פתוח לחשיבה
הרצאה: עיצוב ביולוגי: המכונה מן הטבע
יום א' 8/12/13, 11:30

דר' עידו בצלת מרצה בכיר, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר-אילן

 
ההרשמה הסתימה