פורטל פיננסי > בורסת ת"א - אג"ח קונצרני לא צמוד
הנתונים בהשהייה של 15 דקות

בורסת ת"א
אג"ח קונצרני לא צמוד

שם אג"ח עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי
יומי באג'
שינוי
יומי ב-%
נפח מסחר
(בא' ₪)
מח"מ תשואה
ברוטו
תשואה
נטו
ערך
מתואם
תאריך פדיון
קרוב
דירוג
מעלות
דירוג
מדרוג
 לתיק   למעקב 
       
אאורה אגח טו סגירהנעילה 87.01 0.00 0.00% - 3.34 9.98% 8.50% 102.41 31/12/2022 BBBil -               
אאורה אגח יד סגירהנעילה 101.48 0.00 0.00% - 1.58 7.21% 5.96% 102.71 30/06/2021 BBBil -               
אאורה אגח ט סגירהנעילה 101.01 0.01 0.01% - 0.56 8.46% 6.87% 102.45 31/12/2020 BBBil -               
אאורה אגח י סגירהנעילה 99.06 -0.10 -0.10% 0.4 1.10 6.31% 5.34% 101.68 31/12/2020 BBBil -               
אאורה אגח יא סגירהנעילה 101.50 1.16 1.16% - 0.56 3.52% 2.57% 101.51 31/12/2020 BBBil -               
אאורה אגח יב סגירהנעילה 96.29 0.00 0.00% - 2.12 8.60% 7.29% 101.95 31/07/2021 BBBil -               
אבגול אגח ג סגירהנעילה 108.81 0.13 0.12% 1,507.7 2.42 2.03% 1.23% 102.04 31/12/2020 A+il -               
אביב ארלן אגח ו סגירהנעילה 98.21 1.79 1.86% 273.9 0.97 7.45% 6.32% 100.07 31/05/2021 - -               
אביב בניה אגח 5 סגירהנעילה 102.83 -0.17 -0.17% - 0.89 2.78% 1.87% 100.53 01/05/2021 - Baa1il               
אביב בניה אגח 6 סגירהנעילה 102.00 0.00 0.00% - 1.76 4.77% 3.88% 101.87 15/01/2021 - Baa1il               
אברות אגח ד סגירהנעילה 101.00 0.00 0.00% - 1.97 5.09% 4.22% 100.17 30/06/2021 BBBil -               
אגוד הנפ אגח יב סגירהנעילה 100.84 0.22 0.22% 445.1 4.15 1.12% 0.93% 100.82 05/09/2024 - Aa3il               
אגוד הנפקות אגח ז סגירהנעילה 102.41 0.00 0.00% - 0.81 0.65% 0.12% 100.57 27/03/2021 - Aa3il               
אגוד הנפקות שה נד 2 סגירהנעילה 100.38 0.09 0.09% - 0.27 0.98% 0.62% 100.00 10/09/2020 - A2il               
או פי סי אגח א סגירהנעילה 113.26 0.02 0.02% 579.6 5.00 2.28% 1.61% 101.93 30/06/2020 A-il A3il               
אול-יר אגח ב סגירהנעילה 66.28 1.50 2.32% 64.5 1.57 35.86% 30.40% 100.09 30/11/2020 - A3il               
אול-יר אגח ג סגירהנעילה 69.72 -0.49 -0.70% 577.1 3.17 16.67% 14.34% 101.33 31/08/2020 - A2il               
אול-יר אגח ד סגירהנעילה 54.01 1.26 2.39% 60.2 2.74 30.29% 25.83% 102.19 31/01/2021 - A3il               
אול-יר אגח ה סגירהנעילה 90.61 -0.20 -0.22% 190.2 3.72 6.07% 5.17% 101.04 31/01/2021 - A2il               
אופטיבייס אגח א סגירהנעילה 102.88 0.00 0.00% - 0.78 6.80% 5.20% 102.88 30/06/2020 - Baa1il               
אורון אגח ב סגירהנעילה 98.00 0.00 0.00% - 2.79 6.20% 5.26% 100.91 30/09/2020 BBB+il -               
אוריין אגח ב סגירהנעילה 101.57 -0.03 -0.03% 107.0 3.64 3.20% 2.65% 101.40 31/12/2020 A-il -               
אורן השק אגח ד סגירהנעילה 101.00 0.00 0.00% - 2.01 7.59% 6.22% 102.08 15/08/2021 - -               
אורשי אגח א סגירהנעילה 101.29 0.00 0.00% - 0.07 3.36% 0.02% 101.31 30/06/2020 - Baa1il               
אורשי אגח ב סגירהנעילה 101.00 1.00 1.00% - 0.56 4.18% 3.27% 101.44 30/06/2020 - Baa1il               
אזורים אגח 10 סגירהנעילה 104.71 -0.13 -0.12% - 1.04 2.55% 1.46% 102.15 31/12/2020 - A2il               
אזורים אגח 11 סגירהנעילה 104.95 0.12 0.11% 152.1 1.46 2.59% 1.71% 102.00 30/06/2020 - A2il               
אזורים אגח 12 סגירהנעילה 101.63 -0.11 -0.11% 1,423.8 2.42 3.08% 2.50% 101.35 30/06/2020 - A2il               
אזורים אגח 13 סגירהנעילה 100.16 -0.08 -0.08% 705.7 4.08 3.26% 2.76% 101.27 31/12/2020 - A2il               
אידיביפת אגח טו סגירהנעילה 80.40 -1.60 -1.95% 324.5 0.99 28.69% 24.05% 100.86 30/09/2020 - -               
אידיביפת אגח יד סגירהנעילה 71.52 1.55 2.22% 4,233.4 2.36 21.25% 18.22% 100.92 30/12/2022 - -               
איידיאיי הנפקות ה רובד 2 סגירהנעילה 105.75 0.18 0.17% 257.5 5.04 2.22% 1.74% 100.19 15/11/2025 - A2il               
איידיאיי הנפקות הת ד ש"ה סגירהנעילה 108.36 -0.19 -0.18% 266.3 2.01 1.21% 0.46% 101.69 15/07/2022 - A2il               
איילון אגח א סגירהנעילה 103.48 -0.43 -0.41% - 2.83 2.72% 2.14% 100.95 31/08/2020 - -               
איילון הנפקות א רובד 2 סגירהנעילה 96.65 0.05 0.05% 101.7 4.31 4.27% 3.63% 101.11 30/01/2025 - Baa1il               
אייסיאל אגח ה סגירהנעילה 103.75 0.08 0.08% 2,625.3 2.26 0.98% 0.59% 100.45 30/03/2021 AAil -               
אייסיאל אגח ז סגירהנעילה 96.82 0.32 0.33% 1,547.3 10.79 2.82% 2.39% 101.03 30/12/2022 AAil -               
אלביט מערכות אגח א סגירהנעילה 102.42 0.01 0.01% 1.7 0.07 0.14% -4.92% 102.10 30/06/2020 - Aa1il               
אלבר אגח יח סגירהנעילה 78.00 0.13 0.17% 1,929.5 2.81 12.48% 10.63% 100.47 13/07/2020 A+il -               
אלבר אגח טו סגירהנעילה 82.82 -0.34 -0.41% 4,169.6 1.65 15.37% 13.05% 100.17 15/08/2020 A+il -               
אלבר אגח יד סגירהנעילה 91.77 -0.58 -0.63% 584.1 0.79 15.30% 12.93% 100.19 15/08/2020 A+il -               
אלדן תחבו אגח א סגירהנעילה 92.77 -0.03 -0.03% 176.8 0.48 22.17% 18.65% 100.05 01/09/2020 A+il -               
אלדן תחבו אגח ב סגירהנעילה 81.23 -0.75 -0.91% 246.7 1.39 20.85% 17.73% 100.36 05/05/2021 A+il -               
אלדן תחבו אגח ג סגירהנעילה 82.41 -0.96 -1.15% 948.5 1.27 20.63% 17.47% 100.36 31/10/2020 A+il -               
אלדן תחבו אגח ו סגירהנעילה 77.02 -1.25 -1.60% 285.5 2.98 12.17% 10.37% 101.37 30/12/2020 A+il -               
אלומיי אגח ב סגירהנעילה 102.66 -0.34 -0.33% 390.4 2.12 3.05% 2.38% 101.59 30/06/2020 - Baa1il               
אלומיי אגח ג סגירהנעילה 101.00 -0.81 -0.80% 34.1 3.37 3.21% 2.64% 101.42 30/06/2021 - -               
אלון רבוע אגח ד סגירהנעילה 99.81 -0.16 -0.16% 618.1 2.39 5.53% 4.68% 101.99 30/06/2020 - Baa1il               
אלון רבוע אגח ה סגירהנעילה 101.15 0.15 0.15% 17.7 0.86 3.14% 2.47% 100.40 31/10/2020 - Baa1il               
אלוני חץ אגח ט סגירהנעילה 109.04 -0.07 -0.06% 4,854.3 3.83 1.75% 1.17% 101.03 28/02/2021 AA-il Aa3il               
הצג הכל (364 תוצאות)