תוכן שיווקי

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

להגדיל את גובה ההכנסה: כך נוכל להגן יותר על היקרים לנו

התקנון התקני של קרנות הפנסיה קובע מי נחשבים ל"שאירים" של המבוטח ומגביל את גובה הקצבה לה הם זכאים במקרה פטירה • כעת באמצעות מוצר ביטוחי משלים ניתן לשריין עבורם סכום גבוה יותר וכן לבחור מי יכללו בהגדרה של "שאירים" כמוטבים

צילום: באדיבות מגדל ביטוח
צילום: באדיבות מגדל ביטוח

הכתבה בשיתוף מגדל ביטוח

קרן הפנסיה שלנו היא החיסכון שאמור להבטיח לנו קצבה חודשית שתספיק לכלכל אותנו בגיל פרישה. מעבר לכך, קרן הפנסיה מעניקה לנו כיסויים נוספים, כגון ביטוח למקרה נכות וקצבת שאירים.

קצבת שאירים נועדה להבטיח במקרה פטירת המבוטח הכנסה מסויימת לבן/בת זוגו לכל חייהם ולילדיו עד גיל 21. עם זאת, מדובר במוצר שכפוף לתקנון קשיח, אשר מגביל את הגמישות עבור המבוטח. כך, למשל, לא נלקחים בו בחשבון שינויים במבנה המשפחה המודרנית, תחזית של גידול שכר עתידי, העדפות אישיות של המבוטח ועוד.

"פנסיה היא מוצר סטנדרטי וכמעט אחיד", אומרת מיכל גור כגן, מנהלת חטיבת חיסכון ארוך טווח במגדל ביטוח ופיננסיים. "התקנון התקני של קרן הפנסיה נקבע על ידי המדינה ולפיו פנסיית השאירים תקבע לפי שכרו המבוטח של העמית, כאשר ברוב המקרים שאירים נחשבים רק בן/בת הזוג וילדים עד גיל 21".

מיכל גור כגן, מנהלת חטיבת חיסכון ארוך טווח במגדל ביטוח ופיננסיים / צילום: ניקולה וסטהפל
 מיכל גור כגן, מנהלת חטיבת חיסכון ארוך טווח במגדל ביטוח ופיננסיים / צילום: ניקולה וסטהפל

בימים אלו משיקה מגדל שירות ייחודי "משלים לפנסיה", אשר מתייחס באופן ממוקד לנושא פנסיית השאירים ונועד לתת מענה למגבלות קרן הפנסיה שמנינו מעלה. "'משלים לפנסיה' יאפשר לעמיתי 'מקפת', קרן הפנסיה של מגדל, להגדיל את ההכנסה החודשית שיקיריהם יקבלו לאחר מותם, וכן, לקבוע מי יוגדרו כמוטבים לצורך תשלום סכום הביטוח. זאת, באמצעות תשלום חודשי שישולם להם מפוליסת הביטוח בנוסף לקצבת השאירים שתשולם להם מקרן הפנסיה", מסבירה גור כגן.

משלמים עד הגעה ליעד

כדי להבין את המגבלות של קרן הפנסיה כיום נסתכל על הדוגמה הבאה: עובד מסוים משתכר כ- 20 אלף שקל בחודש, הוא מעריך שב-10 השנים הקרובות השכר שלו יכפיל את עצמו ל-40 אלף שקל. אם, חלילה, אותו עובד יילך לעולמו בשנתיים-שלוש הקרובות - פנסיית השארים שלו תיגזר מהשכר הנוכחי שלו באותה העת. "משלים לפנסיה" מאפשר לו לרכוש עכשיו סכום ביטוח חודשי שישלים את ההכנסה החודשית שלו לשאירים מקרן הפנסיה, לפי שכר של 40 אלף שקל לחודש", מסבירה גור כגן, "כך, אם חלילה יילך לעולמו, השאירים שלו יזכו להכנסה חודשית לפי הסכום שהוא קבע בהתאם לצרכיי משפחתו, ושמביא בחשבון את הציפייה שלו לגידול בשכר. ככל ששכרו יעלה במהלך השנים, השלמת סכום הביטוח שאותו עובד יצטרך לרכוש תצטמצם. כל זאת עד שהוא יגיע להכנסה החודשית שאותה הוא ביקש להבטיח ליקיריו ואז סכום הביטוח יתאפס, והוא לא יצטרך לשלם יותר עבור השלמת הביטוח.

במקרה המתואר לעיל, לאחר שבקרן הפנסיה יגדל הכיסוי לסכום המלא שהגדיר המבוטח ולא יחול שינוי בשכרו של המבוטח במהלך 12 החודשים העוקבים, תבוטל הפוליסה כי משמעות הדבר היא שאין בה צורך עבור המבוטח".

מצב מגביל נוסף נוגע להגדרתם של השאירים. מבנה המשפחה המודרני הולך ומשתנה בשנים האחרונות. אך המדינה לא תמיד מכירה בכל אחד כבן או בת זוג. בנוסף, במקרים מסוימים, מי שצפויים לגדל את הילדים הקטינים של המבוטח לאחר מותו הם לא בהכרח בני או בנות הזוג, אלא בני משפחה אחרים. התקנון התקני, שנקבע על ידי המדינה, לא מכיר באותם אנשים כשאירים למטרת תשלום פנסיית שאירים.

בנוסף, הורים רבים מבקשים להבטיח את עתיד ילדיהם גם אחרי גיל 21, לתמוך בהם בתקופת לימודים, בתחילת הקריירה שלהם או בכל מצב אחר שבו הם מוצאים לנכון לעזור לילדיהם. הפתרון לכך, לדברי גור כגן, מתאפשר באמצעות "משלים לפנסיה": "מבוטח יכול לקבוע שגרושתו תהיה מוטבת במקרה פטירתו, או אחיו שאמור לגדל את הילדים או כל אדם אחר, ויכול לרכוש ביטוח להכנסה חודשית עבור ילדיו גם לאחר הגיעם לגיל 21", היא מציינת. במקרה פטירה, סכום הביטוח ישולם בהתאם לסכום שנרכש בפוליסה ועל פי תנאיה, ללא תלות בתשלום מקרן הפנסיה אשר יקבע עצמאית בהתאם לתקנונה.

צילום: באדיבות מגדל ביטוח
 צילום: באדיבות מגדל ביטוח

"הגמלה לא נפגעת"

"הייחודיות בשירות 'משלים לפנסיה' היא בדינמיות שלו", אומרת גור כגן. "בעולם שבו ביטוח המנהלים הלך והתפוגג - לא ניתן עד כה מענה לאלו המעוניינים בהתאמה אישית של הכיסויים הביטוחיים שלהם. 'משלים לפנסיה' מאפשר זאת עם כיסוי ביטוחי שמתאים את עצמו בכל חודש ליעד שאותם אנשים ביקשו להבטיח. סכום הביטוח גדל או קטן מדי חודש בהתאמה לפנסיית השאירים הצפויה שלהם בקרן הפנסיה, וברגע שהם מגיעים לסכום שהגדירו (הכולל הן את פנסיית השאירים הצפויה והן את סכום הביטוח בפוליסה) הכיסוי הביטוחי מתאפס, כך שבכל חודש הם משלמים בהתאם לצרכיהם בשונה למשל מביטוח חיים שבו סכום הביטוח קבוע במהלך השנים".

כדי לסבר את האוזן גור כגן מביאה דוגמה. "כך, למשל, גבר בגיל 40 שמבקש להבטיח לשאירים תוספת הכנסה חודשית לפי שכר הגבוה ב-5,000 שקל משכרו הנוכחי, ישלם 85 שקל בחודש עבור תוספת הכיסוי עד גיל 75, או 73 שקל עבור תוספת הכיסוי עד גיל 67. סכום הביטוח יילך ויקטן כאמור ככל ששכרו יעלה ופנסיית השאירים הצפויה שלו תתקרב להכנסה שהוא מבקש להבטיח. אישה בת 30 במצב דומה תשלם פרמיה חודשית של 43 שקל להבטחת הקצבה עד גיל 75 ו-39 שקל עד גיל 67. הסכומים בדוגמה זו הם לצורך המחשה בלבד ומתייחסים למבוטח שאיננו מעשן, צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי שנה בהתאם לגיל.

"משלים לפנסיה" משולם על ידי המבוטח בנפרד ועלותו איננה נגבית מההפקדות השוטפות לקרן הפנסיה", "כך שלא נפגעים החיסכון לפרישה בקרן הפנסיה והקצבה המחושבת ממנו", אומרת גור כגן לסיכום ומוסיפה כי במקרה פטירה התשלום החודשי שישולם למוטבים מכוח פוליסת הביטוח חייב במס רווחי הון בלבד, ואינו מצטרף לפנסיית השאירים שהינה הכנסה פטורה עד תקרה".

* אין באמור במודעה שיווקית זו משום המלצה, חוות דעת, הנחיה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן, ואין בו תחליף לייעוץ או שיווק כלשהו (לרבות פנסיוני) ע"י בעל רישיון המתחשב במאפייניו האישיים של כל אדם. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה ותנאי התקנון בלבד. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.

צרו איתנו קשר *5988