פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - אג"ח לא צמודות ריבית קבועה
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - אג"ח לא צמודות ריבית קבועה

שם נייר ערך שינוי יומי ב-% תשואה ברוטו תשואה נטו מח"מ ערך מתואם תאריך
פדיון סופי
ריבית נקובה נפח מסחר
(בא' ₪)
שער אחרון  למסחר   לתיק   למעקב 
     
ממשל שקלית 0120 0.01% 0.19% -0.50% 1.98 100.00 31.01.2020 5.00% 27,291.2 109.60               
ממשל שקלית 0121 -0.04% 0.31% 0.24% 3.01 100.00 31.01.2021 0.50% 860.2 100.51               
ממשל שקלית 0122 0.00% 0.52% -0.21% 3.75 100.00 31.01.2022 5.50% 20,564.8 119.68               
ממשל שקלית 0142 -0.04% 2.63% 2.00% 15.83 100.00 31.01.2042 5.50% 10,314.5 150.52               
ממשל שקלית 0219 -0.03% 0.15% -1.38% 1.04 105.41 28.02.2019 6.00% 1,534.4 111.82               
ממשל שקלית 0323 0.04% 0.80% 0.13% 4.66 103.47 31.03.2023 4.25% 16,020.4 120.96               
ממשל שקלית 0324 -0.01% 1.05% 0.47% 5.54 103.06 31.03.2024 3.75% 9,271.9 119.15               
ממשל שקלית 0327 -0.06% 1.67% 1.35% 8.37 101.63 31.03.2027 2.00% 18,124.6 104.42               
ממשל שקלית 0347 -0.02% 2.87% 2.35% 18.64 103.06 31.03.2047 3.75% 13,910.8 120.22               
ממשל שקלית 0421 -0.02% 0.38% 0.20% 3.21 100.73 30.04.2021 1.00% 3,222.5 102.75               
ממשל שקלית 0519 0.00% 0.13% -0.36% 1.33 101.47 31.05.2019 2.25% 2,263.1 104.33               
ממשל שקלית 0825 -0.04% 1.40% 1.13% 7.15 100.70 31.08.2025 1.75% 9,438.4 103.20               
ממשל שקלית 1018 0.01% 0.09% -0.01% 0.77 100.12 31.10.2018 0.50% 1,235.0 100.43               
ממשל שקלית 1026 -0.06% 1.52% 0.73% 7.24 101.44 30.10.2026 6.25% 33,495.0 140.03               
ממשל שקלית 1122 -0.02% 0.73% 0.54% 4.73 100.18 30.11.2022 1.25% 7,973.5 102.64