דיון מרכזי - יום א'
שר האוצר, מר יאיר לפיד
אנחל גורייה, מזכ"ל ה-OECD
יום א' 8/12/13, 15:00

שר האוצר, מר יאיר לפיד

אנחל גורייה, המזכיר הכללי, הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ה-OECD
בשיחה עם ריצ'ארד קווסט, מנחה התוכנית "Quest Means Business" ב-CNN
מנחה: חגי גולן, עורך ראשי גלובס
סקר גלובס: מדד אמון הצרכן - יוקר המחייה ביחס למדינות ה-OECD

 
ההרשמה הסתימה