תפקידה של קהילת העסקים בתהליך השלום
מושב דיון מיוחד בשיתוף עם הפורום הכלכלי העולמי
יום א' 8/12/13, 11:30
 
ההרשמה הסתימה