בנק ישראל ממשיך לחדד לבנקים: התאימו את ההפרשות בדוחות למצב המלחמה

בנק ישראל ממשיך להעלות את סוגיית ההפרשות להפסדי אשראי בשיחות עם בעלי התפקידים בבנקים • מעלות הורידה את תחזית הדירוג של הבנקים, מלבד הפועלים ולאומי, מיציבה לשלילית בשל סיכון להתדרדרות שעלולה להשפיע על פרופיל האשראי שלהם

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: יונתן בלום (עיבוד: טלי בוגדנובסקי)
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: יונתן בלום (עיבוד: טלי בוגדנובסקי)

בנק ישראל ממשיך להעלות את נושא הפסדי האשראי בשיחות עם הבנקים. בימים האחרונים נעשו שוב פניות מצד הפיקוח על הבנקים להדגיש את החשיבות שבהתאמת גובה ההפרשות להפסדי אשראי בעקבות המלחמה, מאחר שרבים איבדו את מקור פרנסתם או התגייסו למילואים בצו 8, כך שיכולת העבודה שלהם נפגעה ואיתה גם היכולת לעמוד בהלוואות. בהקשר זה נזכיר כי בנק ישראל פרסם מתווה סיוע לתושבי הדרום, למגויסים ולכלל הלקוחות, כשהבנקים אף הרחיבו את המתווה על פי ראות עיניהם.

40% מהתשואה נמחקה בחודש אחד: מה עשו החסכונות שלכם באוקטובר? 
ניתוח | "המשקיעים הפנימו שהמיתון בדרך": מה גרם לבורסה לעלות יומיים ברציפות? 

לפי שעה בנק ישראל לא נתן לבנקים הוראה להגדיל את ההפרשות להפסדי אשראי, אך זוהי הרוח שהועברה להם בשיחות, כשנכון לכרגע היחיד שדיווח לבורסה על היקף ההפרשה המוגדל שלו הוא בנק לאומי . מסר דומה הועבר להם גם לגבי חלוקת דיבידנד בגין רווחי הרבעון השלישי, וגם כאן מדובר במסר הנוגע להתאמת גובה הדיבידנד למצב הקיים.

בכל מקרה, בבנק ישראל לא נוקבים במספרים ספציפיים כיוון שבכל בנק התמונה שונה. חלק מהבנקים כבר הפרישו ברבעונים הקודמים שיעורים גדולים יותר כרזרבות ולכל בנק תיק אשראי שונה, הן בהיקפו והן בתמהיל הלקוחות שלו ובסקטורים בהם הוא מתמקד והוא מגיע לנקודת הפתיחה של המלחמה עם מאזן שונה. לראייה, גם במעלות יצרו דיפרנציאציה בין הבנקים ולא מסתכלים על המערכת כולה כמקשה אחת.

S&P הכניסה את הבנקים בישראל לתחזית שלילית

בתוך כך, אחרי שבשבוע שעבר מודי'ס הכניסה את הבנקים בישראל לרשימת מעקב עם תחזית שלילית בעקבות הירידה בתחזית הדירוג של מדינת ישראל, גם S&P הגלובלית עשתה זאת אמש (ג'). מדובר בצעד שמתרחש באופן אוטומטי כאשר חברות הדירוג מורידות את תחזית הדירוג של מדינה. במקרה כזה, הן צריכות להוריד תחזית גם לחברות שצפויות להיתמך על ידי המדינה במקרה משבר, דוגמת בנקים וחברות דוגמת חברת החשמל.

אולם צעד שלא נובע מהורדת דירוג של המדינה הוא התחזיות שפרסמה ביממה האחרונה חברת הדירוג הישראלית מעלות S&P באשר לבנקים הישראליים. במעלות עשו הפרדה ברורה בין שני הבנקים הגדולים - הפועלים  ולאומי, לבין שאר המערכת הבנקאית. בעוד שבלאומי ובהפועלים תחזית הדירוג נותרה יציבה, בעבור מזרחי טפחות , דיסקונט , הבינלאומי  וירושלים  התחזית ירדה לשלילית, כשעיקר החשש של מעלות הוא סביב עלייה משמעותית בהיקף הפסדי האשראי והיחלשות ביחסי ההון ובפרופיל הנזילות שלהם.

ההכנסות צפויות לרדת והפסדי האשראי לגדול

חברת הדירוג מעלות פתחה את התחזית שלה במבט על כל הסקטור הבנקאי, ומסבירה כיצד המלחמה תשפיע עליו.

"אנו מעריכים שהכנסות הבנקים עשויות לרדת והפסדי האשראי שלהם עשויים לגדול אם תחול היחלשות משמעותית בפעילות הכלכלית בישראל. כמו כן אנו מעריכים שמגזרי התיירות והשירותים ועסקים קטנים ובינוניים חשופים יותר למצב הנוכחי ולהיחלשות בפרמטרים המקרו-כלכלים. נמשיך לעקוב גם אחר החשיפה של הבנקים לענף הנדל"ן, שסובל כעת מירידה חדה בהיקף הפעילות, וללחץ שעלול להיווצר על פרופיל הנזילות של יזמים וחברות נדל"ן", כתבו במעלות על הענף כולו.

עם זאת, הם ציינו כי למרות התגברות הסיכונים, המערכת הבנקאית בישראל מגיעה לעימות הצבאי הנוכחי לאחר מספר שנים בהן הציגו הבנקים צמיחה משמעותית בהיקף תיק האשראי ושיפור מתמשך ברווחיות ובהון . "בנוסף, פרופיל הנזילות של הבנקים ממשיך להיות איתן, ועד עתה לא מורגשת תנודתיות בהיקף הפיקדונות או היקף גבוה של משיכות. שוק ההון המקומי ממשיך להיות פעיל ולא ניכר שינוי משמעותי במחירי החוב של הבנקים. גורם נוסף שצפוי למתן את השפעת המשבר הוא התמיכה הממשלתית ליחידים ולעסקים שנפגעו, אף שהיקפה אינו ברור כעת. לפי הנחיית בנק ישראל פועלים כעת כל הבנקים בישראל לתת תמיכה ליחידים ולעסקים שנפגעו מהעימות, בין היתר באמצעות מתן פטור מתשלומי משכנתה לשלושה חודשים", נכתב בדוח.

באשר לבנקים להם הורדה התחזית, נכתב כי "תחזית הדירוג השלילית משקפת את הסיכון להתדרדרות בסביבה המקרו כלכלית בישראל אשר תשפיע לשלילה על פרופיל האשראי של הבנק ב-24-12 החודשים הקרובים. באשר לתרחיש השלילי, במעלות ישקלו הורדת דירוג אם תחול היחלשות בתנאים המקרו כלכליים ותהיה לכך השפעה שלילית על ביצועי הבנק, בין היתר אם תחול עלייה משמעותית בהיקף הפסדי האשראי והיחלשות ביחסי ההון ובפרופיל הנזילות שלו. מנגד, תחזית הדירוג תעודכן ליציבה אם במעלות ייווכחו שלא חלה התדרדרות משמעותית בפרמטרים המקרו-כלכליים ושביצועי הבנק לא יישחקו מהותית .

באשר לבנק הפועלים וללאומי, להם כאמור לא הורדה תחזית הדירוג, במעלות ציינו כי "תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שבהינתן התחזיות הנוכחיות שלנו לגבי הפרמטרים המקרו כלכליים, המעמד העסקי המוביל (של בנק הפועלים ובנק לאומי) יאפשר להתמודד בצורה טובה יחסית עם האתגרים הנוכחיים".

בצהרי יום רביעי פרסמה גם מידרוג הודעה לגבי בנק לאומי, שבה ציינה כי היא מותירה על כנו את דירוג הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית (BCA) של הבנק.

"הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית של הבנק נתמכת במיצובו הטוב במערכת הבנקאית המקומית, המבוססת על מותג חזק , נתח שוק משמעותי לצד בסיס לקוחות רחב ומפוזר, התומכים ביכולת ייצור ההכנסות הטובה של הבנק. הבנק הינו אוניברסלי ומספק ללקוחותיו מגוון שירותים בנקאיים ופיננסיים. הבנק מאופיין במדיניות ניהול סיכונים שמרנית התומכת בפרופיל הסיכון. עם זאת, נוכח השלכות המלחמה, אנו סבורים כי בטווח הקצר-בינוני, צפויה פגיעה באיכות הנכסים של המערכת הבנקאית בשל עליית סיכון הלווים. בהתאם לכך, שיעור החובות הבעייתיים מהתיק צפוי לעלות ולנוע להערכתנו בטווח שבין כ-2.9%-2.5% בשנים 2024-2023. הבנק מאופיין בריכוזיות אשראי ענפית ביחס לכרית הספיגה ההונית, אשר גבוהה ביחס ל- BCA ולמערכת הבנקאית כאחד, ומהווה משקולת על פרופיל הסיכון של הבנק. שיעורי הרווחיות של הבנק במגמת שיפור בשנים האחרונות, נוכח איכות נכסים גבוהה ויעילות תפעולית בולטת לחיוב לאורך זמן, כתוצאה מיישום התוכנית האסטרטגית של הבנק. בתרחיש הבסיס של מידרוג לשנים 2024-2023 אנו צופים כי נוכח השלכות המלחמה, מדדי הרווחיות של הבנק יתמתנו, במידה מסוימת, ביחס לחציון הראשון של השנים 2023-2022 אולם ימשיכו לתמוך בהמשך בניית ההון העצמי ובפרופיל הפיננסי".