רשימת קרנות

שם נייר ערך אפיק מנהל מעמד
מס
פרופיל
חשיפה
שינוי
יומי
מחיר
קניה
מחיר
פדיון
שארפ
12 חוד'
אחרונים
ס. תקן
12 חוד'
אחרונים
תאריך
עדכון
           
א.ש SmartBeta מחקה אירופה A.B מנוטרלת מט"ח --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.95% 107.55 107.55 1.41 16.34 04/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרל --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.49% 118.93 118.93 1.01 12.85 04/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.88% 135.39 135.39 0.48 22.92 04/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה גרמניה A.B Low Volatility מנוטר --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 1.00% 89.79 89.79 0.41 16.26 04/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט" --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.06% 95.01 95.01 0.48 24.07 04/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה י A.B FinTech מנוטרלת מט"ח --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.32% 102.66 102.66   20.66 04/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה י A.B Robotics & Automation מנו --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.87% 99.48 99.48   24.77 04/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Healthcare מנוטרלת מט --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.64% 104.64 104.64   18.97 04/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה י A.B USA Large Cap --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.05% 103.38 103.38   15.70 04/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה י Low Volatility ת"א 125 A.B --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.22% 171.44 171.44 2.12 13.18 05/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.23% 171.72 171.72 1.97 13.74 05/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.08% 107.42 107.42 1.42 3.57 05/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה ממשלתי A.B --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.01% 108.22 108.22 2.51 3.15 05/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה משולבת Market Neutral מנוטרלת מ --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.03% 100.54 100.54   9.04 04/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 3A 0.20% 112.26 112.26   6.41 04/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (80%) ומניות (20%) --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2A -0.06% 99.82 99.82     05/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2A -0.01% 118.01 118.01   3.32 05/12/2019
א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A -0.01% 131.32 131.32 0.42 14.97 05/12/2019
א.ש SmartBetaי מחקה משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) --- אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.40% 107.84 107.84   6.32 04/12/2019
אדמונד דה רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 0B -0.04% 113.49 113.49 1.04 4.07 05/12/2019
אדמונד דה רוטשילד 20/80 אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2B -0.01% 109.30 109.30 1.47 4.74 05/12/2019
אדמונד דה רוטשילד אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 1B -0.03% 105.50 105.50 1.32 4.22 05/12/2019
אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ אג"ח בחו"ל אדמונד דה-רוטשילד פטורה 0D 0.20% 103.98 103.98 4.50 0.74 03/12/2019
אדמונד דה רוטשילד י SELECT עד 30% מניות אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2B -0.03% 115.04 115.04 1.86 3.12 05/12/2019
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2B -0.06% 103.69 103.69 2.17 2.09 05/12/2019
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2B -0.05% 108.66 108.66 0.72 2.72 05/12/2019
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2B -0.05% 104.81 104.81 1.55 3.65 05/12/2019
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2B -0.04% 104.04 104.04 1.11 4.10 05/12/2019
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 3D 0.17% 108.99 108.99   4.23 04/12/2019
אדמונד דה-רוטשילד אג"ח + 10% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 1A -0.02% 120.96 120.96 1.52 3.52 05/12/2019
אדמונד דה-רוטשילד ארה"ב חייבת מניות בחו"ל אדמונד דה-רוטשילד חייבת 4D 0.16% 166.13 166.13 0.33 19.75 04/12/2019
אדמונד דה-רוטשילד מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אדמונד דה-רוטשילד פטורה 1B -0.05% 152.39 152.39 3.52 1.86 05/12/2019
אדמונד דה-רוטשילד תיק אג"ח + 30% אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2A -0.02% 219.94 219.94 1.56 4.49 05/12/2019
אדמונד דרוטשילד י SELECT עד 20% מניות אג"ח בארץ - כללי אדמונד דה-רוטשילד פטורה 2A -0.04% 146.32 146.32 1.55 2.48 05/12/2019
אושן 10/90 אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.01% 112.58 112.58 1.17 2.94 05/12/2019
אושן תיק מניות מניות בארץ מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.47% 171.97 171.97 1.29 11.46 05/12/2019
אושן (!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 אג"ח בחו"ל מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.44% 99.12 99.12   5.18 04/12/2019
אושן (!) תיק אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.02% 112.28 112.28   1.66 05/12/2019
אושן 20/80 אג"ח בארץ - כללי מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.05% 108.54 108.54 0.99 4.02 05/12/2019
אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות אג"ח בארץ - מדינה מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.04% 107.70 107.70 1.74 1.60 05/12/2019
אושן גמישה גמישות מודלים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D -0.19% 90.30 90.30 -0.20 18.07 04/12/2019
אזימוט (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.12% 115.53 115.53 1.68 4.35 05/12/2019
אזימוט 10/90 דיבידנד אג"ח בארץ - כללי מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.08% 155.08 155.08 1.82 3.19 05/12/2019
אזימוט 18/82 חי דיבידנד אג"ח בארץ - כללי מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A -0.14% 124.49 124.49 1.65 4.56 05/12/2019
אזימוט אג"ח כללי (!) אג"ח בארץ - כללי מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.15% 107.80 107.80 1.13 6.10 05/12/2019
אזימוט אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0B -0.09% 138.33 138.33 2.02 3.01 05/12/2019
אזימוט השקעות מניות בארץ מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4C -0.09% 137.28 137.28   7.86 05/12/2019
אזימוט מניות דיבידנד מניות בארץ מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.11% 110.80 110.80 0.89 12.19 05/12/2019
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A -0.09% 101.33 101.33 3.64 1.96 04/12/2019
אי.בי.אי 20/80 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B -0.03% 116.97 116.97 1.66 3.04 05/12/2019
אי.בי.אי י 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.04% 118.64 118.64 2.14 2.24 05/12/2019
אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.50% 98.07 98.07 0.11 5.24 04/12/2019
אי.בי.אי. (!) אג"ח חברות אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B -0.07% 119.75 119.75 2.08 3.08 05/12/2019
אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B -0.08% 176.93 176.93 2.19 2.07 05/12/2019
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.08% 1,261.42 1,261.42 2.10 3.19 05/12/2019
אי.בי.אי. (!) אגח יורו בינלאומי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.37% 108.31 108.31 -1.00 5.42 04/12/2019
אי.בי.אי. (!) מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.10% 142.52 142.52 2.27 1.88 05/12/2019
אי.בי.אי. (!) קונצרני ממוקד אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B -0.02% 111.71 111.71 3.15 4.20 05/12/2019
אי.בי.אי. (!) ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.02% 127.27 127.27 0.24 1.67 05/12/2019
אי.בי.אי. 15/85 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B -0.04% 112.39 112.39 1.37 3.51 05/12/2019
אי.בי.אי. 30/70 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2C 0.15% 119.70 119.70 1.44 4.71 04/12/2019
אי.בי.אי. D.A. MODEL מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.08% 108.15 108.15 0.18 21.30 04/12/2019
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 0.26% 26.59 26.59     03/12/2019
אי.בי.אי. אג"ח גלובלי אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D -0.41% 48.77 48.77 0.06 5.05 04/12/2019
אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1D -0.36% 99.03 99.03 0.00 5.27 04/12/2019
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B -0.06% 121.52 121.52 1.57 3.36 05/12/2019
אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ אג"ח בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0D 0.36% 106.45 106.45     03/12/2019
אי.בי.אי. אג"ח פלוס חו"ל 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1C -0.22% 106.34 106.34 0.22 7.96 04/12/2019
אי.בי.אי. ביוטכנלוגיה מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות חייבת 4D 0.44% 178.16 178.16 0.18 24.22 04/12/2019
אי.בי.אי. גבע אג"ח חברות מנוהלת אג"ח בארץ -חב' והמרה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.00% 1,083.77 1,083.77 1.36 4.19 05/12/2019
אי.בי.אי. גיא 20/80 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B -0.07% 2,536.91 2,536.91 1.48 4.87 05/12/2019
אי.בי.אי. גלובל אקוויטי מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.47% 155.10 155.10 -0.02 15.84 04/12/2019
אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B -0.09% 55.50 55.50   31.38 05/12/2019
אי.בי.אי. יתר מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A -0.22% 868.85 868.85 1.43 11.05 05/12/2019
אי.בי.אי. כספית פטורה קרן כספית איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.01% 134.98 134.98 4.07 0.08 05/12/2019
אי.בי.אי. מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.07% 134.28 134.28 3.06 1.49 05/12/2019
אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A -0.06% 110.35 110.35 3.18 1.40 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה (00) מק"מ --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 109.66 109.66 1.78 0.13 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.14% 123.90 123.90 3.29 2.46 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.15% 114.92 114.92 1.50 1.55 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.19% 146.87 146.87 3.01 3.12 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.01% 110.93 110.93 -0.18 0.25 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.15% 172.99 172.99 3.58 4.93 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2- --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.04% 136.83 136.83 3.19 1.24 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י S&P Health Care --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.47% 153.15 153.15 0.03 18.38 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י Bluestar Israel Global --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.50% 112.96 112.96 0.49 17.92 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י BlueStar Total Security --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.14% 98.15 98.15     04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י DAX 30 מנוטרלת מט"ח --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 1.10% 110.75 110.75 0.94 17.59 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י MSCI Emerging Markets --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.37% 106.10 106.10 -0.01 19.37 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ 100 --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.13% 288.65 288.65 0.61 24.35 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י Nasdaq Global Smart Airlines --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.57% 101.73 101.73 0.05 18.40 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י NASDAQ100 מנוטרלת מט"ח --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.52% 181.73 181.73 0.83 24.36 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י Russell 2000 --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.22% 111.97 111.97 0.04 22.82 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.24% 216.82 216.82 0.47 18.99 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 Low Volatility High Divid --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.19% 108.17 108.17 0.08 15.35 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י S&P 500 מנוטרלת מט"ח --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.63% 149.93 149.93 0.74 19.04 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.57% 119.38 119.38 0.33 20.40 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י S&P Financial מנוטרלת מט"ח --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.96% 143.81 143.81 0.56 20.69 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י Solactive Electronic Payment --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.55% 93.07 93.07   27.05 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י Solactive FinTech --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.05% 110.54 110.54 0.90 22.27 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -1.67% 47.81 47.81 -1.04 46.25 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י Solactive North American Cannabis --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -1.27% 51.26 51.26 -0.98 46.90 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י Solactive US Internet --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.48% 117.06 117.06 0.30 27.00 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י Solactive US REIT --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -0.38% 134.84 134.84 0.87 18.03 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י Solactive נדל"ן מניב ישראל --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A -0.18% 241.35 241.35 3.89 13.82 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה י Solactive ת"א 125 Low Volatility --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.02% 134.65 134.65 2.70 12.17 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה משולבת STOXX Europe 600י(70%) DAX 3 מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 1.08% 141.18 141.18 1.11 15.91 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2A -0.06% 117.87 117.87 2.45 3.56 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.11% 115.89 115.89 3.53 2.42 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מ --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.05% 109.18 109.18 2.11 2.10 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חוד --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.12% 114.41 114.41 3.95 2.21 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.20% 106.40 106.40   19.25 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.59% 174.24 174.24 0.61 21.48 04/12/2019
אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חו --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2A -0.13% 132.57 132.57 1.64 4.17 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חו --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.14% 133.17 133.17 2.01 3.30 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה משולבת ריבית משתנה (90%) מניות (10% --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A -0.04% 103.95 103.95   1.31 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A -0.13% 165.81 165.81 0.81 13.35 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A -0.25% 377.18 377.18 0.35 13.88 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה ת"א 90 --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.18% 180.02 180.02 2.10 13.68 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 20 --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.17% 146.40 146.40 2.65 2.78 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה תל בונד 60 --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.17% 138.51 138.51 2.55 2.56 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה תל בונד גלובל --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.02% 101.23 101.23 0.52 10.53 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A -0.07% 113.29 113.29 1.80 3.18 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.14% 131.95 131.95 2.50 2.56 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- בנקים --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.19% 106.40 106.40 1.50 1.60 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות- יתר --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.07% 133.72 133.72 2.16 2.77 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה תל בונד ריבית משתנה --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0A -0.05% 102.98 102.98 0.25 1.71 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.11% 487.00 487.00 1.03 4.71 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקה תל בונד תשואות שקל --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.05% 113.88 113.88 0.79 7.69 05/12/2019
אי.בי.אי. מחקהמשולבת Staplesי(50%) S&P Discretiona --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4B 0.59% 132.86 132.86 0.75 16.00 04/12/2019
אי.בי.אי. מניות מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A 0.08% 194.34 194.34   10.24 05/12/2019
אי.בי.אי. מניות אקטיבי מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A -0.19% 116.54 116.54 1.16 11.20 05/12/2019
אי.בי.אי. מניות חו"ל מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.45% 67.22 67.22 0.18 16.66 04/12/2019
אי.בי.אי. מניות ישראל מניות בארץ איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4A -0.15% 4,302.64 4,302.64 1.21 11.27 05/12/2019
אי.בי.אי. מק"מ אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.01% 119.93 119.93 -2.05 0.09 05/12/2019
אי.בי.אי. מק"מ פלוס אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1A 0.01% 130.08 130.08 1.08 0.96 05/12/2019
אי.בי.אי. נוגה 25/75 (!) אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B -0.03% 3,046.88 3,046.88 1.49 3.76 05/12/2019
אי.בי.אי. נטע מדינה ללא מ' אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.06% 1,295.59 1,295.59 2.42 1.64 05/12/2019
אי.בי.אי. סין מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D 0.08% 192.01 192.01 0.14 21.19 04/12/2019
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.16% 140.95 140.95 2.38 2.38 05/12/2019
אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי --- איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.01% 156.19 156.19 1.50 4.00 05/12/2019
אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 1B -0.03% 104.17 104.17 2.70 1.92 05/12/2019
אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B -0.04% 96.67 96.67 2.11 2.40 05/12/2019
אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2B -0.05% 104.63 104.63 2.72 2.01 05/12/2019
אי.בי.אי. עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 2C 0.10% 110.06 110.06   3.14 04/12/2019
אי.בי.אי. קנאביס עולמי - ישראל מניות בחו"ל איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 4D -1.06% 45.83 45.83   36.14 04/12/2019
אי.בי.אי. שקל קצר אג"ח בארץ - שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 0.00% 114.59 114.59 0.21 0.57 05/12/2019
אי.בי.אי. שקלים ללא מניות אג"ח בארץ שקליות איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 00 -0.03% 389.65 389.65 2.70 1.67 05/12/2019
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 0B -0.07% 120.42 120.42 2.05 2.22 05/12/2019
אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 אג"ח בארץ - כללי איביאי ניהול קרנות נאמנות פטורה 3C 0.36% 113.13 113.13 1.00 9.00 04/12/2019
איילון ' 10/90 פרימיום אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.04% 214.68 214.68 1.97 2.26 05/12/2019
איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.06% 140.83 140.83 1.04 4.34 05/12/2019
איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.06% 136.14 136.14 1.61 2.33 05/12/2019
איילון (!) תיק קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.07% 117.69 117.69 1.19 4.68 05/12/2019
איילון 20/80 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B 0.00% 96.70 96.70 2.06 2.84 05/12/2019
איילון 25/75 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2C 0.05% 120.98 120.98 1.49 4.30 04/12/2019
איילון אג"ח + 10% אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1A -0.07% 111.76 111.76 2.98 1.31 05/12/2019
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.07% 107.36 107.36 1.53 2.25 05/12/2019
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 6D 1.62% 538.72 536.52 0.56 57.54 04/12/2019
איילון אקסטרים דולר פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 0F -0.45% 83.93 83.58 -0.98 14.05 05/12/2019
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 6D 1.31% 105.40 104.97   64.37 04/12/2019
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 6A -0.04% 193.00 192.23 0.52 40.33 05/12/2019
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 ממונפות ואסטרטגיות איילון קרנות נאמנות פטורה 60 -0.33% 166.82 166.16 0.06 42.29 05/12/2019
איילון חיסכון דולרי עד שנתיים אג"ח בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 0D -0.43% 96.91 96.91   5.00 04/12/2019
איילון כספית קרן כספית איילון קרנות נאמנות פטורה 00 0.01% 102.42 102.42 3.93 0.09 05/12/2019
איילון מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.15% 145.05 145.05 2.28 1.72 05/12/2019
איילון מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.06% 146.32 146.32 2.78 1.67 05/12/2019
איילון מדינה + 20% אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.01% 135.11 135.11 2.16 2.68 05/12/2019
איילון מדינה פרימיום אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.11% 127.41 127.41 2.58 1.40 05/12/2019
איילון מלכות מהדרין תיק 10/90 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 1B -0.13% 110.27 110.27 3.12 2.21 05/12/2019
איילון מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.27% 183.06 183.06   10.64 05/12/2019
איילון מניות בנקים מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4A 0.44% 190.02 190.02 1.29 14.32 05/12/2019
איילון מניות גלובאלי מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D -0.12% 99.88 99.88   16.01 04/12/2019
איילון מניות חו"ל מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 0.17% 188.60 188.60 0.41 19.33 04/12/2019
איילון משקל שווה ת"א 35 מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.22% 167.34 167.34 0.84 13.22 05/12/2019
איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 2D -0.38% 124.59 124.59 0.19 5.39 04/12/2019
איילון עוקבת תיק 1 – בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה איילון קרנות נאמנות פטורה 1A -0.06% 156.39 156.39 3.01 1.00 05/12/2019
איילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.04% 139.01 139.01 2.80 1.87 05/12/2019
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.03% 156.33 156.33 1.25 2.28 05/12/2019
איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.01% 129.73 129.73 1.85 3.38 05/12/2019
איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2C -0.04% 120.55 120.55 1.58 3.66 05/12/2019
איילון עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 3D 0.25% 75.82 75.82   8.14 04/12/2019
איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 3D 0.26% 102.98 102.98   4.67 04/12/2019
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות - הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.02% 99.95 99.95   0.63 05/12/2019
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאו אג"ח בארץ -חב' והמרה איילון קרנות נאמנות פטורה 0A -0.04% 106.80 106.80 0.99 1.85 05/12/2019
איילון קנאביס מניות בחו"ל איילון קרנות נאמנות פטורה 4D -1.57% 57.32 57.12 -1.01 42.45 04/12/2019
איילון שקל ואג"ח מדורגות אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.06% 124.63 124.63 2.98 2.45 05/12/2019
איילון שקלית 2+ שנים אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 00 -0.07% 152.21 152.21 3.10 1.49 05/12/2019
איילון שקלית פלוס אג"ח בארץ - שקליות איילון קרנות נאמנות פטורה 1A -0.01% 218.95 218.95 2.95 1.69 05/12/2019
איילון תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 0B -0.08% 121.09 121.09 2.61 1.53 05/12/2019
איילון תיק מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4D 0.29% 99.54 99.54   4.06 04/12/2019
אילים מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.09% 123.27 123.27 1.84 2.15 05/12/2019
אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.09% 163.98 163.98 -0.03 6.04 05/12/2019
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.03% 132.83 132.83 0.91 5.43 05/12/2019
אילים 10/90 אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.05% 101.89 101.89 0.69 6.22 05/12/2019
אילים 50/50 MA אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 3A 0.07% 109.01 109.01 1.76 6.26 05/12/2019
אילים אג"ח A ומעלה – מגובה בביטחונות אג"ח בארץ -חב' והמרה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.09% 131.75 131.75   1.79 05/12/2019
אילים חסכון דולרי אג"ח בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0D -0.32% 107.79 107.79 -0.65 4.68 04/12/2019
אילים י 20/80 תיק עד 3 שנים אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2A 0.03% 108.18 108.18   5.01 05/12/2019
אילים מדדית מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.13% 964.24 964.24 2.18 1.64 05/12/2019
אילים מניות חו"ל מניות בחו"ל אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.52% 1,965.74 1,965.25 0.20 20.02 04/12/2019
אילים נבחרת ת"א 125 מניות בארץ אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.01% 150.33 150.33   12.65 05/12/2019
אילים עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B 0.00% 101.38 101.38 1.25 1.56 04/12/2019
אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.06% 102.76 102.76 1.61 2.22 05/12/2019
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.11% 103.96 103.96 1.78 2.43 05/12/2019
אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C -0.02% 104.44 104.44 1.02 4.83 04/12/2019
אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2C -0.09% 105.72 105.72 1.65 3.64 05/12/2019
אילים שקלי עד שנתיים אג"ח בארץ - שקליות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A 0.02% 109.27 109.27 0.77 0.36 05/12/2019
אילים שקלית ללא מניות אג"ח בארץ - שקליות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 00 -0.07% 102.59 102.59 2.25 2.69 05/12/2019
אילים שקלית מנוהלת אג"ח בארץ - שקליות אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.07% 467.11 467.11 1.85 2.04 05/12/2019
אילים תיק אג"ח + 30% אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.18% 262.87 262.87 0.63 6.72 04/12/2019
אילים תיק אג"ח + 10% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.02% 179.16 179.16 1.75 2.47 04/12/2019
אילים תיק אג"ח + 15% אג"ח בארץ - מדינה אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B -0.01% 224.97 224.96 0.75 3.13 05/12/2019
אילים תיק אג"ח + 20% אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.06% 2,871.31 2,871.16 0.46 4.61 05/12/2019
אילים תיק אג"ח עד שנתיים אג"ח בארץ - כללי אילים קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A 0.06% 204.53 204.53   3.35 05/12/2019
אימפקט מניות מניות בארץ איילון קרנות נאמנות פטורה 4B 0.09% 106.85 106.85 0.76 11.78 05/12/2019
אימפקט י 20/80 אג"ח בארץ - כללי איילון קרנות נאמנות פטורה 2B -0.08% 118.08 118.08 2.78 3.49 05/12/2019
אינטראקטיב ישראל אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מגדל קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.04% 111.45 111.45 2.22 1.85 05/12/2019
אינטראקטיב ישראל אחזקות בעלי עניין מניות בארץ מגדל קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4A 0.35% 203.74 203.74 1.59 12.38 05/12/2019
אינטראקטיב ישראל י 25/75 אג"ח בארץ - כללי מגדל קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.07% 194.02 194.02 1.31 3.90 05/12/2019
אלומות תיק מנוהל 20% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C 0.08% 116.91 116.91 1.27 5.89 04/12/2019
אלומות (!) אג"ח מדינות - נקובה $ אג"ח בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0D 0.26% 120.27 120.27     03/12/2019
אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.07% 175.77 175.77 1.96 3.14 05/12/2019
אלומות 10/90 - קרן נאמנות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B -0.06% 87.22 87.22 1.01 3.57 05/12/2019
אלומות 30/70 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C -0.03% 157.69 157.69 2.08 4.70 05/12/2019
אלומות אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0A -0.11% 108.63 108.63 1.81 2.68 05/12/2019
אלומות אג"ח מדורג ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.08% 176.69 176.69 2.08 2.60 05/12/2019
אלומות אלפא ביתא 20/80 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.24% 109.82 109.82 1.74 4.45 04/12/2019
אלומות אלפא ביתא גמישה גמישות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D 0.63% 100.43 100.43   9.83 04/12/2019
אלומות אלפא ביתא י 30/70 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B -0.16% 99.93 99.93   5.20 05/12/2019
אלומות אלפא ביתא מניות כללי מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4A -0.16% 162.99 162.99 3.20 11.78 05/12/2019
אלומות גמישה גמישות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D 0.35% 95.96 95.96 -0.53 18.09 04/12/2019
אלומות חסכון מדינה +10% אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B -0.10% 177.25 177.25 2.00 2.30 05/12/2019
אלומות י 10/90 תיק סולידי אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1A -0.07% 258.91 258.91 2.55 1.33 05/12/2019
אלומות מדדית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 -0.14% 247.44 247.44 2.71 1.97 05/12/2019
אלומות מדינה ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.11% 168.08 168.08 2.58 1.87 05/12/2019
אלומות מודל טיפיגו Healthcare מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D 0.64% 105.28 105.28   15.60 04/12/2019
אלומות מודל טיפיגו Technology מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D -0.25% 100.35 100.35   15.88 04/12/2019
אלומות מניות Top ideas מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D 0.29% 97.97 97.97 -0.06 22.74 04/12/2019
אלומות מניות חו"ל מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D -0.19% 84.03 84.03 -0.83 19.16 04/12/2019
אלומות מניות ישראל מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4B 0.10% 130.41 130.41 1.87 10.67 05/12/2019
אלומות סקטורים עולמי מניות בחו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4D 0.08% 1,565.68 1,565.68 0.36 17.88 04/12/2019
אלומות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1B -0.08% 100.87 100.87   0.88 05/12/2019
אלומות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B -0.08% 104.58 104.58 2.90 1.86 05/12/2019
אלומות עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 3D 0.16% 104.31 104.31   5.75 04/12/2019
אלומות קבין 20/80 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2D 0.05% 120.49 120.49 1.13 6.91 04/12/2019
אלומות שקלית מדינה מנוהלת אג"ח בארץ - שקליות אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 00 -0.10% 444.79 444.79 3.50 2.01 05/12/2019
אלומות תיק מנוהל 15% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B -0.06% 163.79 163.79 1.44 3.34 05/12/2019
אלטשולר שחם - קרן ממונפת ממונפות ואסטרטגיות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 6F 0.07% 487.36 487.36 -0.10 12.10 04/12/2019
אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D -0.40% 143.93 143.93 0.16 5.09 04/12/2019
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1B 0.09% 162.05 162.05 0.41 4.52 04/12/2019
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A -0.05% 118.39 118.39 2.17 2.37 04/12/2019
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A -0.04% 111.53 111.53 1.74 3.40 04/12/2019
אלטשולר שחם (!) אגח חברות ללא מנ' אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B 0.02% 195.83 195.83 1.58 2.41 04/12/2019
אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.04% 604.73 604.73 2.68 2.16 04/12/2019
אלטשולר שחם 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1B -0.07% 149.95 149.95 3.20 2.20 05/12/2019
אלטשולר שחם 15-85 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B -0.08% 106.57 106.57 3.23 2.47 05/12/2019
אלטשולר שחם 20/80 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2A -0.05% 164.78 164.78 3.05 3.03 05/12/2019
אלטשולר שחם 35-65 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 3C 0.11% 108.75 108.75 1.97 5.27 04/12/2019
אלטשולר שחם 50-50 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 3C 0.21% 115.19 115.19 1.56 7.25 04/12/2019
אלטשולר שחם 75 - 25 אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2C 0.08% 209.94 209.94 2.22 4.06 04/12/2019
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A -0.10% 125.87 125.87 2.27 2.06 05/12/2019
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A -0.02% 177.83 177.83 3.52 1.74 05/12/2019
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.10% 163.17 163.17 2.27 1.70 05/12/2019
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A -0.11% 132.10 132.10 2.55 1.92 05/12/2019
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D 0.27% 124.04 124.04     03/12/2019
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0A -0.05% 123.79 123.79 2.96 1.96 05/12/2019
אלטשולר שחם גמישה גמישות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.17% 111.88 111.88 0.43 12.01 04/12/2019
אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות חייבת 1D -0.35% 150.70 150.70 0.23 5.05 04/12/2019
אלטשולר שחם הקרן הירוקה מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.50% 155.82 155.82 0.66 14.55 04/12/2019
אלטשולר שחם י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.06% 106.46 106.46 1.71 3.09 04/12/2019
אלטשולר שחם י S&P 500 מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.28% 181.30 181.30 0.08 13.38 04/12/2019
אלטשולר שחם יתר מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 40 -0.51% 404.95 404.95 1.70 9.71 05/12/2019
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה קרן כספית אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.00% 124.23 124.23 3.24 0.09 05/12/2019
אלטשולר שחם מדינה + 15% אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B -0.02% 115.99 115.99 3.59 1.90 05/12/2019
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D -0.38% 96.87 96.87 -0.66 5.27 04/12/2019
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0D 0.16% 103.46 103.46 3.64 0.86 03/12/2019
אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.65% 161.77 161.77 0.78 16.46 04/12/2019
אלטשולר שחם מק"מ פלוס אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 1A 0.00% 115.08 115.08 1.58 1.07 05/12/2019
אלטשולר שחם נדל"ן מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.36% 711.93 711.93 3.83 11.27 05/12/2019
אלטשולר שחם סופה מניות מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.20% 1,714.50 1,714.50   10.01 05/12/2019
אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.06% 110.07 110.07 2.60 2.36 04/12/2019
אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B -0.11% 150.41 150.41 2.23 1.80 05/12/2019
אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.14% 113.76 113.76 1.93 4.07 04/12/2019
אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2B 0.07% 101.10 101.10   2.79 04/12/2019
אלטשולר שחם עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 3D 0.15% 110.01 110.01   4.77 04/12/2019
אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 2D -0.31% 126.39 126.39 0.32 5.19 04/12/2019
אלטשולר שחם צמוד בינוני אג"ח בארץ - מדינה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.07% 137.42 137.42 2.15 1.42 05/12/2019
אלטשולר שחם ריבית משתנה אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.00% 120.82 120.82 -0.35 0.36 05/12/2019
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.54% 146.07 146.07 0.89 15.58 04/12/2019
אלטשולר שחם שקלית בינונית אג"ח בארץ - שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 0.00% 114.10 114.10 1.77 0.47 05/12/2019
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.03% 334.87 334.87 3.41 1.96 05/12/2019
אלטשולר שחם ת"א 125 מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4A 0.31% 138.67 138.67 1.37 10.96 05/12/2019
אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING מניות בארץ אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4B 0.39% 155.27 155.27 3.08 13.20 05/12/2019
אלטשולר שחם תיירות ופנאי מניות בחו"ל אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 4D 0.53% 107.40 107.40 0.44 16.34 04/12/2019
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.09% 180.80 180.80 3.10 1.85 05/12/2019
אלטשולר שחם תיק סולידי ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 0B -0.05% 109.94 109.94 2.61 1.30 05/12/2019
אלטשולר שחם תל בונד אג"ח בארץ -חב' והמרה אלטשולר שחם ניהול קרנות פטורה 00 -0.09% 183.82 183.82 2.59 1.99 05/12/2019
אלפא טק (!) תיק השקעות ללא מניות אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 0A -0.13% 104.30 104.30 2.31 2.83 05/12/2019
אלפא טק גמישה גמישות הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.70% 120.91 120.91 1.86 12.62 04/12/2019
אלפא טק מניות ארה"ב מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.10% 108.09 108.09 0.67 13.69 04/12/2019
אלפא טק מניות חו"ל מניות בחו"ל הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4D 0.40% 113.41 113.41   20.32 04/12/2019
אלפא טק מניות ישראל מניות בארץ הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 4A 0.19% 139.33 139.33 2.90 13.29 05/12/2019
אלפא טק תיק השקעות פלוס אג"ח בארץ - כללי הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ פטורה 2B -0.03% 108.04 108.04 1.79 5.22 04/12/2019
אלפי בנדק 20/80 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2C 0.05% 121.94 121.94 1.12 6.44 04/12/2019
אלפי בנדק 10/90 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 1A -0.06% 104.94 104.94 1.72 3.51 05/12/2019
אלפי בנדק 30/70 אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B -0.04% 108.10 108.10 1.75 5.13 05/12/2019
אלפי בנדק מניות ישראל מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4A -0.04% 114.83 114.83 0.60 12.94 05/12/2019
אניגמה מניות חו"ל מניות בחו"ל מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.18% 131.81 131.73 0.85 13.52 04/12/2019
אניגמה תיק מנוהל 20/80 אג"ח בארץ - כללי מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 2B 0.11% 122.95 122.95 0.42 5.86 05/12/2019
אניגמה אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.04% 137.13 137.13 0.80 3.65 05/12/2019
אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.05% 112.94 112.94 0.45 5.99 05/12/2019
אניגמה י A ומעלה עד 3 שנים אג"ח בארץ -חב' והמרה מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 0A -0.05% 102.89 102.89   1.24 05/12/2019
אניגמה מניות אירופה מניות בחו"ל מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4D 0.80% 144.55 144.30 0.69 17.17 04/12/2019
אניגמה מניות ישראל מניות בארץ מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 4B 0.61% 109.30 109.30 0.91 11.69 05/12/2019
אניגמה עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1A -0.03% 104.35 104.35 1.00 1.76 05/12/2019
אניגמה תיק מנוהל 10/90 אג"ח בארץ - כללי מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ פטורה 1B -0.01% 114.35 114.35 0.66 4.59 05/12/2019
אנליסט ! פיזור לא מניו אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A -0.07% 110.93 110.93 1.59 3.07 05/12/2019
אנליסט כספית ללא נע"מ קרן כספית אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.01% 101.19 101.09 4.94 0.09 05/12/2019
אנליסט מניות חו"ל מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.47% 130.84 130.84 0.29 16.57 04/12/2019
אנליסט פיזור רחב 10/90 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A -0.06% 119.45 119.45 1.70 3.52 05/12/2019
אנליסט (!) אג"ח אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B -0.03% 176.61 176.61 0.75 5.29 05/12/2019
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0D -0.49% 106.82 106.82 0.96 5.22 04/12/2019
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A -0.17% 108.81 108.81 3.29 2.61 04/12/2019
אנליסט (!) אג"ח קונצרני אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B -0.08% 102.28 102.28 0.79 4.41 05/12/2019
אנליסט 10/90 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A -0.03% 138.89 138.89 1.11 3.98 05/12/2019
אנליסט 20/80 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B 0.13% 146.62 146.62 0.80 6.73 04/12/2019
אנליסט אג"ח חברות + 30% אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2C 0.00% 856.17 856.17 1.54 5.16 05/12/2019
אנליסט אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים אג"ח בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0D -0.50% 97.93 97.93   5.20 04/12/2019
אנליסט אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A -0.09% 133.84 133.84 1.54 2.62 05/12/2019
אנליסט אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1C -0.06% 1,016.93 1,016.93 2.11 1.93 05/12/2019
אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A -0.10% 126.95 126.95 1.93 2.07 05/12/2019
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A -0.08% 118.91 118.91 1.64 2.59 05/12/2019
אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 -0.11% 109.21 109.21 2.75 1.60 05/12/2019
אנליסט אירופה מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.85% 380.32 380.32 0.36 16.32 04/12/2019
אנליסט גמישה גמישות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.25% 5,196.88 5,196.88 1.50 10.61 05/12/2019
אנליסט השקעות גמישות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.98% 758.10 758.10 1.23 13.77 04/12/2019
אנליסט חסכון סולידי עד שנתיים אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 1A -0.01% 444.14 444.14 1.03 0.67 05/12/2019
אנליסט טכנולוגיות מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.22% 200.63 200.63 0.70 22.11 04/12/2019
אנליסט י 25/75 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B 0.00% 100.46 100.46   1.91 05/12/2019
אנליסט כספית קרן כספית אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 0.01% 338.56 338.56 5.26 0.08 05/12/2019
אנליסט מדדית ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 -0.11% 118.70 118.70 2.17 1.99 05/12/2019
אנליסט מדינה – AA ומעלה אג"ח בארץ - מדינה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0A -0.09% 100.18 100.18   1.08 05/12/2019
אנליסט מודל דירוג פנימי אג"ח בארץ -חב' והמרה אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 0B -0.06% 131.55 131.55 1.74 3.10 05/12/2019
אנליסט מניות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.31% 7,787.24 7,787.24   10.02 05/12/2019
אנליסט מניות Mid Cap קטנות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.18% 1,218.48 1,218.48 2.65 10.96 05/12/2019
אנליסט מניות גלובל US מניות בחו"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4D 0.40% 138.02 138.02 0.28 17.99 04/12/2019
אנליסט מניות ואסטרטגיות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 5C 0.84% 237.60 237.60 0.86 13.10 05/12/2019
אנליסט מניות ישראל מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.46% 339.24 339.24 1.20 11.08 05/12/2019
אנליסט מניות ממוקדת מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.26% 127.71 127.71 0.87 11.49 05/12/2019
אנליסט נדל"ן מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.28% 550.83 550.83 3.24 12.60 05/12/2019
אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 -0.09% 99.82 99.82   0.67 05/12/2019
אנליסט עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 -0.07% 99.88 99.88   0.80 05/12/2019
אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B -0.06% 105.31 105.31 1.57 2.20 05/12/2019
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B -0.05% 135.35 135.35 0.93 2.40 05/12/2019
אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2C 0.20% 107.81 107.81 1.64 4.43 04/12/2019
אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B -0.06% 102.33 102.33   2.22 05/12/2019
אנליסט פיזור רחב 20/80 אג"ח בארץ - כללי אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 2B -0.02% 106.65 106.65 1.53 4.23 05/12/2019
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות אג"ח בארץ שקליות אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 00 -0.07% 134.29 134.29 1.48 4.02 05/12/2019
אנליסט תעשיות מניות בארץ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר פטורה 4B 0.43% 2,351.80 2,351.80 1.64 11.73 05/12/2019
אפסילון נבחרת מניות מניות בארץ אפסילון פטורה 4A 0.02% 127.34 127.34 1.56 10.48 05/12/2019
אפסילון (!) 10/90 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 1B 0.01% 108.46 108.46 1.90 3.45 05/12/2019
אפסילון (!) אג"ח פרימיום אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 0A -0.01% 139.96 139.96 1.33 3.95 05/12/2019
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 1A -0.01% 143.11 143.11 2.75 2.75 05/12/2019
אפסילון אג"ח גלובלי אג"ח בחו"ל אפסילון פטורה 1D -0.39% 108.07 108.07 0.63 4.99 04/12/2019
אפסילון אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 0C -0.05% 137.95 137.95 2.23 2.28 05/12/2019
אפסילון אג"ח מדורג A ומעלה עד 4 שנים אג"ח בארץ -חב' והמרה אפסילון פטורה 0B -0.05% 136.92 136.92 1.48 2.83 05/12/2019
אפסילון אג"ח מדורג ללא מניות אג"ח בארץ -חב' והמרה אפסילון פטורה 0A -0.05% 130.77 130.77 2.17 2.98 05/12/2019
אפסילון אג"ח מדינה + 10% אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 1A -0.02% 116.39 116.39 3.53 1.86 05/12/2019
אפסילון אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 0A -0.05% 106.26 106.26 2.89 1.62 05/12/2019
אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 00 -0.07% 167.30 167.30 2.72 1.90 05/12/2019
אפסילון גמישה גמישות אפסילון פטורה 4D 0.28% 116.29 116.29 0.74 9.19 04/12/2019
אפסילון זהב מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D -0.71% 89.34 89.34 0.64 13.56 04/12/2019
אפסילון י 20/80 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2B -0.02% 608.54 608.54 0.97 5.44 05/12/2019
אפסילון י 50/50 אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 3C 0.10% 196.73 196.73   7.94 04/12/2019
אפסילון י IM אירופה מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 0.74% 179.38 179.38 0.34 13.28 04/12/2019
אפסילון י IM אירופה עד 30% מט"ח מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4B 1.01% 115.98 115.98 0.97 13.66 04/12/2019
אפסילון י IM ארה"ב מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 0.32% 149.11 149.11 0.13 15.06 04/12/2019
אפסילון י IM ארה"ב מנוטרלת מט"ח מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4A 0.70% 130.09 130.09 0.34 15.11 04/12/2019
אפסילון י IM ארה"ב נקוב $ --- אפסילון פטורה 4D -0.77% 60.05 60.05     03/12/2019
אפסילון י IM מניות ישראל מניות בארץ אפסילון פטורה 4A 0.31% 192.79 192.79 1.87 10.46 05/12/2019
אפסילון מניות חו"ל מניות בחו"ל אפסילון פטורה 4D 0.12% 194.55 194.55 0.18 15.02 04/12/2019
אפסילון עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 00 -0.05% 271.27 271.27   1.33 05/12/2019
אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 1B -0.02% 128.95 128.95 3.10 1.15 05/12/2019
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2C 0.01% 142.36 142.36 2.87 2.01 05/12/2019
אפסילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2B 0.01% 129.93 129.93   1.67 05/12/2019
אפסילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 2B 0.06% 215.32 215.32 2.60 3.16 05/12/2019
אפסילון תיק מנוהל אג"ח בארץ - כללי אפסילון פטורה 3D 0.09% 84.64 84.64 1.71 4.55 04/12/2019
אפסילון תיק סולידי אג"ח בארץ - מדינה אפסילון פטורה 0A -0.04% 129.66 129.66 2.84 1.60 05/12/2019
אקסיומה אג"ח + 30% אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 2B 0.07% 139.11 139.11 1.53 2.64 05/12/2019
אקסיומה אג"ח ללא מניות אג"ח בארץ - כללי אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 0B -0.10% 160.50 160.50 0.36 2.85 05/12/2019
אקסיומה מניות ת"א 125 מניות בארץ אלומות ספרינט ניהול קרנות פטורה 4B 0.27% 215.59 215.59 1.98 12.50 05/12/2019