דיני שיעבודים, העדפת בטוחות

חוקים העוסקים במתן בטוחה חפצית לנותן הלוואה.

שיעבוד הוא בטוחה חפצית שנותן לווה למלווה בהקשר לחוב שהוא חייב לו. בשעבוד, הנכס עליו מוטל השעבוד נשאר בידי החייב ואולם הנושה רשאי לתפוס אותו או למכרו אם הלווה אינו פורע חובו על פי המוסכם מראש. בטוחה היא ביטחון עבור תשלום הלוואה על נכס ריאלי או כספי. הבטוחה משועבדת למלווה (בד"כ בנק) לצורך הבטחת פירעון חוב. כך, במידה שהלווה לא יחזיר את חובו מסיבה כלשהי, יוכל הבנק לממש את הנכס ולפרוע על ידי כך את החוב.מישכון (שיעבוד) נכס מקרקעין נקרא: משכנתה.

כתבות אחרונות

 
עוד אלדר דוכן /צילום: שלומי יוסף

לווים בלי שיעבודים צפים

הפרקטיקה המקובלת, הנמנעת מלהטיל שיעבוד צף על נכסי שותפויות, אינה מתחייבת מהדין ומהפסיקה

עו"ד אלדר דוכן 27.06.2017

בנק לא יכול לשעבד מניות מתוקף מסמכי פתיחת החשבון

הלכה חדשנית זו ניתנה בבית המשפט העליון, במסגרת סכסוך בין בנק מזרחי-טפחות לחברת אי.סי.אם יצרני מיזוג אוויר

יובל יועז 09.05.2014

מהפכה בדיני השיעבוד: פרופ' דויטש מנתח את הרפורמה המוצעת

תזכיר חוק חדש מציע רפורמה נרחבת ו"שינוי אוריינטציה" בדיני המשכון הישראליים ■ אף שההצעה תגוון את שוק האשראי וטמונים בה יתרונות, לא בטוח שהיא תשפר את הוודאות בשוק זה ואת יכולת ההסתמכות על משכונות

פרופ' מיגל דויטש 07.04.2010

הצעת חוק: גם אדם פרטי יוכל למשכן נכס שטרם הגיע לרשותו

זאת כפי שנהוג כיום לגבי חברה ■ מדובר בהצעת חוק של משרד המשפטים, המהווה נוסח חדש של חוק המשכון

יובל יועז 18.01.2010
צרו איתנו קשר *5988