"התקופה הרווחית ביותר בתולדות החברה": רבעון חזק נוסף לתע"א

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה נרשם גידול של 17% ברווח הנקי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד לסך של 131 מיליון דולר, וברבעון השלישי - 31 מיליון דולר • המנכ"ל בועז לוי לגלובס: התוצאות המעולות ישפיעו על הערכת שווי החברה לקראת ההנפקה בתחילת השנה הבאה

בועז לוי, מנכ''ל התעשייה האווירית / צילום: תעשיה אוירית
בועז לוי, מנכ''ל התעשייה האווירית / צילום: תעשיה אוירית

לקראת הנפקתה האמורה להתקיים בחודשים הקרובים, התעשייה האווירית ממשיכה במגמת הגדלת הרווחיות והצמיחה. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה נרשם גידול של 17% ברווח הנקי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד לסך של 131 מיליון דולר, וברבעון השלישי בלבד 31 מיליון דולר. בתעשייה אווירית מציינים כי זו התקופה הרווחית ביותר בתולדות החברה וגם היקף המכירות הגדול ביותר בתולדותיה.

סך המכירות ברבעון השלישי בלבד הגיע ל-1.04 מיליארד דולר, ובשלושת הרבעונים ל-3.2 מיליארד דולר, עלייה של כמעט 4% לעומת השנה שעברה. העלייה במכירות נובעת בעיקרה מגידול במכירות של חטיבת מערכות טילים וחלל וחטיבת כלי טייס צבאיים שקוזז בחלקו מירידה במכירות בחטיבת אלתא.

נתח המכירות של החטיבות הצבאיות בתשעת החודשים הראשונים של 2021 עלה בכ-7% לכ-2,745 מיליון דולר, בהשוואה לכ-2,571 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 174 מיליון דולר. לעומת זאת, נתח המכירות של חטיבת התעופה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 ירד לכ-872 מיליון דולר, בהשוואה לכ-877 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

עוד בדוחות צמיחה של 16% ב-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לכ-361 מיליון דולר, בהשוואה לכ-311 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2021 צמח בכ-24% לכ-109 מיליון דולר (כ-10.5% מהמכירות), בהשוואה לכ-88 מיליון דולר (כ-8.7% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי גדל כ-17% בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לכ-190 מיליון דולר (כ-5.9% מהמכירות), בהשוואה לרווח תפעולי של כ-163 מיליון דולר (כ-5.3% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. גידול ברווח התפעולי ברבעון השלישי לכ-52 מיליון דולר (כ-5% מהמכירות), בהשוואה לרווח תפעולי של כ-36 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-3.6% מהמכירות).

ברווח הגולמי נרשם גידול של 7.5% בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לכ-500 מיליון דולר (כ-15.6% מהמכירות), לעומת כ-465 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (כ-15.1% מהמכירות). גידול של כ-13% ברווח הגולמי ברבעון השלישי של 2021 לכ-149 מיליון דולר (כ-14.3% מהמכירות), לעומת כ-132 מיליון דולר (כ-13.1% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המחקר והפיתוח העצמי גדלו בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לכ-127 מיליון דולר, לעומת כ-117 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המחקר והפיתוח העצמי ברבעון השלישי עמדו על כ-42 מיליון דולר, לעומת כ-46 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

התעשייה האווירית מציינת כי ברבעון השלישי של 2021 עלה הדירוג של החברה ל-AA+ על-פי חברת הדירוג מעלות S&P. 

"התקופה הרווחית ביותר בתולדות החברה" 

מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, אומר כי התעשייה האווירית מציגה רבעון נוסף של ביצועים חזקים ושיא מכירות בתולדות החברה בשלושת הרבעונים הראשונים. זאת על אף רבעון מצומצם מבחינת ימי פעילות והייסוף בשקל המשפיע רבות על החברה, ש-80% מתוצרתה מיועדים ליצוא.

לדברי לוי, "זוהי התקופה הרווחית ביותר בתולדות החברה, והגידול המשמעותי ברווחיות נובע מהפעילות המאומצת והמרשימה של החברה בארץ ובחו"ל, לצד הצלחות עסקיות ושיתופי-פעולה רבים בעולם. החברה ממשיכה בתנופת העשייה בכל קווי העסקים לצד ההתאוששות בעולם התעופה, ובמקביל מחזקת את שורת ההנהלה במינוי מנהלים שצמחו בארגון ומחוצה לו כפועל יוצא של אתגרי תקופת הקורונה בעולם.

"ביצועי החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הובילו להעלאת דירוג האשראי של החברה ברבעון השלישי, ותורמים בכך לחיזוק פעילותה אל מול שוק ההון ולהיערכותה להנפקה בתקופה הקרובה. בין ההישגים הבולטים בתקופה האחרונה ניתן לציין את הזכייה המשמעותית בפרויקט הרכב האוטונומי המשוריין 'כרמל' לצה"ל שמהווה סמן לחוזקה של התעשייה האווירית בעולם היבשה, את הזכייה במכרז לאספקת טילי תקיפה ימים לצבא אסטוניה, את החוזה לאספקת מכ"מים לצבא גרמניה ואת החתימה על הסכם עם SIXAI לאזרוח טכנולוגיות צבאיות לממד האזרחי באופן צופה פני עתיד.

"השתתפותה של התעשייה האווירית, לראשונה, בסלון האווירי בדובאי בשבוע שעבר מהווה אירוע היסטורי הממחיש את עוצמתה של החברה ואת הפוטנציאל האדיר שטומן בחובו שיתוף-הפעולה עם מדינות המפרץ. במסגרת התערוכה חתמה התעשייה האווירית על שורה של הסכמים ועסקאות עם חברות תעופה וביטחון מובילות באזור".

עוד נתונים: בתשעת החודשים הראשונים של 2021 רשמה החברה הוצאות מסים נטו של כ-39 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מסים של כ-38 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2021 רשמה החברה הוצאות מסים נטו של כ-13 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מסים נטו של כ-7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה ממוסה במס חברות רגיל בשיעור 23% ואינה זוכה להטבות החוק לעידוד השקעות הון בשל היותה חברה בבעלות ממשלתית מלאה. מכירת חלק, אפילו מזערי, בבעלות על החברה לגורם שאינו ממשלתי, תקנה לחברה תשלום מס מופחת של בין 6% ל-15%, וזאת בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון.

צבר ההזמנות בחברה נכון ל-30 בספטמבר 2021 הסתכם בכ-12.1 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-12.6 מיליארד דולר בסוף שנת 2020. 79% מההזמנות מיועדות למכירה ללקוחות חו"ל בפיזור גאוגרפי רחב. צבר ההזמנות מורכב ממגוון רחב של פרויקטים ומבטיח 2.9 שנות פעילות בהיקף המכירות הנוכחי.

תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2021 היה שלילי ועמד על כ- 86מיליון דולר, לעומת תזרים שלילי מפעילות שוטפת של כ-188מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת ברבעון השלישי של שנת 2021 היה שלילי והסתכם בכ-159 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של כ-125 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

"עושים הכול כדי שתהליך ההנפקה יתקדם ויצליח"

מנכ"ל תעשיה האווירית, בועז לוי, אמר בשיחה עם גלובס כי הדוחות, המראים תוצאות מעולות, ישפיעו על הערכת שווי החברה לקראת ההנפקה הצפויה בתחילת השנה הבאה. לדבריו, המהלכים תלויים בעיקר בממשלה, אבל ביצועי החברה מעניקים למשקיעים ביטחון רב ביציבותה עומתה ורווחיותה של החברה. "אנחנו עושים את כל המוטל עלינו כדי לוודא שתהליך ההנפקה יתקדם ויצליח".

לוי ייחס את הגידול במכירות וברווחיות לכמה גורמים ובהם התרחבות ענף השבחת והסבת המטוסים מנוסעים למטען, בשל משבר הקורונה, והזכיר את ההסכמים שנחתמו לאחרונה עם חברות התעופה אמירייטס ואיתיחאד בתחום הזה, שהיקפם לפחות 100 מיליון דולר.

לדבריו, "ההשתתפות שלנו בסלון האווירי בדואי הייתה יותר ממוצלחת, ואנחנו צופים את הרחבת הפעילות שלנו שם באופו ניכר". הוא ציין עוד את התרחבות המכירות באירופה, ובהן מכירות מכמים לכמה מדינות ביבשת והגדלת המכירות לבריטניה שהביאה בין השאר לפתיחת נציגות חדשה של התעשייה האווירית בלונדון.

ערן אנצ׳יקובסקי, סמנכ"ל הכספים של החברה, אמר לגלובס כי השפעת ירידת שער הדולר היא אירוע עצום המשפיע מאוד על הרווחיות, וכי בלעדיו התוצאות היו טובות בהרבה. לדבריו, הירידה בשער הדולר השפיעה בעיקר ברבעון השלישי, והחשש הוא שהיא תשפיע גם במהלך השנה הבאה ותחייב צעדי התייעלות בחברה. 

צרו איתנו קשר *5988