בשורות טובות (בינתיים) למיטב דש: העליון דחה את מועד התשלום בתביעת הענק

בית ההשקעות היה אמור לשלם בחודש מרץ 390 מיליון שקל במסגרת תביעה ייצוגית, אך השופט יצחק עמית קיבל את בקשתו לדחות את התשלום לאחר קבלת החלטה בערעור שהגיש מיטב דש • הסיבה: בשל ריבוי הזכאים לפיצוי, לא מדובר בסכום מהותי עבור כל אחד מהם

אילן רביב, מנכ''ל מיטב דש / צילום: תמר מצפי
אילן רביב, מנכ''ל מיטב דש / צילום: תמר מצפי

בית המשפט העליון דחה אתמול (ב') את מועד התשלום, על סך 390 מיליון שקל, שנגזר על מיטב דש לשלם בעקבות תביעה ייצוגית שאושרה נגד בית ההשקעות. על-פי פסק הדין של בית המשפט הכלכלי בתל אביב, התשלום, שכולל את הפיצוי לחברי הקבוצה וחלק משכר-הטרחה לבאי-כוח התובעים הייצוגיים, היה צריך לעבור במהלך חודש מרץ, אך כעת דחה השופט יצחק עמית את התשלום לאחר מתן החלטה בערעור שהגיש מיטב דש, כאשר מועד לדיון בערעור טרם נקבע.

פסק הדין ניתן באוגוסט 2021 במסגרת תובענה ייצוגית שהגישו בשנת 2012 רו"ח ישראל גרינברג, שהצטרף לקופה בשנת 1969 וכיום הוא גמלאי; ומיכאל לוינרד, איש קבע בעברו שהצטרף לקופה בשנת 1984. השניים טענו כי מיטב דש גבה מהם דמי ניהול - בניגוד למה שהוסכם עימם עת הצטרפו לקופה.

"כידוע, אין בהגשת ערעור כשלעצמה כדי לעכב את ביצוע פסק הדין. ככלל, כשפסק דין מטיל חיוב כספי, הנטייה היא שלא להיעתר לבקשה לעכב את ביצועו, מתוך הנחה כי במקרה שיתקבל הערעור, ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו", כתב השופט. "יחד עם זאת, בית משפט זה עמד לא אחת על כך שבמקרים שבהם החיוב הכספי נפסק לטובת קבוצה גדולה של זכאים, כשההשבה מכל אחד מהם - במקרה שיתקבל הערעור - תיעשה באופן פרטני, הרי שהנזק שעלול להיגרם למבקש כתוצאה מכך עשוי להיות גבוה במידה שתטה את מאזן הנוחות לטובתו. מה גם שהוראות ההשבה שנקבעו בפסק הדין (של בית המשפט הכלכלי) יצריכו ממיטב דש היערכות מערכתית תוך השקעת משאבים ניכרים. מנגד, בהינתן גובה סכום ההשבה הממוצע, שעומד על כ-3,200 שקל, ניתן להניח שככלל, הנזק שייגרם לחברי הקבוצה כתוצאה מעיכוב ההשבה עד להכרעה בערעור אינו משמעותי". 

השופט יצחק עמית / צילום: כדיה לוי
 השופט יצחק עמית / צילום: כדיה לוי

עוד הסביר השופט בהחלטתו כי התובעים טענו נגד מצבו הכלכלי של מיטב דש וגרסו כי ישנו "חשש כבד" כי חברי הקבוצה לא יוכלו לעזוב את בית ההשקעות אם יידחה הערעור. לשיטתם, מדוחותיו הכספיים של בית ההשקעות לרבעון השלישי של 2021 עולה כי נוצר לו גירעון בהון בגובה 174 מיליון שקל. "ואולם, מהדוחות הנ"ל עולה כי הגירעון הוא תוצאה של הפרשה שביצעה המבקשת בסכום כולל של כ-450 מיליון שקל בשל פסק הדין מושא הבקשה, באופן ששיקף להערכתה, טרם מתן פסק הדין המשלים, את מלוא סכום התביעה אם יידחה הערעור", ציין השופט.

הוא הזכיר כי מיטב דש חתם על הסכם קו אשראי עם תאגידים בנקאיים, שיעניקו לו הלוואה בסך של 350 מיליון שקל לצורך תשלום החיוב שהוטל עליו בפסק הדין, אם יידחה הערעור.

"בנסיבות אלה איני סבור כי יש ממש בטענות המשיבים נגד מצבה הכלכלי של המבקשת", ציין השופט, והוסיף כי "לנוכח האמור לעיל, סבורני כי מאזן הנוחות מטה את הכף לעבר עיכוב ביצוע ההשבה לחברי הקבוצה, וזאת אף מבלי להידרש לסיכויי הערעור".

עם זאת, עמית קבע כי על בית ההשקעות לשלם את הגמול לתובעים הייצוגיים וכן חלק משכר-הטרחה לבאי-כוחם, בסך כולל של כ-10.3 מיליון שקל.

בנוס, השופט עמית לא קיבל את בקשת מיטב דש להמשיך לגבות דמי ניהול מלקוחות שנכללו בתביעה ועדיין מחזיקים בקופת הגמל המדוברת. לטענת מיטב דש, החל ממועד החלטה בערעור "חלק לא מבוטל מן העמיתים עשויים לעזוב (או כבר עזבו) את הקופה", כך שבית ההשקעות צפוי להיתקל בקשיים לאתרם ולגבות מהם דמי ניהול אם יתקבל ערעורה.

"מדובר בטענה ספקולטיבית, שנטענה בשולי הדברים ומבלי שהובאו נתונים רלוונטיים. המבקשת לא עמדה אפוא בנטל להוכיח כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה בהקשר זה, ולא ראיתי להיעתר לרכיב זה של הבקשה", הסביר השופט.

במיטב דש דיווחו על החלטתו של השופט לדחות את מועד התשלום וציינו כי "החברה סבורה כי פסק הדין (של בית המשפט הכלכלי) שגוי וכי הערעור אשר הוגש יתקבל, כך שבין היתר, הגמול ושכר הטרחה אשר ישולמו כאמור לעיל, יושבו לאחר הכרעה בערעור".

צרו איתנו קשר *5988