פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - אג"ח לא צמודות ריבית קבועה
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - אג"ח לא צמודות ריבית קבועה

שם נייר ערך שינוי יומי ב-% תשואה ברוטו תשואה נטו מח"מ ערך מתואם תאריך
פדיון סופי
ריבית נקובה נפח מסחר
(בא' ₪)
שער אחרון  למסחר   לתיק   למעקב 
     
ממשל שקלית 0120 0.01% 0.34% -0.76% 1.25 103.53 31.01.2020 5.00% 140,062.1 109.53               
ממשל שקלית 0121 0.03% 0.63% 0.53% 2.28 100.35 31.01.2021 0.50% 5,667.9 100.09               
ממשל שקלית 0122 0.04% 0.89% -0.02% 3.02 103.89 31.01.2022 5.50% 91,125.1 118.75               
ממשל שקלית 0142 0.21% 3.07% 2.38% 14.81 103.89 31.01.2042 5.50% 51,381.6 144.07               
ממשל שקלית 0219 0.00% 0.15% -2.13% 0.37 103.78 28.02.2019 6.00% 136,703.2 105.94               
ממשל שקלית 0323 0.09% 1.22% 0.56% 4.09 102.33 31.03.2023 4.25% 60,509.7 115.39               
ממשל שקלית 0324 0.09% 1.48% 0.90% 4.98 102.05 31.03.2024 3.75% 185,687.0 113.85               
ממשל שקלית 0327 0.05% 2.10% 1.78% 7.78 101.10 31.03.2027 2.00% 105,763.5 100.28               
ממשל שקלית 0347 0.16% 3.32% 2.77% 18.05 102.05 31.03.2047 3.75% 55,742.4 109.81               
ממשל שקלית 0421 0.03% 0.69% 0.51% 2.51 100.46 30.04.2021 1.00% 49,730.8 101.23               
ממשל שקלית 0519 0.00% 0.17% -0.36% 0.62 100.85 31.05.2019 2.25% 13,331.0 102.14               
ממשל שקלית 0825 0.15% 1.87% 1.59% 6.53 100.22 31.08.2025 1.75% 74,341.0 99.48               
ממשל שקלית 0928 0.17% 2.31% 1.96% 9.02 100.10 28.09.2028 2.25% 129,147.6 99.68               
ממשל שקלית 1018 -0.01% -0.00% -1.80% 0.04 100.48 31.10.2018 0.50% 3,390.3 100.49               
ממשל שקלית 1026 0.08% 2.00% 1.11% 6.48 105.99 30.10.2026 6.25% 86,166.3 137.38               
ממשל שקלית 1122 0.05% 1.17% 0.94% 4.00 101.10 30.11.2022 1.25% 37,834.0 101.41               
ממשל שקלית 1123 -0.05% 1.34% 1.12% 4.97 100.03 30.11.2023 1.50% 339.0 100.80