחילקו החברות.

לפי יחידת המחקר של הבורסה, סך הדיבידנדים שחולקו ב-2021 גבוה כמעט פי שניים מסך הדיבידנדים שחולקו בשנת 2020. עוד עולה מנתונים שפרסם יובל צוק מיחידת המחקר, כי מספר החברות המחלקות עמד ב-2021 על 211 חברות - שיא מאז שנת 2011.

זאת לאחר שבשנת 2020 ניכרה השפעתה השלילית של התפרצות נגיף הקורונה על הפעילות הכלכלית בחלק מענפי המשק, וכפועל יוצא מכך גם על חלוקת הדיבידנדים של החברות שמניותיהן נסחרות בבורסת ת"א. המשבר השפיע לרעה על עסקיהן ורווחיותן של חברות ציבוריות רבות, וגרם חוסר ודאות בשוק ההון.

כפועל יוצא מכך, העדיפו חברות רבות לשמור עתודות מזומנים בקופתן, על חשבון חלוקת הכספים לבעלי מניותיהן. מצב זה הוביל ב-2020 לירידה חדה במספר המחלקות ובסכומי הדיבידנדים, כאשר 156 חברות שילמו לבעלי מניותיהם כ-10.9 מיליארד שקל.

בשנת 2021 השתנתה כאמור התמונה, על רקע מבצע החיסונים הגדול בישראל ובעולם, ולמרות שמשבר הקורונה טרם הסתיים. יש לציין כי נתוני הדיבידנדים של 2021 גבוהים יותר גם מאלה של 2018 ו-2019 (השנים שלפני התפרצות נגיף הקורונה), שבהן חולקו 18.5 מיליארד שקל ו-19.4 מיליארד שקל, בהתאמה.

 

כ-58% מהדיבידנדים (כ-12.8 מיליארד שקל) שולמו לבעלי מניות מהציבור, והיתרה שולמה לבעלי העניין בחברות. תשואת הדיבידנד הממוצעת של החברות הבורסאיות הסתכמה בשנת 2021 בכ-2.2%, לעומת כ-1.3% בשנת 2020.

אף שסך הדיבידנד שחולק גבוה כאמור מזה שחולק בשנים 2018 ו-2019, תשואת הדיבידנד הממוצעת נמוכה מזו שנרשמה בשנים אלו (כ-2.6% בכל אחת מהשנים), עקב עלייה חדה שנרשמה בשווי השוק של החברות. עוד עולה מנתוני הבורסה, כי 106 חברות מבין 387 החברות שמניותיהן נסחרו בבורסה ברצף במהלך חמש השנים האחרונות, חילקו דיבידנד מדי שנה בכל אחת מהשנים (2017-2021).

 

הבנקים אחראים ליותר מרבע מחלוקת הדיבידנדים

בשנת 2021 בלט לטובה בחלוקת הדיבידנדים חלקם של הבנקים, שרשמו רווחי שיא. הללו היו אחראים ליותר מרבע מהחלוקה הכוללת, עם דיבידנדים בסך מצטבר של כ-5.7 מיליארד שקל, רובו על ידי לאומי, פועלים ומזרחי טפחות. חלוקות עצומות אלו התאפשרו בעקבות הסרת המגבלות שהוטלו על הבנקים בתחילת משבר הקורונה.

במרץ 2020 קבע הפיקוח על הבנקים הוראת שעה, שהביאה לעצירת חלוקת הדיבידנדים על ידי הבנקים. ביולי 2021 אפשר המפקח על הבנקים חלוקה של עד 30% מהרווח הנקי כדיבידנד, ואילו בדצמבר 2021 הודיע המפקח על הבנקים על ביטול ההגבלות באופן מלא.

את ההקלות הללו ניצלו הבנקים היטב, כאשר מאז הקיץ האחרון חילק בנק לאומי  סכום של כ-2 מיליארד שקל לבעלי מניותיו בגין רווחי 2020 ו-2021, ורשם תשואת דיבידנד של כ-4.6%. בנק הפועלים  חילק מאז יולי האחרון דיבידנדים בהיקף כולל של כ-1.5 מיליארד שקל, אשר הניבו תשואת דיבידנד של כ-3.8%, ואילו מזרחי טפחות  חילק באותה התקופה דיבידנדים בסך של כ-1.2 מיליארד שקל.

אליהם הצטרף גם הבנק הבינלאומי , שחילק בשנה שחלפה דיבידנדים בסך של 545 מיליון שקל, והשלים תשואת דיבידנד ענפית של 4.4% - הגבוהה ביותר מבין ענפי הבורסה.

הפניקס מובילה בביטוח - עם 580 מיליון שקל

תשואת הדיבידנד השנייה בגובהה ב-2021 עמדה על 3.7%, והיא שייכת לענף הביטוח. את הדיבידנדים הגבוהים בענף הביטוח - בסכום של 580 מיליון שקל - חילקה ב-2021 חברת הביטוח הפניקס , שבשליטת קרנות ההשקעה הזרות סנטרברידג' וגלטין פוינט, שהפכה למובילת הענף בביצועים ובשווי. החלוקות שביצעה הפניקס שיקפו תשואת דיבידנד גבוהה של 7.1%.

השנייה ברשימת המחלקות בביטוח היא הראל השקעות  שבשליטת משפחת המבורגר, שחילקה ב-2021 סך של 257 מיליון שקל (תשואת דיבידנד של 3.7%), ואילו השלישית היא איי.די.איי ביטוח  של משפחת שנידמן, שחילקה לבעלי מניותיה 160 מיליון שקל (תשואת דיבידנד של 10.1%).  חברת הביטוח מנורה מבטחים  חילקה השנה דיבידנדים במזומן בהיקף של 100 מיליון שקל.

יש לציין, כי משבר הקורונה הוביל ב-2020 את חברות הביטוח להפסקה כמעט מוחלטת של חלוקת דיבידנדים, ותשואת הדיבידנד הענפית הסתכמה אז ב-0.2% בלבד. עוד עולה מנתוני הבורסה, כי ענף השירותים הפיננסיים רשם תשואת דיבידנד ממוצעת של 3.6%, לאחר ש-18 מתוך 30 חברות הענף שילמו לבעלי מניותיהן סך של כ-800 מיליון שקל.

עם רשימת המחלקות הגדולות (לפי סכומי החלוקה) נמנית גם חברת איי.סי.אל  (לשעבר כימיקלים לישראל) מקבוצת החברה לישראל של עידן עופר, שנהנתה ב-2021 מעלייה חדה במחירי הדשנים, וחילקה לבעלי מניותיה דיבידנדים רבעוניים בסך מצטבר של כ-900 מיליון שקל. לשם השוואה, ב-2020 הסתפקה החברה בחלוקה של כ-400 מיליון שקל בלבד.

דלק רכב , יבואנית המכוניות שבשליטת גיל אגמון, חילקה ב-2021 דיבידנדים בסך של 713 מיליון שקל, בזכות שיפור במכירת כלי הרכב והצלחה בהצעת המכר של הנפקת החברה הבת ורידיס, הפועלת בתחומי התשתיות ואיכות הסביבה. שותפות דלק קידוחים , שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, חילקה ב-2021 כ-634 מיליון שקל מרווחיה, בזכות עלייה בביקוש לגז טבעי ממאגר לוויתן ומכירת ההחזקה במאגר תמר.

 

מדד ת"א-35 אחראי ליותר מחצי מהדיבידנדים

עוד עולה מנתוני מחלקת המחקר, כי 51% מסך הדיבידנדים שחילקו החברות הבורסאיות ב-2021 הגיעו מחברות הנכללות במדד ת"א-35. 23 מהחברות הכלולות במדד חילקו דיבידנדים בסך של כ-10.8 מיליארד שקל, המשקף תשואת דיבידנד של כ-2%.

לשם השוואה, ב-2020 חילקו 21 מחברות המדד סכום כולל של כ-3.6 מיליארד שקל, אשר שיקף תשואת דיבידנד של 0.8% בלבד. תשואות הדיבידנד הבולטות ב-2021 מבין חברות המדד שייכות להפניקס (7%), קבוצת אשטרום  ואמות  (כ-4.75%) והבנקים לאומי (4.6%), הבינלאומי (4.4%) ומזרחי טפחות (4.2%).

58 מבין החברות שמניותיהן היו כלולות במדד ת"א-90 בסוף שנת 2021 חילקו דיבידנדים בסך של כ-6.6 מיליארד שקל (כ-31% מסך הדיבידנדים), לעומת 54 חברות המדד שחילקו כ-4.2 מיליארד שקל בשנת 2020. הסכום שחילקו חברות מדד ת"א-90 בשנת 2021 דומה אף הוא לזה ששילמו חברות המדד בשנת 2019.

תשואת הדיבידנד של מניות מדד ת"א-90 הסתכמה ב-2.4%, גבוהה מזו שבשנת 2020 (1.9%) אך נמוכה מזו שבשנת 2019 (3.8%). תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר מבין חברות המדד ב-2021 שייכות לשותפויות הנפט והגז ישראמקו  של קובי מימון וחיים צוף (19.8%) ודלק קידוחים (11.3%), וליבואניות הרכב דלק רכב (18.9%) וקרסו מוטורס  (10.7%).

צרו איתנו קשר *5988