הנתונים בהשהייה של 20 ד' לצפיה בזמן אמת עדכון אחרון 12:50 רענן
פורטל פיננסי > מניות > תעוזה > דוחות כספיים

מניית תעוזה

TEUZA
מניה 290023 תל-אביב NISרציף
שער
--
שינוי
--
שינוי ב
--
  רבעון 2 (2018) רבעון 2 (2017) רבעון 4 (2016) רבעון 3 (2016) רבעון 2 (2016)
הכנסות 0.01 0.17      
רווח גולמי          
רווח גולמי ב-%          
הוצאות הנהלה ומכירה          
הוצאות הנהלה ומכירה ב-%          
רווח תפעולי -2.28 -0.48 1.97 -0.27 -1.14
רווח תפעולי ב-% -22,800.00% -282.35%  %  %  %
הוצאות מימון          
הוצאות מימון ב-%          
רווח נקי -2.28 -0.48   -0.27 -1.14
רווח נקי ב-% -22,800.00% -282.35%    %  %
רווח למניה בדולרים -0.02   0.02   -0.01
התחייבויות לז"ק 0.61 1.14 1.13 1.23 0.99
תזרים מזומנים -0.52 -0.59 -0.56 -0.08 -0.05
הון עצמי* 24.54 27.32 27.80 25.83 26.10
זכויות מיעוט          
התחייבויות לז"א 1.69 1.37 1.37 0.81 0.81
מזומנים והשקעות לז"ק          
הון עצמי לסך המאזן 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94
* ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט
** הנתונים במליוני דולרים
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

תעוזה
קרן להשקעות במחקר ופתוח העוסקת בהשקעה בחברות עתירות ידע.
 

הצעות פרסומיות

 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם