אשראי חוץ בנקאי | בדיקת גלובס

הלוואות בריבית של 12% ויותר: המציאות החדשה בענף המימון החוץ בנקאי

תוך פחות משנה השתנתה המציאות של חברות המימון החוץ בנקאי הנסחרות בת"א מקצה לקצה, כשעליית הריבית צפויה להגדיל את ההפרשות שירשמו להפסדי האשראי, ומניותיהן איבדו עד מחצית מערכן • "האשראי בעסקאות הכי זולות כיום ניתן בריבית דו־ספרתית"

הריבית על הלוואות חוץ בנקאיות התייקרה / אילוסטרציה: Shutterstock
הריבית על הלוואות חוץ בנקאיות התייקרה / אילוסטרציה: Shutterstock

ענף המימון החוץ בנקאי, שמעניק אשראי למי שבדרך כלל מתקשים לקבלו בבנקים, נהנה בשנים קודמות מהתרחבות מרשימה בהיקפי פעילותו ובמספר החברות בענף שהנפיקו את מניותיהן בבורסה בת"א, על רקע סביבת הריבית האפסית שהניעה חגיגת צריכה והשקעות במשק.

נראה שהציבור בארץ עדיין לא הפנים שתם עידן הכסף הזול בהלוואות | פרשנות
הריביות של חברות כרטיסי האשראי הגיעו לשיעור דו-ספרתי, ומי השיאנית?
מחיר הריבית: רוכשי הרכבים מתקשים לעמוד בהחזרי ההלוואות

אלא שכעת נערך הענף ל"חורף קר" במיוחד על רקע הזינוק החד בגובה הריבית במשק, שמעמידה את הריבית לאשראי הניתן ללקוחות החברות הפועלות בו על שיעור דו ספרתי.

מבדיקת גלובס עולה כי הזינוק בשיעורי הריבית בחודשים האחרונים הוא חוצה מגזרים, ובמקרים מסוימים אף מדובר בהכפלתה. כך, אם הבנקים העמידו בסוף 2021 אשראי צרכני בריבית ממוצעת של 4.7%, הרי שנתון זה עומד היום על 7.2% . בהלוואות שמעמידות חברות כרטיסי האשראי מדובר בעלייה לכ־10%, בעוד שבתחום האשראי לרכישת כלי רכב ניתן כיום האשראי בריבית של 11%, ולענף הנדל"ן הוא אף עשוי להגיע ל־14%.

 
  

התוצאה: הכבדת הנטל על הלווים למיניהם באופן שיגדיל, על פי ההערכות, את סכום ההפרשות להפסדי אשראי של הגופים המממנים, שמרביתם רשמו ירידה דו ספרתית במניותיהם בשנה האחרונה.

בבורסה בת"א נסחרות כיום קרוב ל־20 חברות בתחומי האשראי החוץ בנקאי, שפעילותן מגוונת ומתחלקת לתתי תחומים. רובן מתמחות בניכיון צ'קים ואשראי לעסקים, אחרות פועלות בתחום האשראי לנדל"ן (הקמת פרויקטים ורכישת קרקעות) ובתחום האשראי הצרכני.

בשנה האחרונה חווה הענף - שאחראי על קרוב ל־5% מעוגת האשראי במשק - טלטלה לא פשוטה, לאחר ששתיים מהחברות הקטנות בתחום - גיבוי אחזקות ויונט קרדיט, קרסו בעקבות אי סדרים כספיים חמורים בהיקף עשרות מיליוני שקלים שהתגלו בכל אחת מהן. קריסתן של השתיים, שפעלו בתחום ניכיון הצ'קים, הוציאה שם רע לענף כולו, שכבר נהנה מלגיטימציה בקרב המשקיעים, ופגעה קשות בתדמית החברות בו.

בד בבד זינקו כאמור הריביות שמציעות החברות הפועלות בתחום. ההערכה היא כי הלווים הצרכניים הטובים ביותר מקבלים כיום אשראי בריבית בשיעור של 9.3% בממוצע - כפול משיעור הריבית ששילמו אשתקד. בתחום האשראי החוץ בנקאי לנדל"ן, שעיקרו מימון קבלנים ופרויקטים, מדובר בזינוק מרמות של 7.6% אשתקד ל־12% שמקבלים היום הלווים הטובים ביותר. מדובר בריבית המאפיינת מזנין, הלוואות ביניים בפרויקטים לתקופות קצרות יחסית.

"הרעה במוסר התשלומים של לקוחות"

"איך שלא הופכים את זה, האשראי בעסקאות הכי זולות כיום במימון החוץ בנקאי ניתן בריבית דו־ספרתית", אומר מנהל בכיר בתחום. "אולי הן יגרדו 'קצת מלמטה' את ה־10%, אבל כל בר דעת בענף יודע שמי שנותן לצרכנים הלוואה בריבית של פחות מ־9% פשוט פועל בצורה לא ריאלית. מה שקורה בימים אלה זה אירוע של פעם בעשר שנים. הריביות חזרו לפחות 8 שנים לאחור.

את תוצאות העלייה בריבית ניתן היה לראות בדוחות הרבעון השלישי שפרסמה לאחרונה חברת מימון ישיר, שרשמה עלייה חדה של 143% בהוצאות בגין הפסדי האשראי ל־36 מיליון שקל, בעוד ששיעורם זינק מ־1.7% ברבעון השלישי אשתקד לכ־3% ברבעון המדווח. מימון ישיר ציינה כי העלייה משקפת "הרעה במוסר התשלומים של לקוחות החברה".

השונות בין החברות הפועלות בענף היא כאמור רבה. ישנן חברות כמו מימון ישיר, הגדולה בענף במונחי שווי שוק, שמתמחה באשראי צרכני לרכישת רכב והלוואות למשקי הבית; חברות אחרות כמו מכלול, ברקת ומניף מתמחות באשראי לתחום הנדל"ני ועוסקות בין היתר במימון פרויקטים. רוב החברות, ובהן ותיקת הענף בבורסה - אחים נאוי , מתמחות כאמור בתחום של ניכיון צ'קים. מדובר בעסקה שבה מקבלים לקוחות החברה את ערכם הכספי של הצ'קים הדחויים שבידם, ואלה מוסבים לחברה תמורת עמלה הנקבעת באחוזים.

עם זאת, מניות החברות החוץ בנקאיות כולן כבר מגלמות את חששות המשקיעים מפגיעה בעסקיהן, ובחינת חמש הבולטות שבהן - מימון ישיר , אחים נאוי, יעקב פיננסים , פנינסולה  ואס.אר אקורד  - מלמדת על תשואות שליליות לכולן. נחבלה פחות מניית אחים נאוי שמוביל דורי נאוי, שירדה בכ־14% השנה, בעוד שהאחרות נפלו בשיעור דו־ספרתי עמוק יותר שנע בין מינוס 24% (אס.אר אקורד של עדי צים) למינוס 37% (יעקב פיננסים של שאול נאוי, לשעבר מבעלי השליטה באחים נאוי).

 
  

בחברת מידרוג העריכו לאחרונה, כחלק מתחזיתם לביצועי הענף החוץ בנקאי בשנת 2023, כי הוא צפוי לרשום צמיחה מתונה יותר בתיק האשראי לצד שחיקה יחסית ברווחיות, לנוכח "עליית העלות של מקורות המימון, הגידול בהוצאות להפסדי אשראי וכן המשך תחרות גוברת בענף".

עוד לדברי מידרוג, "הסביבה הכלכלית תעיב על קצב הצמיחה הענף, כך שזה יתמתן באופן משמעותי. בפרט לאור הקשחת תנאי המימון מצד הבנקים, חוסר הנגישות של רוב החברות בתחום לשוק החוב לנוכח תשואות האג"ח הגבוהות, וירידות בשווי החברות בשוק ההון".

מחפשים גוף מממן נוסף שיהפוך ל"שותף לסיכון"

עדות נוספת לזינוק החד בגובה הריבית ניתנה לאחרונה בדיווח לבורסה של מניף שירותים פיננסיים , שבשליטת מבטח שמיר , הפועלת למימון פרויקטים נדל"ניים בעיקר. מניף דיווחה כי העמידה הלוואה בסך 192 מיליון שקל ליזם לצורך רכישת קרקע להקמת פרויקט דיור, שאותה תממן בנטילת אשראי זול יותר בהיקף של 150 מיליון שקל, בריבית שתעמוד בחלקה על 8% ובחלקה על 11%. מניף צפויה "לגזור" לעצמה את פערי הריביות מול היזם, שלפי ההערכות בענף ישלם עבור האשראי שייטול ממנה ריבית שנתית באזורי ה-14%.

מנכ"ל מניף, מאור דואק, אמר לגלובס כי מדובר ב"עסקה ייחודית שנוגעת למימון רכישת קרקע גדולה, שמגיעה עם תוכנית בניין עיר (תב"ע) למגורים, אלא שייקח זמן עד שתצא לפועל. הבנקים לא ששו לממן הרכישה, אך היזם מוכן ורוצה לממן אותה". החברה, לדבריו, "מבצעת עסקאות גדולות, ולא תמיד מעוניינת לקחת את כל העמדת האשראי על כתפיה", והדרך לעשות זאת היא לפנות לגוף פיננסי נוסף שיממן חלק מהעסקה ויהפוך "שותף שלנו לסיכון".

גורם אחר בענף החוץ בנקאי, הפועל בתחום הצרכני, מציין כי הנטל הגדול שייפול על משקי הבית בשל עליית הריבית, ישפיע לשלילה על התחום ויזניק את שיעור ההפרשות להפסדי אשראי. "כל משפחה עם משכנתה, שאולי יש לה עוד הלוואה צרכנית, רואה שההחזר זינק השנה בין 600 ל־1,000 שקל. זה מגדיל באופן סטטיסטי את מספר הלווים שלא משלמים", הסביר.

לדברי אותו גורם, "הריבית שזינקה הקטינה מיד את הביקוש להלוואות. האשראי המסוכן ביותר בתחום שלנו הוא אשראי לכל מטרה, כי בסופו של יום אין מאחוריו בטוחה. שם תהיה פגיעה משמעותית. מצד שני צריך לקחת דברים בפרופורציה - ההפרשות יטפסו ל־2% או 3% מסך תיק האשראי, אבל הן לא יגיעו ל־8%".