הבורסה בת"א | סיקור שוטף

נעילה חיובית בת"א; תמר פטרוליום זינקה ב-18%, נכסים ובניין ב-8%

מדד ת"א 35 עלה ב-1.1% • הפסקת הפעילות של אסדת תמר למשך 37 ימים פגעה ברווחי ישראמקו • ווישור תמזג את ווישור ביטוח לתוך איילון • בלידר שוקי הון צופים אינפלציה ברמה של 3.2% ומעדיפים אפיקים צמודים בשוק המקומי • מיטב: יוון, איטליה ומדינות במזרח אירופה עשויות להיות יעד לפיזור השקעות מהמדדים היקרים בארה"ב

בורסת תל אביב / צילום: Shutterstock, MagioreStock
בורסת תל אביב / צילום: Shutterstock, MagioreStock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

 

17:30

המדדים המרכזיים בתל אביב ננעלו במגמה חיובית. מדד ת"א 35 הוסיף לערכו 1.1% ות"א 90 קפץ ב-1.5%. את המגמה החיובית הוביל מדד ת"א גז ונפט שזינק בכ-3.7% ות"א בנייה שקפץ בכ-3%.

מבין מניות מדד ת"א 125 בלטו לחיוב מניית תמר פטרוליום  שזינקה בכ-18%. גם מניות נכסים ובניין , הכשרת הישוב , אאורה  ודמרי  בלטו לחיוב.

מנגד, מניות אופקו הלת' , פריון נטוורק , יוחננוף , דוראל אנרגיה  וקבוצת אקרשטיין ן ננעלו בירידות.

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים עלו בכ-0.1%. מנגד, מדד תל גוב שקלי 10 + ירד ב-0.5%.

בשוק המט"ח, השקל נסחר ביציבות מול המטבעות הזרים. שער הדולר-שקל עמד על 3.65 שקלים ושער האירו-שקל עמד על 3.97 שקלים.

16:32

המגמה החיובית בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.8%, ת"א 90 מוסיף לערכו 1.1%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א נפט וגז מזנק בכ-3.3% ות"א בנייה קופץ בכ-2.6%.

מניית חברת בריינסוויי , העוסקת במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי לטיפול בהפרעות בתפקודי המוח, מזנקת בכ-7% לאחר שדיווחה על הרחבת השותפות עם חברת Katie’s Way Plus עם הזמנת של 18 מערכות נוספות של החברה.

גם מניית וואן טכנולוגיות  נסחרת במגמה חיובית לאחר שאמש דיווחה את תוצאותיה הכספיים לרבעון. ירון פרידמן, מנהל דסק מניות ביחידת המחקר של בנק הפועלים התייחס לפרסום דוחות וואן טכנולוגיות וציין כי "אנו סבורים, כי סקטור ה-IT, ובכללו גם מניית וואן, מאופיין באיתנות גבוהה ובפוטנציאל השפעה נמוך באופן יחסי מהמלחמה. זאת, כשוואן עצמה מאופיינת במינוף פיננסי נמוך מאוד (למעשה לחברה יתרת מזומנים נטו, נכון לסוף השנה) ובהמשך צמיחה אורגנית, כאמור. אנו מעריכים, כי הסביבה הנוכחית בכלל, ומצבה הפיננסי של וואן בפרט, עשויים להניב לחברה הזדמנויות לצמיחה דרך רכישות של פעילויות נוספות. נזכיר, כי הרכישה המשמעותית האחרונה (ולמעשה הגדולה בתולדותיה של הקבוצה) הושלמה ב-2021 עם רכישת טלדור.

הוא מוסיף כי "נוכח התוצאות הטובות של וואן ב-2023, לצד מיצובה העסקי והפיננסי ופוטנציאל הצמיחה הן באופן אורגני והן באמצעות רכישות, וכן לאור המשך מדיניות חלוקת הדיבידנד שלה, אנו ממשיכים להמליץ על מניית החברה ב"תשואת יתר" ומותירים את מחיר היעד על 55 שקלים, כ-16% מעל למחיר המניה בעת פרסום עדכון זה".

15:14

חברת שירותי ה-IT אברא  סיימה את שנת 2023 עם צמיחה של 9.7% בהכנסות, אך ברבעון הרביעי ההכנסות דווקא ירדו ב-6.8% ביחס לרבעון המקביל.

ההכנסות ברבעון היו 97.8 מיליון שקל, לעומת כ-105 מיליון שקל ברבעון האחרון של 2022, ובחברה מסבירים זאת בכך ש-10% מעובדי החברה גויסו למילואים בתקופת המלחמה. לפי הדוח, נכון להיום רובם שבו לעבודה ופעילות החברה מתקיימת כסדרה כפי שהייתה טרום המלחמה; 35 עובדים עדיין מגויסים, ואחרים מפונים מבתיהם.

יזמית הבנייה למגורים אאורה , המתמחה בתחום ההתחדשות העירונית, מסכמת את שנת 2023 עם תוצאות טובות. החברה שבשליטתו (48%) ובניהולו של יעקב אטרקצ'י, גם העניקה עם פרסום התוצאות תחזיות יעד מכירת דירות שאפתני לשנה הקרובה, לצד יעדים נוספים לעוד מספר שנים הבאים. 

החברה רשמה הכנסות של 1.04 מיליארד שקל בסיכום השנה שחלפה, עליה של 23% ביחס לשנה שקדמה לה בשל גידול בכמות הפרויקטים שלה. היא שיפרה את שיעור הרווח הגולמי ל-18.4% מ-16.4% שנה קודם לכן על רקע הצמיחה בפעילותה. אאורה הציגה למשקיעים יעד של שיעור רווח גולמי של 20%, מדי שנה בשלושת השנים הקרובות (2024-2026). 

13:55

יישראמקו יהש  פרסמה היום את תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2023: הכנסות השותפות בניכוי תמלוגים בשנת 2023 הסתכמו לכ-382 מיליון דולר, לעומת כ-414 מיליון דולר בשנת 2022. הקיטון בהכנסות, נטו נבע בעיקר מהפסקת ההפקה ממאגר תמר מיום ה-7 באוקטובר 2023 ולמשך 37 ימים, בעקבות פתיחת מלחמת חרבות ברזל

ה-EBITDA בשנת 2023 הסתכם לכ-318 מיליון דולר, לעומת כ-358 מיליון דולר בשנת 2022 ו הרווח הנקי בשנת 2023 הסתכם לכ-133 מיליון דולר, לעומת כ-159 בשנת 2022.

בפברואר 2024 קיבלו שותפי תמר החלטת השקעה סופית (FID) לשדרוג המדחסים במתקן הקבלה באשדוד, וזאת בהמשך להחלטת השקעה סופית שהתקבלה בחודש דצמבר 2022, לפיתוח והרחבת יכולת ההפקה של פרויקט תמר. הרחבת יכולת ההפקה ושדרוג המדחסים צפויים להסתיים במהלך המחצית הראשונה של 2025 ומטרתם להגדיל את יכולת ההפקה המקסימלית ממאגר תמר לעד כ-1.6 BCF ליום. נכון למועד הדוח, בקשר עם שדרוג מערכות ההולכה לייצוא, פועלים שותפי תמר לקבלת החלטות השקעה סופיות (FID) בפרויקט FAJR ופרויקט ניצנה.

בפברואר 2024 התקשרו שותפי תמר עם Blue Ocean Energy בהסכם לאספקת כמות גז נוספת בהיקף כולל נוסף של כ-43 BCM, מעבר לכמות המקורית שנקבעה בהסכם הייצוא למצרים.

12:34

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח ווישור גלובלטק  הודיעה בהמשך לדיווחים קודמים בנושא כי ווישור גלובלטק, וחברת הבת (המוחזקת על ידה בכ 67%), איילון ביטוח, דיווחו ביום חמישי האחרון, כי בהמשך לאישור הועדה הבלתי תלויה של איילון והדירקטוריונים של שתי החברות, נחתם ביניהן הסכם לעסקת מניות, לפיו איילון ביטוח המסורתית, תרכוש מגלובלטק את מלוא מניות חברת הבת שלה, ווישור ביטוח, המרכזת כיום את פעילות הביטוח הדיגיטלית של גלובלטק בישראל, בתמורה להקצאה מניות של איילון ביטוח לגלובלטק.

בהתאם להסכם, לאחר השלמת העסקה, תקצה איילון ביטוח לגלובלטק 4.6 מיליון מניות רגילות של איילון חברה לביטוח, כך שהיא תגדיל את אחזקותיה באיילון ביטוח, מכ-67.3% לכ-73.9%. יחס ההחלפה שנקבע בין החברות בהסכם הינו תוצאה של מו"מ, שקיימו נציגי הוועדה הבלתי תלויה, שמונתה ע"י איילון ביטוח, עם גלובלטק, בהתבסס, בין היתר, על הערכות שווי לאיילון ביטוח ול-ווישור ביטוח, שבוצעו על ידי יועציה הכלכליים הבלתי תלויים של הועדה הבלתי תלויה.

לאחר השלמת העסקה, ווישור ביטוח תמשיך לפעול ולהתנהל כחברת ביטוח עצמאית בתחומי הפעילות וענפי הביטוח שיבחרו על ידיה ובהתאם לתוכניות העסקיות ולאסטרטגיה שלה.

11:15

מידרוג מורידה את דירוג המנפיק ואגרות החוב של אלקטרה פאוור . מדובר ב-סדרות א' ו-ב' שהנפיקה החברהמ- A1.il ל- A2.il ומותירה את אופק הדירוג שלילי. הורדת הדירוג והותרת האופק השלילי נובעים מהמשך החלשות הפרופיל הפיננסי, על רקע תהליכי התחזקות התחרות בשוק הגפ"מ, השקעות מהותיות שביצעה החברה במספר תחומים וכניסה לתחום הספקת החשמל, המאופיין על ידינו ברמת תחרות גבוהה ביחס לתחומי הפעילות המסורתיים של החברה.

10:39

לאחר הפתיחה החיובית, המגמה עתה היא מעורבת - מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% ומדד ת"א 90 יורד ב-0.2%. 

קבוצת תדיראן  דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה - ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-460.2 מיליון שקל והרווח הגולמי הסתכם בכ-70.8 מיליון שקל, המהווה שיעור של כ-15.4%. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-24.6 מיליון שקל, עליה בשיעור של כ-5.3%. 

החברה סיכמה את שנת 2023 והרבעון הרביעי עם רווח נקי של כ-96.2 מיליון שקל וכ-5.3 מיליון שקל בהתאמה ותחלק דיבידנד בסך של כ-22.7 מיליון שקל המהווים 50% מרווחי המחצית השנייה 2023. 

10:03

המסחר בבורסת תל אביב נפתח הבוקר במגמה חיובית - מדד ת"א 35 עולה ב-0.5% ומדד ת"א 90 ב-0.2%. 

חברת האשראי החוץ בנקאי, מימון ישיר , שפעילותה העיקרית עוסקת במתן הלוואות לרכישת רכבים רשמה חיתוך חד של 45% ברווח הנקי בסיכום השנה שהסתכם ב-133 מיליון שקל. עיקר הסיבה לחיתוך ברווח היה הזינוק בהוצאות להפסדי אשראי שרשמה החברה.

הכנסות מימון ישיר מפעילות המימון שלה הסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל בסיכום השנה שחלפה, עליה נאה של 7.2% בתוך שנה. בין הסיבות לעליה בהכנסות היתה הצמדה של ההלוואות למדד המחירים לצרכן. כמו כן, נרשמה עליה בהכנסות של מימון ישיר מתפעול תיקי הלוואות עבור צדדים אחרים. בתחומי פעילות אחרים נרשמה שחיקה.

08:17

בשוק המט"ח השקל נחלש הבוקר בכ-0.4% ונסחר ב-3.67 שקלים לדולר וב-3.99 שקלים לאירו. 

07:54

1. שוקי המניות

המסחר בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת. אתמול היו עליות שערים נאות - מדד ת"א 35 עלה ב-1.2% ות"א 90 הוסיף לערכו כ-1.7%. בקרב המדדים הענפיים מדד ת"א בנקים קפץ בכ-3% ומדד ת"א ביומד טיפס ב-3.5%.

ותודה לביטקוין: המניה בבורסת תל אביב שזינקה ב-271% בתוך שבוע 

קבוצת דוראל אנרגיה  זינקה אתמול ב-13%. החברה העוסקת בהקמה החזקה ותפעול מערכות אנרגיה מתחדשת בישראל ובארה"ב, דיווחה אתמול על מזכר הבנות להשקעה הונית בסך של 400 מיליון דולר בחברת הבת האמריקאית שלה - Doral LLC. 

הכנסותיה של חברת אלמור חשמל אשר בשליטת חברת רפק היו בשנת 2023 561 מיליון שקל, גידול של 15% ביחס לשנת 2022. בחברה העוסקת בהקמת פרוייקטים ואחזקת מתקני חשמל ואנרגיה מסבירים כי הגידול נבע מצמיחה בפעילות החברה בכלל מגזרי פעילותה - ובעיקר כתוצאה מעלייה בביצוע עבודות בתחום הסולארי.

חברת הנדל"ן שהפסידה מיליארדים אבל שילמה 45 מיליון שקל למנהלים בכירים 

המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה חיובית כשהניקיי עולה ב-2.23%, שנגחאי עולה ב-0.5%, ההנג סנג יורד ב-0.1% ומדד קוספי עולה ב-0.6%. 

רווח כפול: מי החברות הנדיבות בעולם כלפי בעלי המניות. ואיפה הישראליות?

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בעליות קלות - נאסד"ק עולה ב-0.4%, דאו ג'ונס ב-0.1% ו-S&P 500 ב-0.3%. 

בוול סטריט יפתח אחר הצהריים שבוע מסחר די סוער שיבוא לשיאו ביום רביעי 20:00 שעון ישראל עת יודיע יו"ר הפד על החלטת הריבית. בשישי ננעלו בורסות וול סטריט בירידות. מדד הדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-0.5% , S&P 500 השיל כ-0.6% וסגר שבוע שני ברציפות של ירידות, הנאסד"ק ירד בכמעט 1%.

אירוע נוסף שצפוי לעורר גלים השבוע - היום תיפתח בקליפורניה הועידה השנתית של אנבידיה  - ה-GTC. הכנס יארך שבוע ומי שישא את הנאום המרכזי הוא מנכ"ל אנבידיה, ג’נסן הואנג. הואנג יספק כנהוג הצצה ראשונה אל המוצרים החדשים של החברה, שבבי AI חדשים ואפליקציות שונות בעלות ביצועים משופרים. בהינתן ההשפעה הגדולה שיש לאנבידיה על שוקי הטכנולוגיה, דבריו בוודאי יהדהדו אל השווקים בכלל ואל שוק ה-AI בפרט. 

הכנס הזה מתקיים משנת 2009 ברציפות וכ-80,000 איש צפויים להשתתף בו. מניית אנבידיה עלתה ב-77% מתחילת השנה וב-238% בשנת 2023, בתחילת מרץ זינקה לשיא כל הזמנים ומאז השילה כ-10%.

בשולי עונת הדוחות, השבוע צפויים להתפרסם הדוחות של נייקי  ו- FedEx .

היי צ'אט GPT, למה קרן הסל שלי לא טסה כמו מניית אנבידיה? 

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו אתמול בעליות של כ-0.2%. מדד תל בונד שקלי 10+ ירד ב-0.3%. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים עלתה קלות ונקבעה על 4.29%.

בסקירתם השבועית, יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון מציינים כי להערכתם קיימת עדיפות לאפיקים הצמודים בשוק המקומי, וזאת לנוכח איומים אינפלציוניים שעשויים להתממש בעתיד: "בנק ישראל פירט בהודעת הריבית האחרונה בדבר מספר סיכונים להאצה אפשרית באינפלציה - השפעות המלחמה, המגבלות על הפעילות בענף הבנייה, פיחות בשקל וההתפתחויות הפיסקליות".

לפי עידן אזולאי, מנהל ההשקעות הראשי בסיגמא, "ממשלת ישראל הנפיקה בשוקי חו"ל חוב בהיקף של שמונה מיליארד דולר. ההנפקה זכתה לביקושים מרשימים, מה שגרם לשר האוצר ל'התגאות בהישג שמצביע על האמון במשק הישראלי'. לא מדוייק. הממשלה נאלצה לשלם ריבית גבוהה מאוד כדי שההנפקה תצליח. למרות שהדירוג של ישראל לפי S&P הוא עדיין AA, האוצר נאלץ לשלם ריבית גבוהה מזו שמשולמת על ידי מדינות בעלות דירוג של BBB".

בשוק החוב בארה"ב נרשמו בשישי עליות בתשואות, תשואת האג"ח לעשר שנים עלתה ל-4.3% ותשואת האיגרת לחמש שנים עלתה ל-4.32%. 

אלכס זבז’ינסקי הכלכלן הראשי של מיטב כתב בסקירתו ש"שוק האג"ח האמריקאי איבד ביטחון בתרחיש שהנחה אותו בחודשים האחרונים של תחילת ירידה בריבית עד אמצע השנה והגיב בעוצמה גדולה להפתעה יחסית מינורית באינפלציה. עליית התשואות באג"ח לשנתיים ול-5 שנים שהיו בשבוע שעבר הן החזקות ביותר מאז מאי 2023".

"השווקים מתמקדים בנתוני האינפלציה, אך נזכיר שב-5 מתוך 6 פעמים האחרונות בהם ה-FED הוריד את הריבית, זה לא קרה בגלל האינפלציה, אלא בגלל היחלשות בכלכלה. הנתונים האחרונים משקפים סימני חולשה מתגברים".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל הוסיף ונחלש גם בשישי האחרון ב-1.4% מול הדולר ונסחר ב-3.67 שקלים לדולר וב-4 שקלים לאירו.

מחירי הנפט נסחרו בשישי האחרון ביציבות. מחיר הנפט האמריקאי נסחר ב-81 דולר לחבית ומחיר הנפט מסוג ברנט ב-85 דולר.

המטבעות הדיגיטליים השילו ב-7% מאז שנגעו בשיא בשבוע שעבר: הביטקוין נסחר הבוקר ב-68,600 דולר, והאת’ריום ב-3,600 דולר.

בעוד 40 יום זה קורה: האירוע שכל תעשיית הקריפטו מחכה לו

4. מאקרו

בישראל, יפורסמו ביום שני נתוני התעסוקה לחודש פברואר, וביום ד' נתוני התחלות וגמר הבנייה לרבעון האחרון של 2023. 

בארה"ב, ביום שלישי תחל פגישת ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב. הפגישה תארך יומיים ובסיומה, ברביעי 20:00 שעון ישראל תתפרסם החלטת הריבית. הריבית עומדת עתה על 5.25%-5.5%.

מעט מאד אם בכלל מצפים להורדת ריבית, המשקיעים מקווים לדברים ברורים יותר שיצאו מפיו של יו"ר הפד ג’רום פאוול לגבי תזמון הורדת הריבית. המשקיעים ישימו לב גם למה שנקרא ה"דוטס פלוט" - התחזית הלא רשמית של 19 חברי הפד לגבי הריבית. 

השבוע יתפרסמו על ידי לשכת הסחר מספר התחלות הבניה. הקונסנזוס עומד על 1.44 מיליון בחישוב שנתי, לעומת 1.33 בשנה הקודמת, אחר כך יתפרסמו מכירות הבתים הקיימים, התחזית עומדת על 3.95 מיליון בתים בפברואר, מעט יותר מינואר, 4 מיליון.

בחודשיים הראשונים השנה עלו המכירות הקמעונאיות בסין ב-5.5%, לעומת צפי של 5.2%, מדד היצור התעשייתי טיפס ב-7% (5%). 

מחר יפרסם הבנק המרכזי של יפן את החלטת הריבית, ובגולדמן זאקס צופים שהבנק יעלה את הריבית בפעם הראשונה מזה 17 שנה. 

5. תחזית

בעוד שכל עיני המשקיעים במניות נשואות לוול סטריט או לבורסות הגדולות במערב אירופה,  זבז’ינסקי ממיטב מכוון אותנו למחוזות אחרים: "יש שוקי מניות זולים בהרבה מארה"ב שמשיגים ביצועים טובים ממנה", הוא כתב, "הבורסות של מזרח אירופה עקפו משמעותית את S&P 500 בשנה האחרונה, כמו גם הבורסה ביוון ובאיטליה".

"מכפילי הרווח במדינות אלה הם בין מחצית ועד שני שליש מהממוצע ההיסטורי שלהם. לכל מדינה יש סיפור אחר. איטליה לדוגמה - כלכלתה צמחה בשנה שעברה ב-0.9% יותר מאשר צרפת, גרמניה וגוש האירו כולו. הממשלה מקדמת שורה של רפורמות, היא מקבלת מגוש האירו את חבילת המימון הכי גדולה באירופה לפרויקטים בתחומי התשתיות, האנרגיה, הטכנולוגיה ועוד בסך של כמעט 200 מיליארד אירו".

"מכלול של גורמים דוחף את הבורסה של איטליה לעליות חזקות לאחרונה. איטליה ומדינות אחרות שציינו עשויות להיות יעד לפיזור מסוים בתיקים מהמדדים היקרים בארה"ב".

אחת הדרכים לצפות או לחזות האם מתקרב מיתון היא צפייה בעקום התשואות. כך עושה הפדרל ריזרב של ניו יורק מזה 60 שנה. בכל חודש מנתח הפד של ניו יורק את הפער (spread) בין תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים לבין תשואת שטרות האוצר הממשלתיות לשלושה חודשים (T-biils) כדי לקבוע את הסיכוי למיתון בארה"ב בעתיד הנראה לעין.

לרוב, באופן נורמלי, שיפוע עקומת התשואה (yield curve) עולה משמאל לימין -  תשואת האג"ח לעשר שנים גבוהה יותר מזו ל-3 חודשים, או זו של שנה, ובכלל, התשואות עולות עם הזמן לפדיון.

אבל, כעת, עקום התשואות אינו "נורמלי", או במילים אחרות, התהפך, כלומר תשואת האג"ח הקצרה עולה על תשואת האג"ח שתפדה בעוד זמן ארוך. כשכך קורה, זהו סימן שהמשקיעים מודאגים ממה שעומד לקרות בכלכלה בזמן הקרוב.

אמנם זהו לא מדע מדוייק - אבל לפי האתר Motley fool, לכל מיתון שקרה מאז מלחמת העולם השנייה, קדם היפוך שכזה בעקום התשואות. ולפי נתוני הפד של ניו יורק, ההסתברות שארה"ב תכנס למיתון עד פברואר 2025 היא 58%, וזוהי אחת ההסתברויות הגבוהות ביותר מזה 42 שנה. רק פעם אחת, מציינים באתר, ב-65 השנים האחרונות הנתון-צופה-מיתון הזה טעה, ויש לו הצלחה מלאה ב-58 השנים האחרונות, מאז 1966, בכל פעם שההסתברות למיתון היתה 32% או יותר, היה מיתון בארה"ב.