מצע הבית היהודי

לקראת בחירות 2015 - מצע הבית היהודי

נפתלי בנט / צילום: ארן דולב
נפתלי בנט / צילום: ארן דולב

משימת על - אנו חותרים להחזיר את הרוח היהודית-ציונית השורשית למדינת ישראל ולעם בישראל

מדינה יהודית

מדינת ישראל היא מדינה יהודית, מדינת היהודים, בעלת משטר דמוקרטי. נפעל לחיזוק הצביון היהודי של המדינה, ונילחם נגד כל מי שפועל להפיכת ישראל ל"מדינת כל אזרחיה". עם זאת, אנו נתמוך בזכויותיהם המלאות של המיעוטים במדינה, ובכללם המיעוט הערבי.

חינוך יהודי-ציוני

נפעל לחזק את הזהות היהודית-ציונית בקרב כלל ילדי המדינה. ערכים של אהבת הזולת, אהבת העם והארץ. כל ילד במדינה חייב להכיר היטב את העבר שלנו ואת דמויות המופת של העם היהודי. אברהם, משה, דוד, הנביאים, אנשי בית שני, הרמב"ם, הרצל ואבות הציונות, דוד בן גוריון וראשי האומה, וגיבורי ישראל כמו יוני נתניהו, חנה סנש, יהודה המכבי ורועי קליין ז"ל. המצב היום במערכת החינוך הממלכתית הוא קשה. בשנים האחרונות שעות הלימוד בהיסטוריה יהודית, ספרות ותנ"ך ירדו בכ50%. תלמידים רבים אינם לומדים על תקופת בית שני, ואינם מכירים את מורשת ישראל. המשימה הדחופה ביותר שלנו היא הקמת יחידה לחינוך יהודי-ציוני בבתי ספר הממלכתיים במדינת ישראל.

כלכלה חופשית עם רגישות חברתית

מדינת ישראל היא הצלחה כלכלית חסרת תקדים. עם זאת, ישנו ציבור גדול שאינו נהנה מפירות שגשוג זה. אנו נפעל לשיויון הזדמנויות על מנת לתת הזדמנות ראויה לכל צעיר וצעירה בישראל. זה יושג בעיקר על ידי שיפור דרמטי במערכת החינוך, חיזוק התחרותיות במשק, שבירת המונופולים (כפי שחווינו עתה בחברות הסלולריות) והוועדים הגדולים, והורדת מיסים על שכבות הביניים בישראל. מדינת ישראל חייבת להעניק רשת בטחון של חיים בכבוד לאלו, ורק לאלו, שאינם מסוגלים לקיים את עצמם.

הקמת הקרן לרווחי הגז - על פי החלטת הממשלה אמורה הייתה להיות מוקמת קרן לרווחי גז ונפט ב1/11/2011 לטובת הציבור, אך טרם הוקמה. אנו דורשים שתוקם הקרן לאלתר, לרווחת תושבי מדינת ישראל. הכספים שתקבל המדינה לא יופנו לתקציב הביטחון אלא לתקציבי רווחה וחינוך.

איכות הסביבה - אנו רואים בשמירה על הסביבה נדבך חשוב הנכלל בערך אהבת הארץ. נפעל לשמירה על איכות המים ומאבק בגניבות מים ובזיהומם. נוביל את חשיבות השמירה על איכות האוויר, עידוד השימוש בתחבורה ציבורית, התייעלותה והוזלתה. נדאג לשימוש הוגן במשאבי הטבע ואכיפה אפקטיבית על מפרי חוק, כדוגמת מחצבות בלתי חוקיות. נעודד את השימוש ונקדם מתן תמריצים לשימוש באנרגיות מתחדשות.

תמיכה בבעלי מוגבלויות

כמו בכנסות הקודמות, חברי הכנסת של הבית היהודי ימשיכו להוביל בחקיקה החברתית בכנסת ואנו רואים בתחום זה את גולת העשייה של המפלגה.אנו נדאג להקמת המוסדות הנדרשים ובחקיקה- לקשישים, לנכים ולמוגבלים, לשכבות החלשות ולנוער מנותק. אנו נדאג לקיום בכבוד של בעלי המוגבלויות. הן בכל הקשור לקיצבאות הנכות, לסעד, לתמיכה וכדו' לאלה שמגיע להם. המפלגה תדאג להנגשת המקומות הציבוריים ומוסדות הציבור במדינת ישראל לנכים.כמו"כ יושם דגש מיוחד על הנגשת כיתות עבור ילדים בעלי מוגבלויות, שילובם במערכת החינוך הרגילה ככל האפשר (כפי שחוקקה המפד"ל בעבר) וחיזוק מוסדות קיימים לבעלי מוגבלויות.

שוויון הזדמנויות וסגירת פערים חברתיים באמצעות חינוך

הפערים החברתיים הם אחת העוולות הגדולות בישראל. הנה נתון מזעזע: ישנו מיתאם כמעט מוחלט בין הרקע הכלכלי של ילד, לבין תוצאת המבחן הפסיכומטרי שלו. המשמעות היא שילד שנולד במשפחה ענייה סיכוייו להצליח בחיים נמוכים לאין-ערוך מילד ממשפחה עשירה. אנו מאמינים שיש חובה לתת הזדמנות שווה לכל ילד בתחילת דרכו בחיים, וזה לא קיים היום. ניתן לתקן זאת רק באמצעות מערכת החינוך שמעניקה ארגז כלים טוב לכל ילד, ללא קשר לרקעו. על הממשלה לתת עדיפות משמעותית לאזורי פריפריה כדי לייצר שוויון זה. אנו נשאף לתת התחלה שווה והזדמנות שווה לכל ילד ברחבי מדינת ישראל.

משפט מאוזן

אנו מתנגדים לעודף המשפטיזציה במדינה, כלומר, להתערבות-היתר של בית המשפט העליון והפרקליטות במדיניות ובקביעת רוח המדינה. אנו גם סבורים שבית המשפט העליון מנותק, ואינו משקף כלל את הציבור הישראלי. אנו נפעל על מנת שמערכת המשפט תשקף את ערכי המדינה היהודיים והציוניים ועל מנת שבכירי מערכת המשפט ישקפו באורח מאוזן את מגוון הדעות בציבור הישראלי. זאת נעשה על ידי חקיקת חוק חדש לבחירת שופטים, אשר שם קץ למצב בו השופטים בישראל ממנים את עצמם.

תקשורת מאוזנת

אנו מתנגדים לכל סוג של מדינה פלסטינית ממערב לירדן. ב"שוק הרעיונות" הישראלי היו קיימים עד כה שני פתרונות בלבד: הקמת מדינה פלסטינית על מרבית שטחי יהודה ושומרון או סיפוח מלא של יהודה ושומרון על שני מיליון הערבים שבתוכם. לדעתנו, שני הפתרונות הללו אינם ישימים ושניהם מסכנים את עתידה של מדינת ישראל. ההנהגה הפלסטינית אינה חפצה ביו"ש אלא בכל מדינת ישראל, לכן אין פתרון מושלם בדורנו. על כן, המתווה המוצע על ידנו הוא זה: http://bit.ly/wFaSb8.

הגנה על לוחמי צה"ל

חיילי צה"ל מגינים על עם ישראל. חובתנו להגן עליהם מפני המשפטיזציה העודפת והתביעות הבינלאומיות היזומות על ידי תנועות שמאל פוסט ציוניות כמו יש-גבול, בצלם ואחרות. אנו נפעל להעביר את החוק לעצירת הכספים הזורמים לעמותות אנטי-ישראליות.

הסברה בינלאומית

ישראל הפכה להיות מדינת תל-אביב. זו טעות היסטורית, וחייבים לתקנה. אנו נפעל לקידום ההתיישבות בכל חלקי הארץ: בנגב, ביהודה, בבקעה, בערבה, בשומרון, בגליל וברמת הגולן. זאת, באמצעות חיזוק התחבורה, מתן עידוד לפריפריה ועדיפות לאומית להתיישבות זו.

יהדות הגולה

מדינת ישראל משמשת לא רק מדינה של האזרחים החיים בה, אלא גם המדינה של יהודי העולם. בעשורים האחרונים המדינה ממעטת לעסוק בחיזוק הקשר עם יהדות העולם. למעט פרויקטים בודדים כגון "תגלית", איננו תופסים אחריות על יהודי העולם. אנו נפעל לחיזוק הזהות היהודית של יהודי הגולה, ולחיזוק הקשר עימם תוך הבנה שגם מי שלא בחר לחיות בארץ הוא חלק מהעם שלנו. במקביל, נעצים את המאמצים לקידום עלייה מסיבית לארץ של יהודי כל העולם.

דת ומדינה

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. צביונה צריך להיקבע בהידברות בין כלל הציבור על בסיס התנ"ך ומוסר הנביאים. יש להימנע מחקיקה דתית ומחקיקה חילונית כופה. יש לשדרג את מעמד המשפט העברי במדינה.

הרבנות הראשית

חייבת לראות עצמה כנותנת שירות לכלל הציבור באהבה. לשם כך יש לשדרג את מעמד רבני הציונות הדתית . אנו מאמינים כי הדרך לקיומה של חברה חזקה במדינת ישראל הינה בדרך של הידברות ושיח ונפעל רבות לשם כך. דוגמא טובה לחזוננו: יום הכיפורים. הציבור הכללי מכבד יום זה, ללא קשר לשום חקיקה.

שירות צבאי ואזרחי

אנו רואים בלימוד תורה ערך יסודי ואינטרס חיוני של מדינת ישראל. אנו גם מודעים לכך שיש רבבות צעירים שאינם לומדים תורה, אך נהנים מפטור בלתי מוצדק משירות. אנו נפעל לשילוב החרדים במעגל העבודה והשירות, בצורה הדרגתית תוך הפעלת תמריצים בעניין.

קיום פקודות צה"ל

על חיילי צה"ל ומפקדיו לקיים את כל הפקודות במלואן, גם אם אינן מוצאות חן בעיניהם.

יחס למיעוט הערבי

כיום מדינת ישראל שוגה פעמיים. היא מבליגה אל מול הסתה של גורמים ערביים החותרים להשמדת ישראל, ואילו היא מפלה כנגד הערבים הרוצים להשתלב בחברה הישראלית. אנו נפעל בדיוק הפוך. נחישות אל מול גיס חמישי, וחיזוק של אזרחים ערבים הרוצים בטובת ישראל.

שמירה על אדמות הלאום

מדינת ישראל מאבדת את אדמות הגליל והנגב. בנייה בלתי חוקית מסיבית של הבדואים בנגב גורמת לאבדן האדמות, שלטון החוק והריבונות המעשית של המדינה על הארץ. נפעל לאכיפת חוק וסדר בנגב ובגליל, לטיפול יסודי בבנייה בלתי חוקית והשתלטות על אדמות ללא דין, ולחיזוק ההתיישבות היהודית במקום.

עצירת גל המסתננים ושמירה על הצביון היהודי הדמוגרפי בישראל

מדינת ישראל הפכה להיות לשכת העבודה של יבשת אפריקה. רבבות תושבי אריתריאה וסודאן צועדים מרחקים עצומים על מנת לזכות בפרס המיוחל - עבודה ופרנסה בישראל. בנוסף לגדרות שנבנים בכל מקום עלינו לתת פתרון ארוך טווח, והוא- הפסקת העבודה בישראל. אם ה"פרס" בקצה המנהרה ייעלם, גם המוטיבציה להיכנס לארץ תיפסק. הפסקה מוחלטת של תעסוקת זרים בלתי חוקיים בישראל היא מהלך קשה ואף אכזרי. אך אין ברירה. זו הדרך היחידה למנוע כניסת מיליון מסתננים מאפריקה בתוך חמש שנים.

צרו איתנו קשר *5988