הסלמונלה בשוקולד: רווחי שטראוס צפויים להיחתך בשליש, מדווחת על פגיעה צפויה של עד 230 מיליון שקל

בעקבות אירוע הריקול והשבתת מפעל עלית בנוף הגליל, בשטראוס מעריכים כי כבר בדוחות לרבעון הראשון צפויה פגיעה ברווח הנקי בהיקף של 115-125 מיליון שקל, ובהמשך צפויה פגיעה משמעותית ברווח לשנת 2022 בהיקף של 170-230 מיליון שקל

גיורא בר-דעה ועופרה שטראוס / צילום: איל יצהר
גיורא בר-דעה ועופרה שטראוס / צילום: איל יצהר

קבוצת שטראוס  פרסמה אומדנים ראשוניים להשלכות כספיות בעקבות אירוע הריקול והשבתת מפעל עלית בנוף הגליל, ודיווחה לבורסה על הערכותיה בדבר ההשפעות על התוצאות הכספיות של האירועים על הרבעון הראשון של שנת 2022 ועל ההשלכות לכל השנה.

"הואיל ואירוע הריקול הוא אירוע לאחר תאריך המאזן המחייב התאמה בהתאם לתקני ה-IFRS, על החברה לאמוד את הסכומים שיוכרו בדוחותיה הכספיים ברבעון הראשון של שנת 2022 בגין אירוע הריקול", נכתב בהודעה.

לפי האומדנים, בשטראוס מעריכים כי כבר בדוחות לרבעון הראשון שיפורסמו בסוף החודש צפויה פגיעה ברווח הנקי (המאוחד) של החברה בהיקף של 115-125 מיליון שקל.

הערכות החברה מסתמכות על אומדנים הכוללים קיטון במכירות בגין זיכויים ללקוחות החברה, עלויות איסוף המוצרים מהרשתות והחנויות, אומדן היקף השמדת מלאים, עלויות פיצוי לפי קביעת החברה לצרכנים, עלויות נלוות נוספות וכן בהתחשב בהשפעת המס. בחברה מבהירים כי מדובר כרגע בהערכות בלבד, המבוססות על נתונים הידועים נכון למועד זה, והן טרם אושרו על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה. 

פגיעה משמעותית ברווח השנתי 

עוד מעריכה שטראוס על-פי אומדנים ראשוניים כי בשל אירוע הריקול והשבתת המפעל צפויה פגיעה משמעותית ברווח הנקי של החברה לשנת 2022 בהיקף של 170-230 מיליוני שקל, בהסתמך על אומדנים בדבר עלויות השבת המפעל לכושר יצור מלא, אובדן רווחים בהתאם לתחזיות בדבר מועד סיום השבתת המפעל וחזרה לייצור ומכירות המבוססות על תרחישים אפשריים שונים, עלויות נלוות נוספות וכן בהתחשב בהערכת החברה בדבר קיומו של כיסוי ביטוחי לחלק מהנזקים שנגרמו לחברה. 

לפי הדוחות השנתיים ל-2021, נתח השוק של שטראוס בתחום טבלאות השוקולד עומד על יותר מ-52%. בשנת 2021 ההכנסות ממגזר הממתקים והמאפה של הקבוצה עמדו על 850 מיליון שקל. ענקית המזון סיימה את 2021 עם עלייה דו-ספרתית של 16% ברווח הנקי, ל-639 מיליון שקל. ההכנסות הסתכמו בכ-8.75 מיליארד שקל, צמיחה של 4.8%.

החברה ציינה כי נכון להיום היא אינה יכולה להעריך את ההשפעה העתידית על נתחי השוק של החברה במוצרי הממתקים, והדבר מותנה בין היתר במועד סיום השבתת המפעל וחזרתו לפעילות מלאה וכן בהשפעות עקיפות של אירוע הריקול על תוצאות החברה, אם וככל שיהיו.

עוד מסרה החברה כי אינה יכולה להעריך את השלכות התביעות המשפטיות שהוגשו עד היום ושייתכן ויוגשו בעתיד.

צרו איתנו קשר *5988