גלובס פיננסי

עדכון אחרון 26.09.2021

מדד אג"ח כללי

General Bond
מדד אגרות חוב 601 תל-אביב NIS--
שער
391.33
שינוי
-0.12%
שינוי באג'
-0.47

עדכון אחרון 26.09.2021

שם נייר ערך שינוי יומי ב-% תשואה ברוטו תשואה נטו מח"מ ערך מתואם תאריך
פדיון סופי
ריבית נקובה נפח מסחר
(בא' ₪)
שער אחרון  לתיק   למעקב 
   
אאורה אגח טו 0.08% 1.97% 1.27% 2.54 100.17 31.12.2024 4.75% 32.5 106.52          
אבגול אגח ג -0.38% 1.03% 0.35% 1.92 100.17 31.12.2024 4.75% 423.7 107.57          
אבגול אגח ד -0.47% 2.47% 1.50% 2.37 89.92 31.12.2025 3.90% 222.8 91.37          
אביב בניה אגח 6 0.00% 1.50% 0.80% 1.16 100.00 15.01.2023 4.80% - 103.27          
אדגר אגח י -0.01% 0.53% -0.21% 3.92 103.69 01.09.2027 2.85% 1,679.5 115.77          
אדגר אגח יא 0.19% 1.19% 0.57% 5.60 101.91 31.03.2030 2.45% 2,227.8 114.41          
אדגר אגח ט 0.05% 0.15% -0.94% 2.39 102.05 01.07.2025 4.65% 1,753.1 116.16          
אדמה אגח ב -0.20% 0.67% -0.45% 7.05 123.01 30.11.2036 5.15% 5,959.1 170.80          
או פי סי אגח ב -0.14% 0.17% -0.49% 5.37 101.69 30.09.2028 2.75% 2,514.0 117.78          
אוריין אגח ב -0.21% 1.64% 1.16% 3.08 100.12 31.12.2026 3.25% 28.5 105.35          
אזורים אגח 12 0.00% 1.43% 0.95% 2.39 100.11 30.06.2025 3.15% 285.7 104.92          
אזורים אגח 13 -0.22% 1.54% 1.07% 3.37 100.11 31.12.2026 2.95% 899.8 105.41          
אזורים אגח 14 -0.01% 1.99% 1.60% 5.26 100.09 31.12.2028 2.55% 3,290.6 103.60          
איידיאיי הנפקות ה רובד 2 0.14% 1.40% 0.91% 4.08 100.52 15.11.2028 3.27% 630.1 109.39          
איידיאיי הנפקות הת ד ש"ה 0.04% 0.81% 0.17% 1.00 100.00 15.07.2025 4.35% 129.0 103.90          
איילון הנפקות א רובד 2 0.00% 2.77% 2.23% 3.34 101.42 30.01.2025 3.18% - 101.61          
אייסיאל אגח ה -0.02% 0.41% -0.01% 1.68 100.70 31.03.2024 2.45% 694.7 103.14          
אייסיאל אגח ז -0.14% 2.45% 2.06% 10.14 100.09 30.12.2034 2.40% 817.0 98.86          
אלבר אגח יז -0.08% 0.91% 0.38% 2.70 100.43 20.01.2027 1.85% 2,863.4 105.88          
אלבר אגח יח -0.09% 2.68% 2.18% 2.74 100.00 13.01.2027 3.25% 750.8 103.80          
אלבר אגח טו 0.02% 1.85% 1.33% 1.19 100.48 15.11.2023 3.00% 674.0 102.39          
אלבר אגח טז 0.02% 0.01% -0.57% 1.55 102.77 20.06.2024 2.25% 867.6 108.16          
אלדן תחבו אגח ב 0.00% 1.79% 1.01% 0.80 100.80 05.05.2022 4.25% 177.0 103.76          
אלדן תחבו אגח ה -0.31% -0.16% -1.03% 1.68 102.12 31.03.2024 3.15% 734.8 108.02          
אלדן תחבו אגח ו -0.26% 2.55% 2.05% 2.83 100.10 30.12.2026 2.80% 1,013.1 102.87          
אלה פקדון אגח א -0.11% 1.97% 0.84% 2.02 92.89 21.08.2023 2.90% 197.7 89.30          
אלה פקדון אגח ב -0.11% -1.18% -1.41% 1.30 102.75 01.11.2022 0.62% 1,303.1 106.06          
אלה פקדון אגח ד -0.03% 1.44% 1.08% 4.66 94.88 15.04.2026 0.88% 19.7 89.02          
אלה פקדון אגח ה 0.00% -0.56% -0.57% 5.13 100.82 10.02.2031 0.05% - 103.65          
אלון רבוע אגח ד -0.11% 1.53% 0.84% 1.81 100.16 30.06.2023 4.60% 2,088.3 106.12          
אלון רבוע אגח ו -0.03% 1.86% 1.25% 3.01 101.11 30.09.2026 3.90% 4,406.1 104.76          
אלוני חץ אגח ח -0.07% -0.58% -1.98% 1.11 106.49 24.02.2023 4.45% 398.1 113.74          
אלוני חץ אגח ט -0.04% 1.12% 0.52% 3.22 101.42 28.02.2027 3.85% 901.6 111.10          
אלוני חץ אגח י 0.02% 1.18% 0.82% 3.95 100.28 28.02.2027 2.34% 455.8 104.73          
אלוני חץ אגח יא 0.00% 2.02% 1.61% 5.99 100.98 28.02.2031 2.66% 146.7 105.64          
אלוני חץ אגח יב -0.27% 2.02% 1.65% 6.02 100.89 28.02.2031 2.41% 2,267.6 103.72          
אלטיטיוד אגח א -0.31% 5.02% 4.04% 2.56 100.23 30.06.2024 6.50% 248.4 104.93          
אלעד מגור אגח א 0.00% 2.82% 2.29% 2.82 100.12 31.12.2026 3.47% - 102.51          
אלקו אגח יא 0.01% 0.88% 0.13% 1.43 100.21 28.12.2023 5.10% 52.5 106.67          
אלקו אגח יג -0.16% 1.60% 1.28% 4.98 100.67 15.09.2029 2.04% 326.2 102.64          
אלקטרה אגח ד 0.03% 0.91% 0.37% 2.86 100.13 30.06.2026 3.75% 643.2 108.57          
אלקטרה אגח ה -0.07% 1.51% 0.99% 5.07 100.02 10.01.2031 3.75% 877.2 112.37          
אלקטרה נדלן אגח ה 0.12% 0.89% 0.17% 1.92 100.11 05.07.2024 5.05% 21.8 108.07          
אלקטרהנדלן אגחו 0.37% 2.18% 1.80% 4.56 100.68 30.05.2030 2.35% 55.0 101.47          
אלרוב נדלן אגחד -0.44% 0.16% -0.43% 1.46 102.71 31.12.2023 2.40% 1,834.0 107.47          
אלרוב נדלן אגחה -0.16% 1.07% 0.70% 4.19 100.45 31.12.2027 1.50% 587.4 104.42          
אמ.ג'יג'י אגח א 0.82% 4.24% 3.29% 1.84 100.71 30.11.2023 6.00% 562.4 105.69          
אמ.ג'יג'י אגח ב -0.07% 4.21% 3.39% 2.59 101.48 20.09.2025 4.75% 1,785.4 102.91          
אמ.די.ג'י אגח ג 0.42% 7.25% 6.12% 2.18 100.22 31.10.2024 6.69% 113.9 102.28          
אמות אגח ב 0.06% -1.10% -2.27% 0.97 103.57 03.07.2022 4.80% 100.2 110.37          
אמות אגח ד 0.17% -0.54% -1.27% 4.13 101.29 02.07.2028 3.20% 664.9 120.16          
אמות אגח ה 0.05% 0.80% 0.22% 2.61 101.76 04.01.2026 3.39% 1,123.8 108.88          
אמות אגח ו -0.15% 0.09% -0.31% 6.38 100.88 03.10.2029 1.14% 1,153.8 108.66          
אמות אגח ז -0.07% 2.27% 1.88% 8.08 101.26 05.01.2032 2.44% 1,456.0 101.03          
אמות אגח ח -0.07% 0.54% 0.30% 8.64 101.98 05.01.2032 0.92% 1,336.4 106.39          
אנלייט אנרגיה אגח ו -0.12% 1.63% 1.08% 3.59 101.27 01.09.2026 3.45% 1,453.0 107.57          
אנקור אגח א -0.07% 3.85% 3.03% 2.64 100.18 01.07.2024 5.40% 208.0 107.24          
אנרג'יקס אגח א 0.05% 1.65% 1.31% 4.53 100.91 01.08.2030 2.05% 500.8 102.70          
אסאר אקורד אגחא -0.26% 1.84% 1.35% 1.67 100.12 30.09.2024 3.24% 463.9 101.92          
אספן גרופ אגח ז -0.01% 2.28% 1.75% 4.04 100.12 30.06.2027 3.40% 1,179.7 107.14          
אספן גרופ אגח ח -0.13% 1.33% 0.95% 5.68 101.56 31.12.2029 1.50% 1,089.2 107.01          
אפי נכסים אגח ז -0.04% -0.57% -2.15% 1.28 102.45 30.04.2023 3.70% 2,322.8 109.11          
אפי נכסים אגח ח -0.15% 0.41% -0.25% 4.48 102.95 15.10.2026 2.57% 2,839.2 116.69          
אפי נכסים אגח ט 0.07% 1.23% 0.58% 2.09 100.67 15.11.2023 4.20% 636.1 107.51          
אפי נכסים אגח י -0.30% 2.48% 1.96% 5.25 100.93 30.03.2029 3.25% 196.7 104.49          
אפי נכסים אגחיא -0.21% 0.04% -0.26% 3.41 101.45 30.06.2025 1.22% 918.6 108.06          
אפי נכסים אגחיב -0.05% 1.90% 1.53% 5.11 100.79 15.09.2027 2.30% 726.4 101.47          
אפקון החז אגח ד -0.08% 0.19% -0.50% 4.90 102.23 31.03.2029 2.88% 483.6 118.14          
אפריקה מגורים אגח ד -0.42% 1.44% 0.90% 2.52 100.78 31.03.2025 2.75% 351.9 103.93          
אפריקה מגורים אגח ה -0.14% 1.76% 1.36% 4.43 100.68 31.03.2027 2.40% 1,027.7 103.77          
אקויטל אגח 2 -0.10% 0.76% 0.39% 1.59 100.88 25.07.2023 1.91% 551.7 102.24          
אקויטל אגח 3 -0.58% 1.31% 1.04% 4.74 100.76 25.07.2034 1.64% 148.4 102.14          
ארפורט אגח ה 0.07% -0.54% -1.13% 3.86 102.07 28.02.2029 2.34% 1,658.1 116.17          
ארפורט אגח ט -0.05% 0.37% 0.15% 7.47 101.04 30.08.2035 0.65% 2,778.6 104.90          
אשדר אגח ד -0.09% 1.18% 0.56% 1.68 100.14 01.07.2024 4.20% 86.1 105.64          
אשדר אגח ה -0.26% 1.48% 0.88% 2.25 101.52 01.08.2024 3.42% 495.0 106.04          
אשטרום נכסים אגח 10 -0.10% -0.24% -0.95% 3.26 102.41 02.01.2028 3.06% 790.3 116.46          
אשטרום נכסים אגח 11 0.24% -0.22% -0.66% 5.73 101.68 30.10.2028 1.83% 191.3 116.77          
אשטרום נכסים אגח 12 0.17% -0.02% -0.38% 6.46 101.55 01.07.2029 1.53% 296.5 115.00          
אשטרום נכסים אגח 9 -0.22% 1.81% 1.02% 4.08 101.38 01.10.2029 4.90% 773.7 114.05          
אשטרום קב אגח א -0.09% -0.55% -1.26% 2.30 102.02 10.11.2025 2.40% 643.0 110.51          
אשטרום קב אגח ב -0.06% 1.41% 0.73% 2.24 100.74 11.05.2025 4.20% 390.5 107.62          
אשטרום קב אגח ג -0.20% 1.76% 1.15% 3.76 100.00 15.01.2029 4.30% 1,563.3 110.82          
בזן אגח ה -0.03% 2.07% 1.21% 1.89 100.21 30.06.2024 5.90% 510.9 107.96          
בזן אגח ו -0.02% 4.07% 2.38% 1.42 84.90 30.06.2023 6.70% 232.2 86.32          
בזן אגח ט 0.05% 4.43% 3.12% 2.68 91.17 30.09.2025 4.70% 76.8 87.76          
בזן אגח י 0.05% 3.90% 3.31% 4.55 100.81 25.09.2031 2.70% 2,470.1 94.75          
בזן אגח יב -0.05% 4.45% 3.56% 5.55 101.51 25.09.2029 5.00% 753.7 102.44          
בזק אגח 6 -0.03% -0.95% -1.94% 0.88 105.57 01.12.2022 3.70% 823.3 110.70          
בזק אגח 9 -0.05% 1.02% 0.48% 3.04 100.42 01.12.2025 3.65% 1,324.4 109.33          
בזק אגח 10 0.10% -0.80% -1.33% 3.11 101.85 01.12.2025 2.20% 854.5 114.36          
בזק אגח 11 -0.26% 1.85% 1.38% 6.25 100.37 01.06.2030 3.20% 1,679.3 109.32          
בזק אגח 12 -0.19% 0.05% -0.35% 6.56 100.20 01.06.2030 1.70% 2,968.0 115.08          
ביג אגח ה 0.18% -0.12% -1.32% 0.57 103.72 10.08.2022 2.85% 66.8 106.94          
ביג אגח ו -0.17% 0.70% 0.18% 1.85 100.09 03.07.2023 3.50% 83.2 105.80          
ביג אגח ז -0.01% -0.37% -1.00% 2.68 102.04 11.05.2025 2.50% 150.1 113.11          
ביג אגח ח 0.22% -0.49% -0.83% 4.00 102.76 12.04.2026 1.34% 87.9 113.33          
ביג אגח ט -0.05% -0.16% -0.63% 3.81 102.44 20.12.2026 1.95% 286.2 114.17          
ביג אגח י 0.22% 2.17% 1.24% 3.98 96.40 31.12.2025 3.78% 16.7 100.68          
ביג אגח טו -0.17% 0.65% 0.26% 6.75 101.32 31.01.2030 1.17% 948.2 108.02          
ביג אגח טז -0.04% -0.23% -0.40% 5.91 101.66 28.08.2028 0.69% 137.1 109.81          
ביג אגח יא -0.01% -0.19% -0.64% 5.18 101.73 20.10.2027 1.82% 240.4 116.55          
ביג אגח יב -0.07% 0.12% -0.69% 5.11 102.38 25.02.2028 3.35% 646.0 122.12          
ביג אגח יג 0.15% 0.06% -0.14% 6.26 100.73 25.03.2029 0.78% 470.1 108.52          
ביג אגח יד 0.29% -0.54% -0.59% 3.96 100.42 30.11.2025 0.20% 120.0 105.71          
ביג אגח יז -0.21% -0.06% -0.23% 5.90 101.66 28.08.2028 0.69% 275.1 109.39          
ביג אגח יח -0.10% 0.78% 0.44% 7.04 101.72 30.03.2031 1.33% 1,183.1 109.02          
בינל הנפק אגח י -0.04% -1.00% -1.03% 4.15 100.88 10.09.2025 0.10% 925.6 108.03          
בינלאומי הנפקות יא -0.05% -1.36% -1.49% 1.95 101.53 23.06.2024 0.50% 371.8 106.42          
בית הזהב אגח ג 0.06% 2.11% 1.55% 2.45 100.72 30.04.2025 3.55% 69.0 104.57          
בראק אן וי אגחב -0.12% -0.96% -1.76% 1.95 102.72 31.12.2024 3.29% 136.8 112.41          
בראק אן וי אגחג 0.00% -0.65% -1.39% 3.90 101.19 20.07.2026 3.30% 36.7 119.48          
גב ים אגח ו -0.02% -0.88% -2.12% 2.62 124.70 31.03.2026 4.75% 907.7 143.30          
גב ים אגח ח -0.22% 2.03% 1.64% 7.52 100.09 30.06.2034 2.55% 5,065.1 104.32          
גב ים אגח ט -0.04% -0.27% -0.42% 5.58 101.22 30.06.2033 0.50% 704.0 108.21          
גזית גלוב אגח יא -0.35% 0.84% -0.59% 2.11 106.62 30.09.2024 5.35% 1,227.4 116.99          
גזית גלוב אגח יב 0.35% 1.88% 0.92% 4.19 101.34 30.06.2027 4.00% 3,493.2 115.50          
גזית גלוב אגח יג 0.20% 2.06% 1.36% 4.61 102.82 30.06.2028 2.78% 4,360.1 110.88          
גזית גלוב אגח יד 0.27% 2.11% 1.51% 5.45 101.17 30.09.2031 1.29% 1,781.0 99.49          
גזית גלוב אגחטו -0.11% -0.15% -0.42% 5.50 101.81 31.03.2028 1.08% 390.9 110.21          
ג'י.אף.אי אגח ב -0.78% 5.10% 4.00% 1.62 101.75 02.04.2024 6.25% 18.2 100.01          
גירון אגח ו -0.32% -0.33% -0.92% 3.72 102.71 31.12.2025 2.50% 600.1 115.55          
גירון אגח ז -0.04% 0.58% 0.13% 6.45 102.08 01.01.2034 1.90% 474.0 114.54          
גלובל כנפ אגח ב -0.04% 5.84% 4.35% 2.20 85.31 31.05.2024 5.50% 123.9 81.97          
גליל 5904 0.15% -1.70% -2.85% 2.85 130.07 31.07.2024 4.00% - 150.22          
דה זראסאי אגח ג 0.13% 6.93% 5.89% 2.98 100.69 15.11.2027 4.35% 1,518.8 93.42          
דה זראסאי אגח ד -0.10% 3.72% 3.16% 2.67 100.37 31.05.2024 3.15% 275.4 98.02          
דה זראסאי אגח ה -0.20% 3.68% 2.83% 3.51 100.64 31.08.2025 5.45% 3,578.6 103.16          
דה לסר אגח ד 0.21% 5.56% 4.16% 1.27 102.21 30.04.2023 2.50% 754.4 103.46          
דה לסר אגח ה -0.05% 7.27% 6.10% 2.54 101.10 15.05.2026 6.90% 830.1 102.41          
דה לסר אגח ו 0.14% 4.56% 3.69% 2.72 100.18 30.06.2024 5.00% 364.4 102.16          
דור אלון אגח ה 0.06% 1.01% 0.34% 1.44 100.15 02.07.2023 4.55% 343.9 105.79          
דור אלון אגח ו 0.07% 1.54% 1.08% 2.31 100.35 01.06.2025 2.95% 251.5 104.48          
דור אלון אגח ז -0.26% 1.75% 1.23% 3.05 100.95 30.09.2027 3.29% 1,669.3 105.85          
דיסקונט השקעות אגח ו -0.29% 0.40% -1.23% 2.38 125.73 31.12.2025 4.95% 1,784.3 141.88          
דיסקונט השקעות אגח י -0.14% 2.40% 1.70% 2.80 100.17 30.12.2026 4.80% 392.6 107.63          
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 0.04% -1.18% -2.19% 0.90 109.80 10.06.2022 3.85% 65.1 115.60          
דיסקונט מנפיקים אגח יג 0.00% 0.25% -0.11% 1.87 101.12 05.12.2024 1.87% 597.6 104.30          
דיסקונט מנפיקים אגח יד -0.03% 0.89% 0.47% 4.64 101.61 05.12.2030 2.68% 1,253.0 110.02          
דלשה קפיטל אגחב 0.17% 4.37% 3.49% 1.93 101.37 01.10.2023 4.81% 64.4 101.79          
דלתא אגח א -0.27% 1.16% 0.41% 3.39 101.85 31.08.2028 5.00% 1,013.5 115.68          
דלתא אגח ו -0.25% 2.64% 1.61% 2.82 90.86 31.12.2026 3.85% 180.6 92.70          
דמרי אגח ז 0.11% 1.31% 0.86% 2.19 100.11 30.06.2025 3.05% 98.3 104.88          
דמרי אגח ח -0.09% 1.34% 0.73% 2.52 100.15 30.06.2025 4.17% 368.1 108.03          
דמרי אגח ט 0.10% 1.58% 1.20% 4.45 100.09 31.12.2027 2.58% 223.0 105.41          
הכשרה לבטוח אגח 3 רובד 2 0.00% 1.48% 0.77% 1.89 100.16 01.07.2026 4.75% 0.0 104.06          
הכשרה לבטוח אגח 4 רובד 2 0.37% 2.35% 1.56% 3.22 100.18 02.01.2028 5.45% 177.0 109.75          
הכשרת ישוב אג20 -0.07% 0.20% -0.62% 1.93 102.74 30.06.2024 3.25% 402.8 110.74          
הכשרת ישוב אג21 0.00% 0.04% -0.44% 5.17 102.38 31.12.2027 1.80% 1,493.2 114.46          
הכשרת ישוב אג22 -0.25% 0.86% 0.23% 3.35 102.09 30.06.2027 2.25% 939.1 108.84          
הכשרת ישוב אג23 0.00% 1.59% 0.80% 4.83 101.32 31.12.2028 3.30% 909.9 112.90          
הפניקס אגח 3 -0.19% 1.03% 0.66% 3.41 100.99 01.08.2027 2.22% 262.9 104.76          
הפניקס אגח 4 -0.06% 1.04% 0.83% 4.63 100.28 31.07.2028 1.38% 494.1 101.29          
הפניקס אגח 5 -0.16% -0.00% -0.15% 7.01 101.29 01.05.2030 0.44% 438.3 106.46          
הראל הנפק אגח ו 0.22% -1.16% -2.11% 1.83 105.19 01.06.2025 3.85% 227.5 117.41          
הראל הנפק אגח ז 0.22% -1.13% -2.05% 2.76 105.19 31.05.2026 3.85% 110.5 122.59          
הראל הנפק אגח ח 0.10% -0.46% -1.23% 0.88 102.83 31.05.2024 2.80% 96.0 106.65          
הראל הנפק אגח ט 0.09% -0.75% -1.34% 4.28 101.48 31.12.2028 2.40% 179.7 117.83          
הראל הנפק אגח טו- רובד 2 -0.25% 2.31% 1.82% 9.09 100.11 31.12.2034 3.05% 537.0 106.62          
הראל הנפק אגח טז- רובד 2 -0.29% 1.23% 0.80% 4.67 100.10 30.06.2026 2.91% 564.2 107.88          
הראל הנפק אגח י 0.07% -0.46% -1.06% 5.18 101.48 31.12.2029 2.40% 451.9 120.17          
הראל הנפק אגח יא -0.65% 1.47% 0.87% 5.77 100.16 31.12.2030 4.36% 887.8 117.26          
הראל הנפק אגח יב -0.15% 1.64% 1.09% 6.62 100.14 31.12.2031 3.95% 216.8 115.82          
הראל הנפק אגח יג 0.00% 1.82% 1.28% 7.38 100.14 31.12.2032 3.95% 157.3 116.69          
הראל הנפק אגח יד- רובד 2 -0.28% 2.02% 1.48% 8.35 100.11 01.01.2034 3.05% 600.3 107.70          
הראל הנפקות יז-רובד 2 -0.14% 1.73% 1.46% 6.14 100.06 31.12.2027 1.79% 232.0 100.41          
הראל פיקד אגח א 0.00% 0.31% 0.22% 3.07 100.71 05.08.2024 0.37% 53.5 100.91          
הראל פיקד אגח ב 0.07% 1.49% 1.27% 5.54 101.77 24.01.2027 1.20% - 101.43          
הרץ פרופר אגח א 0.21% 8.31% 7.05% 2.28 100.00 15.01.2026 5.55% 941.7 98.79          
ווטרסטון אגח א 1.88% 20.17% 17.12% 1.55 100.76 30.11.2023 6.45% 325.7 90.35          
ווסטדייל אגח א -1.02% 2.56% 1.82% 3.24 100.97 30.10.2025 4.80% 624.0 108.83          
ווסטדייל אגח ב -0.95% 4.57% 3.83% 4.46 101.94 31.07.2028 4.35% 301.6 100.56          
וורטון אגח א -0.26% 5.05% 4.28% 1.82 100.52 01.09.2024 4.40% 666.8 101.04          
וילאר אגח ז 0.14% 0.36% -0.31% 1.44 100.18 29.12.2023 4.60% 146.6 106.58          
וילאר אגח ח -0.21% 0.76% 0.36% 2.59 100.11 27.06.2025 2.55% 684.2 104.76          
ויתניה אגח ד 0.00% 0.96% 0.39% 1.58 100.14 31.12.2023 3.85% 214.3 105.16          
ויתניה אגח ה 0.26% 0.09% -0.58% 4.25 101.51 30.06.2027 2.85% 1,134.1 117.92          
חברה לישראל אגח 10 -0.07% 1.23% 0.54% 1.90 100.54 31.05.2024 4.55% 192.1 107.47          
חברה לישראל אגח 11 -0.47% 2.80% 1.33% 1.87 85.73 31.05.2024 5.70% 313.4 89.41          
חברה לישראל אגח 12 -0.10% 1.44% 0.87% 2.83 101.03 30.09.2026 3.60% 1,437.0 107.19          
חברה לישראל אגח 13 -0.51% 3.21% 1.67% 2.73 95.60 30.09.2026 5.85% 60.5 100.39          
חברה לישראל אגח 14 -0.21% 1.74% 1.29% 4.46 100.08 30.06.2028 2.20% 1,148.6 102.45          
חג'ג' אגח ח -0.26% 2.66% 1.60% 1.84 100.18 31.12.2023 5.00% 464.0 105.01          
חשמל אגח 26 -0.05% 0.23% -0.59% 1.28 101.21 12.10.2023 4.80% 2,439.5 107.25          
חשמל אגח 27 0.10% -0.44% -1.30% 6.06 103.09 12.04.2029 3.85% 2,957.1 137.14          
חשמל אגח 29 -0.02% -0.96% -2.03% 3.81 104.54 01.03.2026 4.50% 1,148.4 128.89          
חשמל אגח 30 0.04% 0.56% 0.14% 2.60 100.80 20.03.2024 2.55% 309.5 105.05          
חשמל אגח 31 -0.26% 0.13% -0.42% 8.57 101.86 21.09.2031 2.39% 2,175.3 125.17          
טאואר אגח ז 0.00% 0.64% -0.65% 0.96 100.79 31.03.2023 2.79% 2,152.3 102.50          
טמפו משק אגח ג -0.03% 1.06% 0.80% 4.07 100.45 31.03.2029 1.58% 69.5 101.76          
יוניברסל אגח א 0.01% -0.51% -1.25% 1.07 102.06 10.08.2023 2.65% 939.8 106.87          
יוניברסל אגח ב 0.11% 1.10% 0.51% 1.06 100.60 10.08.2023 3.40% 339.3 102.89          
יוניברסל אגח ג 0.08% -0.37% -0.64% 3.06 100.78 10.08.2027 1.05% 864.0 107.58          
יוניברסל אגח ד 0.05% 1.60% 1.26% 3.65 100.38 10.02.2029 2.18% 581.4 102.76          
ירושלים הנפקות אגח טו -0.15% -0.87% -1.00% 3.97 100.51 31.12.2026 0.20% 331.2 107.53          
ירושלים הנפקות אגח טז -0.01% -0.70% -0.74% 5.45 101.51 30.06.2028 0.20% 115.6 109.34          
ירושלים הנפקות אגח יג -0.07% -1.36% -1.54% 1.89 102.09 31.05.2024 0.68% 204.6 107.03          
ישראכרט אגח א -0.15% 0.47% 0.23% 1.62 100.18 31.05.2024 1.49% 1,130.6 101.90          
ישראמקו אגח א 0.03% 2.52% 1.55% 2.15 91.74 10.10.2025 3.49% 202.5 91.91          
ישראמקו אגח ב 0.00% 3.34% 2.35% 4.98 97.21 10.10.2030 3.82% - 100.65          
ישראמקו אגח ג -0.03% 1.67% 1.30% 5.26 100.59 10.10.2030 2.29% 160.6 105.97          
ישרוטל אגח א -0.09% 0.82% 0.40% 1.17 100.48 01.11.2022 2.45% 121.8 102.61          
ישרס אגח טו -0.01% -0.35% -0.76% 4.71 102.67 16.05.2027 1.58% 359.0 115.63          
ישרס אגח טז -0.24% 0.08% -0.51% 5.78 103.41 30.07.2031 2.40% 732.8 118.77          
ישרס אגח יג -0.17% -0.86% -1.70% 1.51 101.02 31.12.2023 3.48% 329.4 108.82          
ישרס אגח יד -0.13% 1.10% 0.32% 2.94 101.85 01.03.2027 5.05% 871.9 112.37          
ישרס אגח יח -0.21% 0.25% 0.00% 7.28 100.81 10.04.2030 0.84% 206.2 108.66          
כללביט ז-רובד 2 0.06% -0.87% -1.43% 2.41 101.57 31.12.2026 2.32% 539.1 111.61          
כללביט ח-רובד 2 -0.09% 0.73% 0.11% 1.44 100.15 31.12.2025 4.14% 493.5 105.30          
כללביט ט-רובד 2 0.17% -0.62% -1.26% 3.85 102.72 31.07.2028 2.48% 575.3 116.70          
כללביט יא-רובד 2 -0.42% 2.14% 1.73% 7.81 100.75 31.03.2030 2.64% 2,925.0 103.30          
כללביט י-רובד 2 0.04% 0.95% 0.31% 2.87 101.75 01.08.2027 3.92% 1,211.3 109.28          
לאומי אגח 181 -0.10% -1.30% -1.63% 2.12 102.06 05.09.2023 1.00% 2,443.1 107.47          
לאומי אגח 178 -0.03% 0.54% 0.06% 2.61 100.86 31.03.2024 3.01% 1,212.2 106.30          
לאומי אגח 179 -0.08% -1.04% -1.24% 3.93 101.43 30.06.2026 0.83% 1,177.3 111.76          
לאומי אגח 180 -0.03% 0.52% 0.19% 2.58 100.75 28.02.2025 2.02% 1,363.5 104.87          
לוינשטין נכסים אגח ב -0.14% -0.96% -1.49% 3.44 102.70 31.12.2027 2.30% 95.5 115.95          
לייטסטון אגח א -0.25% 2.41% 1.48% 1.80 100.71 31.05.2024 6.05% 590.8 107.69          
לייטסטון אגח ב -0.12% 4.07% 3.44% 3.17 100.47 30.11.2025 3.95% 422.7 103.17          
מבנה אגח יט 0.04% -0.30% -0.96% 4.78 103.07 31.03.2027 2.60% 336.3 119.70          
מבנה אגח כג 0.14% -0.49% -1.08% 4.20 102.71 30.09.2026 2.40% 550.7 118.03          
מבנה אגח כד 0.09% -0.07% -0.66% 5.56 102.00 30.06.2028 2.60% 313.0 121.24          
מבני תעשיה אגח טז -0.18% 1.18% 0.41% 3.69 100.20 30.06.2028 5.65% 1,149.6 118.14          
מבני תעשיה אגח יז 0.06% -0.37% -1.21% 3.82 101.62 30.06.2028 3.70% 126.0 121.31          
מבני תעשיה אגח יח -0.12% -0.86% -1.57% 2.42 104.05 30.10.2024 2.85% 690.2 115.66          
מבני תעשיה אגח כ -0.06% 0.14% -0.50% 5.86 102.72 31.12.2029 2.81% 591.9 123.50          
מגדל הון אגח ג ש"ה -0.02% 0.87% 0.27% 1.68 101.02 31.12.2027 3.58% 984.0 105.85          
מגדל הון אגח ד ש"ה -0.06% 0.80% 0.23% 1.68 100.97 31.12.2027 3.39% 722.3 105.52          
מגדל הון אגח ה ש"ה -0.04% 1.08% 0.60% 2.88 100.12 01.07.2029 3.29% 796.1 106.82          
מגדל הון אגח ו רובד 2 -0.05% 1.38% 0.96% 4.23 101.40 31.12.2030 2.63% 1,378.6 107.44          
מגדל הון אגח ז רובד 2 -0.05% 1.65% 1.03% 4.95 102.18 31.12.2031 4.10% 1,285.4 115.69          
מגדלי תיכוןאגחד -0.11% 1.70% 1.29% 4.40 100.10 30.06.2028 2.80% 162.5 106.07          
מגדלי תיכוןאגחה -0.26% 2.08% 1.63% 6.01 100.11 30.06.2029 3.04% 1,557.2 106.70          
מגה אור אגח ד 0.02% -0.65% -1.54% 1.81 101.60 31.10.2024 3.45% 183.1 110.73          
מגה אור אגח ו -0.26% -0.34% -0.90% 3.36 102.80 30.06.2026 2.05% 462.0 113.62          
מגה אור אגח ז -0.30% -0.21% -0.79% 3.64 103.50 30.08.2027 2.05% 419.4 114.57          
מגה אור אגח ח -0.11% -0.33% -0.68% 4.40 102.31 31.03.2027 1.40% 1,048.5 113.12          
מגה אור אגח ט -0.34% 0.60% 0.35% 6.60 101.51 28.02.2030 0.84% 896.3 106.36          
מדיפאואר אגח ב 0.04% 2.41% 1.81% 2.97 100.15 31.12.2026 4.10% 168.1 104.64          
מויניאן אגח א -0.10% 6.50% 5.51% 0.95 100.19 30.06.2022 5.20% 128.3 100.23          
מויניאן אגח ב 0.00% 8.96% 7.62% 2.11 100.14 30.12.2024 3.80% 100.5 93.50          
מז טפ הנפ אגח57 -0.05% -1.18% -1.45% 2.14 102.56 01.03.2025 0.95% 196.4 109.10          
מז טפ הנפ אגח58 0.00% -1.02% -1.14% 1.17 101.54 15.09.2022 0.28% 78.1 104.03          
מז טפ הנפ אגח59 0.06% -1.08% -1.34% 2.69 101.68 02.04.2024 1.00% 412.8 109.89          
מז טפ הנפ אגח60 0.09% 0.67% 0.46% 3.09 100.93 05.09.2024 1.09% 432.7 101.76          
מז טפ הנפ אגח61 0.16% -0.74% -0.87% 5.33 100.70 04.12.2026 0.50% 112.0 110.98          
מזרחי הנפקות 40 -0.05% 0.70% 0.26% 3.74 100.29 08.06.2025 2.98% 2,659.0 108.95          
מזרחי הנפקות 41 0.00% 0.13% -0.27% 0.90 100.24 07.06.2022 2.47% 1,560.6 102.37          
מזרחי הנפקות 42 -0.15% -0.07% -0.15% 8.81 102.14 07.06.2030 0.38% 351.7 106.13          
מזרחי הנפקות 44 0.01% -1.11% -1.51% 1.19 103.12 25.09.2022 0.99% 1,060.2 105.74          
מזרחי הנפקות 45 -0.08% -1.13% -1.39% 3.17 103.11 29.09.2024 0.86% 1,682.6 111.39          
מזרחי הנפקות 46 -0.19% -0.67% -0.99% 5.98 103.40 28.09.2027 1.22% 2,165.9 118.08          
מזרחי הנפקות 49 -0.08% -0.86% -0.95% 4.91 99.93 23.06.2026 0.38% 1,894.0 108.85          
מזרחי הנפקות 51 -0.06% -1.15% -1.18% 2.29 100.87 29.10.2023 0.10% 1,901.7 105.64          
מזרחי הנפקות 52 -0.40% -0.12% -0.23% 8.90 101.51 01.07.2030 0.20% 209.8 107.44          
מיטב דש אגח ד -0.43% 1.78% 1.38% 5.39 100.19 10.12.2029 2.11% 771.0 101.61          
מיטב דש אגח ג -0.01% -0.61% -1.55% 2.37 107.77 10.12.2025 3.95% 454.8 120.85          
מימון ישיר אג ב 0.00% -0.49% -1.08% 1.11 101.41 31.07.2023 1.35% 1,126.9 105.16          
מימון ישיר אגחג -0.23% -0.50% -0.94% 2.75 101.47 31.12.2025 1.85% 2,290.4 109.73          
מישורים אגח ח -0.01% 1.81% 0.96% 3.07 103.63 31.07.2026 3.11% 236.4 106.79          
מליסרון אגח ו -0.09% -0.77% -2.14% 1.23 105.82 10.10.2023 4.90% 1,732.5 114.69          
מליסרון אגח י -0.18% -0.53% -1.05% 3.74 103.05 10.07.2025 1.76% 712.5 114.46          
מליסרון אגח טו -0.02% 1.19% 0.67% 3.00 100.12 30.12.2024 3.50% 1,192.6 107.88          
מליסרון אגח טז 0.01% -0.23% -0.80% 5.08 103.30 01.04.2027 2.35% 354.3 119.77          
מליסרון אגח יא -0.10% -0.14% -0.76% 3.70 103.05 10.07.2025 2.30% 1,259.2 115.15          
מליסרון אגח יג -0.08% -0.57% -2.08% 1.12 110.61 30.05.2023 5.85% 912.2 119.84          
מליסרון אגח יד -0.01% -0.39% -0.91% 4.36 103.71 27.04.2026 2.15% 767.7 118.51          
מליסרון אגח יז -0.08% 0.45% -0.08% 5.66 102.80 01.01.2032 2.25% 1,778.6 117.66          
מליסרון אגח יח 0.20% 0.06% -0.10% 6.39 101.22 01.07.2028 0.65% 69.1 108.22          
מליסרון אגח יט -0.13% 0.30% -0.05% 7.04 101.45 01.07.2029 1.43% 280.6 111.87          
מלרן אגח ב 0.50% 2.50% 1.77% 2.38 100.17 31.12.2024 4.90% 1,038.9 106.45          
ממן אגח ב -0.10% 0.84% 0.40% 1.93 100.11 31.12.2024 2.95% 7.7 103.82          
ממן אגח ג -0.15% 1.18% 0.74% 3.81 100.09 31.12.2028 2.39% 91.5 104.88          
ממשל משתנה 0526 0.01% 0.13% 0.11% 4.88 100.00 31.05.2026 0.00% - 99.53          
ממשל משתנה 1130 0.00% 0.21% 0.18% 9.39 100.00 29.11.2030 0.00% - 98.32          
ממשל צמודה 0527 -0.06% -1.27% -1.45% 5.78 102.61 31.05.2027 0.75% - 118.60          
ממשל צמודה 0529 -0.31% -0.97% -1.09% 7.76 101.56 31.05.2029 0.50% - 117.10          
ממשל צמודה 0545 -0.31% 0.25% 0.02% 21.60 102.43 31.05.2045 1.00% - 122.76          
ממשל צמודה 0726 -0.04% -1.43% -1.46% 5.04 101.57 31.07.2026 0.10% - 112.12          
ממשל צמודה 0923 -0.13% -1.79% -2.34% 2.17 104.63 29.09.2023 1.75% - 112.20          
ממשל צמודה 1025 0.17% -1.51% -1.72% 4.23 102.43 31.10.2025 0.75% - 115.35          
ממשל צמודה 1131 -0.31% -0.65% -0.68% 10.34 101.55 30.11.2031 0.10% - 112.72          
ממשל צמודה 1151 -0.46% 0.50% 0.37% 28.19 101.71 30.11.2051 0.50% - 104.11          
ממשל שקלית 0142 -0.63% 1.96% 1.33% 14.29 102.46 31.01.2042 5.50% - 161.60          
ממשל שקלית 0226 -0.13% 0.42% 0.34% 4.59 100.13 28.02.2026 0.50% - 100.40          
ממשל שקלית 0323 -0.02% 0.07% -0.63% 1.68 101.21 31.03.2023 4.25% - 108.40          
ממשל שקלית 0324 0.00% 0.17% -0.41% 2.62 101.07 31.03.2024 3.75% - 110.89          
ממשל שקלית 0327 -0.20% 0.57% 0.27% 5.44 100.57 31.03.2027 2.00% - 108.40          
ממשל שקלית 0330 -0.39% 1.06% 0.90% 8.37 100.28 31.03.2030 1.00% - 99.66          
ממשל שקלית 0347 -0.92% 2.21% 1.73% 17.97 101.07 31.03.2047 3.75% - 129.74          
ממשל שקלית 0425 -0.01% 0.33% 0.25% 3.77 100.10 30.04.2025 0.50% - 100.87          
ממשל שקלית 0537 -0.63% 1.81% 1.54% 14.19 100.18 31.05.2037 1.50% - 95.49          
ממשל שקלית 0722 0.00% -0.01% -0.22% 1.04 100.71 31.07.2022 0.75% - 100.73          
ממשל שקלית 0723 -0.02% 0.10% 0.07% 2.04 100.14 31.07.2023 0.15% - 100.12          
ממשל שקלית 0825 -0.05% 0.35% 0.04% 3.97 101.52 31.08.2025 1.75% - 105.49          
ממשל שקלית 0928 -0.31% 0.82% 0.47% 6.66 101.76 28.09.2028 2.25% - 109.45          
ממשל שקלית 1122 -0.03% 0.04% -0.22% 1.37 100.77 30.11.2022 1.25% - 102.41          
ממשל שקלית 1123 0.06% 0.14% -0.13% 2.34 100.92 30.11.2023 1.50% - 104.34          
ממשלתי צמודה 0536 -0.26% -0.33% -1.08% 12.32 121.20 30.05.2036 4.00% - 204.56          
ממשלתי צמודה 0841 -0.38% 0.02% -0.53% 16.47 111.18 30.08.2041 2.75% - 169.60          
ממשלתי צמודה 0922 -0.04% -1.88% -2.94% 1.19 107.38 30.09.2022 2.75% - 111.20          
ממשלתי שקלית 1026 -0.18% 0.47% -0.43% 4.61 104.38 30.10.2026 6.25% - 134.29          
מנורה הון ד שה 0.09% 0.96% 0.37% 2.83 100.13 01.07.2027 4.10% 164.5 110.08          
מנורה הון התח ה -0.14% 2.02% 1.52% 7.09 100.12 30.06.2032 3.43% 666.3 110.81          
מנורה הון התח ו -0.21% 1.34% 1.05% 4.98 100.52 30.09.2026 1.84% 317.6 102.85          
מנורה מב החזקות ג -0.10% 0.69% 0.15% 2.63 102.30 30.09.2026 2.94% 870.5 106.88          
מנרב אגח ב 0.12% 0.32% -0.42% 4.83 102.50 01.07.2030 2.60% 678.7 117.20          
מנרב אגח ג -0.06% 2.04% 1.44% 4.27 101.65 31.01.2030 3.70% 59.5 107.73          
מקורות אגח 10 0.01% -0.99% -1.02% 4.48 100.00 31.12.2027 0.10% 152.7 107.83          
מקורות אגח 11 -0.30% 0.72% 0.27% 14.63 100.07 31.12.2053 2.07% 1,132.9 122.15          
מרכנתיל הנ אגחג 0.20% -1.13% -2.69% 1.04 152.40 01.08.2023 3.55% 159.6 118.78          
מרכנתיל הנ אגחד 0.04% -1.05% -1.42% 4.54 102.07 30.01.2030 1.50% 515.8 116.58          
נאוויטס פט אגחב 0.19% 3.90% 2.89% 4.17 100.23 31.12.2026 6.50% 1,832.6 110.89          
נובל אגח א 0.95% 8.47% 7.16% 2.39 101.82 15.10.2026 7.54% 304.9 95.72          
נורסטאר אגח יא -0.11% 1.36% 0.52% 2.15 103.60 31.03.2024 3.00% 914.2 107.32          
נורסטאר אגח יב 0.02% 2.54% 1.86% 3.99 101.31 31.03.2028 2.50% 860.4 103.95          
נייר חדרה אגח 6 -0.39% 0.90% 0.06% 2.21 100.21 30.12.2024 5.89% 346.7 111.55          
נכסים ובניין אגח ט -0.13% 2.36% 1.77% 5.39 100.14 01.07.2029 3.95% 1,197.9 110.26          
נכסים ובנין אגח ד -0.15% -0.13% -1.27% 2.41 122.72 31.12.2025 4.95% 2,863.3 140.79          
נכסים ובנין אגח ו -0.09% -0.51% -1.69% 1.45 103.41 31.12.2023 4.95% 819.3 113.76          
נכסים ובנין אגח ז -0.01% 1.49% 0.52% 2.35 100.25 31.12.2025 7.05% 347.1 114.31          
נמלי ישראל אגח ד -0.03% 0.77% 0.53% 16.62 100.90 31.12.2045 0.96% 711.0 103.43          
נמלי ישראל אגחא -0.18% -1.01% -1.20% 4.06 102.34 31.12.2026 0.83% 1,372.9 112.99          
נמלי ישראל אגחב -0.17% -0.13% -0.51% 8.00 102.37 31.12.2031 1.65% 854.8 120.98          
נמלי ישראל אגחג -0.08% 0.38% 0.14% 1.95 100.06 31.12.2024 1.63% 293.9 102.73          
נמקו אגח א -0.19% 3.40% 2.51% 2.23 100.70 30.11.2025 5.80% 632.0 106.60          
נמקו אגח ב -0.35% 4.41% 3.69% 4.90 101.10 15.10.2032 4.50% 393.6 103.54          
נפטא אגח ח -0.03% 0.84% 0.40% 1.75 101.09 26.01.2025 2.36% 173.0 103.58          
נתיבי גז אגח ד -0.20% -0.11% -0.69% 8.15 102.09 30.06.2033 2.65% 886.3 130.09          
סאות'רן אגח א -0.12% 3.89% 2.35% 1.00 103.26 31.07.2023 7.30% 493.9 104.32          
סאות'רן אגח ב -0.36% 4.96% 3.55% 1.88 103.04 31.07.2025 6.80% 170.3 106.77          
סאות'רן אגח ג -0.34% 3.56% 2.65% 1.49 100.17 31.01.2023 4.65% 693.9 101.83          
סאמיט אגח ו -0.10% 0.78% -0.34% 1.69 102.86 31.07.2023 6.40% 1,236.8 111.79          
סאמיט אגח ז -0.03% 1.20% 0.39% 3.15 102.28 31.07.2025 5.10% 17.2 115.02          
סאמיט אגח ח 0.00% 1.21% 0.81% 4.43 100.10 31.12.2026 2.75% 7.5 107.82          
סאמיט אגח י 0.03% 2.01% 1.45% 6.12 101.65 31.01.2030 3.69% 543.4 110.75          
סאפיינס אגח ב 0.11% 2.34% 1.49% 2.38 92.94 01.01.2026 3.37% 62.2 93.75          
סופרגז אגח א -0.58% 1.35% 1.08% 4.89 100.20 30.05.2031 1.70% 678.6 102.00          
סטרוברי אגח א -0.27% 3.94% 2.92% 1.87 100.23 01.07.2024 6.90% 38.7 106.19          
סילברסטין אגח א -0.24% 2.29% 1.74% 1.91 100.12 31.12.2024 3.38% 1,589.1 103.30          
סילברסטין אגח ב 0.27% 3.12% 2.56% 5.02 100.12 31.12.2027 3.49% 441.3 104.15          
סלע נדלן אגח ב -0.21% -0.83% -1.47% 2.00 101.19 13.01.2025 2.75% 533.5 109.96          
סלע נדלן אגח ג -0.25% 0.07% -0.41% 5.92 102.50 13.04.2029 1.96% 740.7 118.00          
סלע נדלן אגח ד -0.26% 0.34% -0.04% 7.19 101.97 27.03.2033 1.58% 1,770.5 112.60          
סלקום אגח ח -0.49% -0.18% -2.44% 1.96 101.54 05.07.2024 1.98% 696.7 107.26          
סלקום אגח ט -0.14% 1.71% 0.81% 2.39 100.09 06.07.2025 4.14% 289.0 106.40          
סלקום אגח יא -0.19% 2.06% 1.51% 3.01 100.08 05.07.2026 3.55% 566.4 104.70          
סלקום אגח יב -0.32% 2.56% 1.96% 3.94 101.29 05.01.2028 2.50% 1,594.3 100.88          
ספנסר אגח ב -0.28% 6.17% 5.18% 3.26 101.47 31.03.2028 5.15% 2,435.2 95.53          
ספנסר אגח ג -0.12% 4.44% 3.74% 3.08 100.52 01.12.2024 4.40% 581.4 100.69          
סקייליין אגח א -0.17% 2.74% 1.97% 1.43 100.00 15.01.2023 5.20% 300.9 105.01          
סקייליין אגח ב 0.00% 6.23% 4.65% 2.53 93.07 15.07.2024 5.90% 227.1 92.00          
עזריאלי אגח ב -0.22% -1.17% -1.41% 2.22 101.58 01.04.2025 0.65% 832.2 106.27          
עזריאלי אגח ד 0.03% -0.41% -0.76% 4.68 102.75 05.07.2030 1.34% 1,359.6 114.39          
עזריאלי אגח ה 0.04% -0.34% -0.76% 4.89 101.47 30.06.2028 1.77% 1,600.5 115.57          
עזריאלי אגח ו -0.27% 0.49% -0.07% 8.37 101.49 31.12.2032 2.48% 2,364.4 123.08          
עמידר אגח א -0.10% 0.68% 0.45% 3.38 100.41 31.03.2028 1.44% 1,207.0 102.89          
פועלים הנ הת טו -0.04% -1.40% -2.46% 1.37 103.95 30.05.2023 4.20% 873.0 112.83          
פועלים הנ הת טז -0.01% 0.13% -0.84% 1.36 100.78 30.05.2023 6.50% 118.4 109.54          
פועלים הנ הת יד -0.11% -1.08% -2.14% 0.90 107.92 06.12.2022 4.00% 921.5 113.84          
פועלים הנפקות אגח 32 -0.02% -1.00% -2.61% 1.06 106.94 08.08.2023 5.00% 1,747.6 116.11          
פועלים הנפקות אגח 34 -0.04% -1.29% -1.51% 1.20 103.25 26.03.2023 0.70% 1,618.4 106.38          
פועלים הנפקות אגח 35 0.03% -1.04% -1.19% 3.82 102.44 30.04.2028 0.60% 1,294.9 111.72          
פועלים הנפקות אגח 36 0.02% -0.87% -1.31% 4.83 101.88 02.12.2030 1.75% 1,536.6 118.28          
פורמולה אגח א 0.00% 0.73% 0.31% 1.93 100.08 02.07.2024 2.80% 6.8 104.64          
פורמולה אגח ג -0.07% 0.96% 0.61% 3.30 100.26 01.12.2026 2.29% 303.0 105.21          
פז נפט אגח ד 0.15% 0.79% 0.50% 2.82 100.21 31.05.2024 1.75% 146.6 102.08          
פז נפט אגח ה 0.05% 0.52% 0.05% 1.36 100.35 30.11.2022 2.96% 224.8 103.79          
פז נפט אגח ו 0.01% -0.74% -1.20% 3.85 102.44 30.11.2028 1.94% 140.3 114.74          
פז נפט אגח ז -0.09% -0.39% -0.73% 4.88 102.16 01.12.2030 1.23% 1,505.1 111.91          
פז נפט אגח ח -0.18% 1.82% 1.45% 6.78 100.29 30.11.2031 2.43% 2,817.7 102.66          
פניקס הון אגח ד 0.02% 0.93% 0.28% 2.42 101.72 01.02.2026 3.85% 222.0 107.75          
פניקס הון אגח ה 0.05% -0.45% -0.98% 5.03 103.19 31.10.2029 2.25% 128.2 120.52          
פניקס הון אגח ו -0.16% 0.82% 0.24% 1.51 101.36 01.02.2026 3.05% 551.4 103.61          
פניקס הון אגח ח -0.10% 1.05% 0.48% 3.76 101.61 31.07.2028 3.61% 428.2 110.31          
פניקס הון אגח ט רובד 2 0.01% 1.29% 0.79% 4.74 101.22 31.08.2029 3.30% 194.5 109.84          
פניקס הון אגח י רובד 2 -0.23% 1.06% 0.82% 3.46 100.29 31.01.2028 1.44% 35.3 101.41          
פניקס הון אגח יא רובד 2 -0.22% 1.87% 1.48% 7.10 100.53 30.04.2029 2.62% 922.1 106.36          
פננטפארק אגח א 0.12% 4.03% 2.89% 1.82 93.44 15.12.2023 4.33% 39.1 93.50          
פסיפיק אגח א 0.40% 3.13% 2.26% 1.10 101.56 01.03.2023 4.25% 3,190.2 100.80          
פסיפיק אגח ב -0.01% 5.28% 4.48% 3.27 101.76 31.01.2026 3.93% 1,781.9 97.91          
פרטנר אגח ו 0.00% 1.01% 0.67% 1.92 100.11 25.06.2024 2.16% 446.2 102.93          
פרטנר אגח ז -0.08% 1.49% 0.90% 4.10 100.20 25.06.2027 4.00% 738.5 111.81          
פרשקובסקי אגחיג 0.03% 1.06% 0.71% 1.77 100.43 30.04.2023 2.10% 113.1 102.61          
פתאל אירופה א -0.10% 2.93% 2.21% 1.98 101.62 15.08.2025 4.00% 1,217.3 102.89          
פתאל אירופה ב -0.85% 1.91% 1.42% 3.30 100.12 30.06.2026 3.35% 594.2 105.86          
פתאל אירופה ג -0.19% 4.06% 3.45% 3.65 101.17 30.08.2027 3.15% 1,255.1 98.02          
פתאל אירופה ד -0.12% 2.19% 1.39% 3.53 101.49 30.09.2026 5.24% 390.6 111.95          
פתאל החז אגח ב -0.04% 4.23% 3.52% 2.77 100.16 31.12.2026 4.50% 288.5 102.89          
פתאל החז אגח ג -0.05% 4.68% 3.93% 4.50 101.22 31.08.2031 3.31% 9,714.6 93.33          
צמח המרמן אגח ו 0.08% 2.60% 1.88% 2.63 100.16 30.06.2025 4.40% 296.2 105.77          
צרפתי אגח ט 0.14% 1.83% 1.17% 1.38 100.16 31.12.2023 4.40% 1.1 104.78          
קופרליין אגח ב -0.17% 6.47% 5.48% 2.68 101.51 01.04.2025 5.35% 883.8 97.90          
קורנרסטון אגח א 0.13% 1.18% 0.18% 1.09 102.19 31.01.2023 4.90% 337.8 104.03          
קורנרסטון אגח ב -0.03% 2.94% 2.40% 2.77 101.37 01.02.2025 3.08% 116.7 102.57          
קליין אגח ב 0.17% 5.16% 4.05% 2.60 102.42 02.03.2025 6.60% 393.5 103.50          
קרדן נדלן אגח ד -0.35% 1.85% 1.48% 3.33 100.09 31.12.2026 2.40% 256.9 102.43          
קרדן נדלן אגח ה 0.16% 2.36% 1.98% 4.84 100.09 31.12.2028 2.50% 174.8 101.42          
קרסו אגח א -0.17% 1.34% 0.84% 2.54 101.10 01.09.2026 3.00% 845.8 104.73          
קרסו אגח ב 0.10% 0.96% 0.53% 1.49 100.30 02.06.2024 2.65% 159.7 102.86          
קרסו אגח ג -0.36% 1.63% 1.16% 3.33 100.94 01.09.2027 2.55% 1,504.1 104.08          
קרסו אגח ד -0.04% 1.40% 1.08% 3.58 100.07 01.10.2028 2.15% 903.0 102.82          
רבוע נדלן אגח ה 0.00% -0.68% -1.62% 1.36 101.59 31.05.2023 3.30% 578.9 108.95          
רבוע נדלן אגח ו -0.08% 0.05% -0.48% 3.18 103.09 30.11.2026 2.15% 7,239.0 111.55          
רבוע נדלן אגח ז 0.11% -0.61% -1.13% 3.11 103.02 30.11.2026 1.60% 646.9 112.32          
רבוע נדלן אגח ח -0.05% -0.28% -0.65% 4.93 101.69 31.10.2028 1.42% 853.5 112.66          
רבוע נדלן אגח ט -0.30% 0.82% 0.44% 6.74 101.34 30.06.2035 1.15% 485.7 106.93          
ריט 1 אגח ד 0.04% -1.12% -2.20% 1.76 102.46 20.09.2024 4.00% 1,375.3 113.85          
ריט 1 אגח ה -0.09% -0.46% -1.39% 4.57 103.28 20.09.2028 4.00% 1,082.6 127.04          
ריט 1 אגח ו -0.04% -0.04% -0.84% 6.06 104.16 21.09.2031 3.50% 767.4 129.77          
ריט 1 אגח ז -0.07% 0.43% -0.16% 7.82 102.19 20.09.2034 2.50% 1,076.9 121.71          
רני צים אגח א -0.25% 0.09% -0.68% 2.33 100.59 01.07.2024 2.90% 557.0 108.99          
רני צים אגח ב -0.11% 0.32% 0.05% 5.93 101.63 01.03.2028 1.08% 860.6 109.20          
שוהם ביזנס אגחג 0.44% 2.27% 1.65% 1.64 100.25 20.03.2024 3.95% 28.5 102.20          
שופרסל אגח ד -0.09% -0.82% -1.59% 4.12 103.50 08.10.2029 2.99% 1,660.3 121.58          
שופרסל אגח ה -0.08% 0.96% 0.17% 3.91 103.88 08.10.2029 5.09% 2,869.8 118.01          
שופרסל אגח ו -0.06% -0.86% -1.96% 3.60 104.71 08.10.2028 4.30% 1,826.3 125.49          
שופרסל אגח ז -0.14% 1.36% 0.84% 5.68 101.37 20.08.2030 3.52% 1,161.1 112.94          
שטראוס אגח ה -0.06% 0.72% 0.34% 3.96 100.09 30.06.2027 2.61% 960.7 108.03          
שטראוס אגח ו -0.16% 1.90% 1.61% 9.09 100.07 30.06.2037 1.90% 252.0 99.92          
שיכון ובינוי אגח 6 -0.13% -0.03% -1.15% 2.38 102.63 01.04.2025 4.34% 2,444.7 114.20          
שיכון ובינוי אגח 7 0.00% 1.56% 0.59% 2.29 101.76 01.04.2025 6.23% 689.2 110.78          
שיכון ובינוי אגח 8 -0.26% 0.63% -0.29% 5.33 102.68 01.05.2029 3.90% 2,415.3 126.63          
שיכון ובינוי אגח 9 -0.15% 0.69% -0.08% 6.08 102.44 31.03.2031 3.25% 1,170.0 121.94          
שלמה החז אגח טז 0.23% -0.34% -0.87% 0.99 102.01 11.04.2023 2.15% 796.5 105.99          
שלמה החז אגח יז 0.06% 1.06% 0.65% 2.49 100.17 21.06.2026 2.70% 224.7 104.42          
שלמה החז אגח יח -0.05% -0.37% -0.86% 2.54 102.02 21.06.2026 1.80% 1,203.9 110.41          
שלמה נדלן אגח ג 0.05% 1.51% 0.75% 1.96 101.94 31.01.2025 4.35% 263.3 106.09          
שלמה נדלן אגח ד -0.11% 2.58% 1.96% 4.36 100.83 31.10.2030 4.10% 91.7 107.40          
שמוס אגח א 0.00% 4.29% 3.19% 4.95 95.46 10.07.2028 4.30% 20.9 94.19          
שפיר הנדס אגח א 0.31% 0.95% 0.40% 2.16 100.95 01.10.2025 3.35% 1,976.5 106.46          
שפיר הנדס אגח ב -0.07% 1.40% 1.01% 4.72 100.06 05.07.2030 2.62% 653.1 106.97          
תדיראן גרו אגח3 0.00% 1.02% 0.76% 3.55 100.06 30.06.2028 1.75% - 102.47          
תומר אנרגיהאגחא -0.02% 3.77% 2.34% 4.12 93.98 30.08.2028 5.48% 69.5 96.03          
תמר פטרו אגח א -0.17% 5.82% 4.35% 4.54 94.82 30.08.2028 4.69% 163.9 89.06          
תמר פטרו אגח ב -0.14% 5.87% 4.19% 4.61 96.55 30.08.2028 4.69% 99.2 90.35          
תעשייה אוירית אגח ד 0.00% 0.18% 0.01% 1.38 100.12 01.12.2023 1.05% 101.6 101.30          
 
 
צרו איתנו קשר *5988