תגמול בכירים למתקדמים - מהי הצלחה שבגינה ראוי לתגמל מנהלים?
יום א' 8/12/13, 17:00

רובנו נסכים שככל שההצלחה של מנהל גבוהה יותר ראוי לשלם לו תגמול (בעיקר בונוסים ואופציות) גבוה יותר.
מהי אותה הצלחה? כיצד מגדירים אותה? כיצד מודדים אותה? מה הקשר והיחס בין ההצלחה של החברה כולה להצלחתו של כל מנהל בכיר בתוכה?
כיצד מגדירים ומודדים הצלחה של מנהלים המופקדים על יחידות מטה? יחידות פיקוח ובקרה וכד'?
משתתפים:
אהרון פוגל, יו"ר מגדל היוצא
איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל
אריק פינטו, משנה למנהל כללי, ממונה על החטיבה הקמעונאית, בנק הפועלים
ד"ר מיכה אנגל, דירקטור וחבר ועדות תגמול במספר חברות ביניהן: שטראוס, פרטנר, אורבוטק, סינרון אבוג'ן
דני פלק, דירקטור וחבר ועדות תגמול במספר חברות , ביניהן: נייס, אורבוטק, נובה, אורמת טכנולוגיות, אורעד
מנחה: אבי ניר, מייסד ומנכ"ל CompVision

 
ההרשמה הסתימה