בממשלה מתלוננים על חוסר משילות - אך ההבטחות לתיקונים נותרו על הנייר

מדור "המוניטור" של גלובס ו"המרכז להעצמת האזרח" עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות, תוך בחינה מפורטת של יישום או של העדר יישום של סעיפי ההחלטה • הפעם, החלטת ממשלה 482 מחודש יוני 2013 אשר אימצה את המלצות "ועדת המשילות" במטרה לשפר את עבודת המטה ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה • מדור חדש 

ההבטחות לתיקונים נותרו על הנייר / צילום: Unsplash, wesley tingey
ההבטחות לתיקונים נותרו על הנייר / צילום: Unsplash, wesley tingey

אודות המוניטור

מדור "המוניטור" של גלובס ו"המרכז להעצמת האזרח" מנגיש לציבור מעקב אזרחי אחר יישום, או אי יישום, החלטות ממשלה וחקיקות, ומבוסס על עבודת חוקרי המרכז ומערכת גלובס. המרכז להעצמת האזרח (CECI) הוא עמותה הפועלת משנת 2003 ועוסקת ביכולות הביצוע של המגזר הציבורי. המדור מתפרסם פעם בשבועיים.

תחקיר: עידן פרנקו, עריכה: שהם וקסלר. אתר המרכז להעצמת האזרח:  https://www.ceci.org.il / 

כך בדקנו

המרכז להעצמת האזרח הוא ארגון חברה אזרחית הפועל למען הגברת יכולת הביצוע במגזר הציבורי וחיזוק האמון בין הממשל לאזרחים. מיזם "המוניטור" היא האמצעי המרכזי עבור מטרה זו.

"המוניטור" מבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ממשלה, לאור ערכי האחריותיות ((Accountability והשקיפות ובמטרה לטייב את עבודת הממשל בישראל, להצביע על הפער שבין ההצהרה וקביעת מדיניות הממשלה לבין ביצועה בפועל. מלבד הצגת תמונת יישום עדכנית של כל סעיפי ההחלטה האופרטיביים, תחקירני המוניטור, העוברים הכשרה מקיפה, מנתחים את החסמים והמאפשרים בכל החלטה, כלומר - מה היו הסיבות והתנאים שתרמו לביצוע או אי ביצוע סעיפי ההחלטה השונים.

התחקיר מתבצע באמצעות קריאה במקורות גלויים כגון פרוטוקולים, מאגר החקיקה, דוחות ממשלתיים, דוחות מבקר המדינה וכד'. לאחר מיצוי המקורות הראשוני, מתבצעת פנייה אל אנשי המקצוע בממשלה ובחלק מהמקרים היוועצות עם שחקנים רלוונטיים נוספים כגון גופי חברה אזרחית, מושאי המדיניות ועוד.

דוח המוניטור כולל התייחסות לרקע, הנסיבות והאקלים הציבורי סביב קבלת ההחלטה, הצגת סטטוס יישום סעיפיה השונים, ניתוח המאפשרים והחסמים, סיכום ואינטגרציה של המידע וכן המלצות לייעול תהליכים והסרת חסמים.

כיצד נבחרות החלטות ממשלה למעקב?

■ החלטות בנושאים חברתיים וכלכליים, הנבחרות לאחר שיח ומיפוי מול גורמי ממשל, אקדמיה וחברה אזרחית.
■ החלטות ממשלה אופרטיביות - החלטות יישומיות.
■ החלטות אסטרטגיות - תקציב גבוה או השפעה נרחבת על אזרחי ישראל.
■ החלטות ממשלה מורכבות - בעלות פוטנציאל לחסמי ביצוע בשל מעורבות מספר משרדי ממשלה, תהליך ארוך וכד'.
■ החלטות בשלות - עברה לפחות שנה מהרגע שהתקבלו בממשלה.

אמות מידה למדידת יישום סעיפי ההחלטה

החלטות ממשלה כוללות בתוכן סעיפים ביצועיים מסוגים שונים - שינויי חקיקה, תקצוב, הקמת וועדות, ביצוע עבודת מטה ועוד. דו"ח המוניטור מביא את סטטוס היישום של כל אחד מסעיפי ההחלטה - יושם, לא יושם או יושם חלקית (לדוגמא - במקרה בו תקציב הוקצה אולם לא מומש).

ניתוח חסמים ומאפשרים

המרכז להעצמת האזרח ביצוע ניתוח ועיבוד נתונים של יותר מ-100 דו"חות מוניטור לכדי מחקר כמותני המאפשר ראיית מאקרו על יכולת הממשלה ליישם את החלטותיה והתחייבויותיה לציבור. הניתוח העלה 13 מאפשרים ו - 11 חסמים בדרך ליישום החלטות ממשלה. חסמים לדוגמא - היעדר לוח זמנים מחייב, קושי בביצוע התקשרויות, חוסר תיאום בין משרדי ממשלה ועוד. מאפשרים לדוגמא - צוות מתכלל, מנגנון ביקורת חיצונית, הגדרת מדדי תוצאה ועוד.

ניתוח המאפשרים והחסמים מסייע לקבל תמונת מצב רחבה מבוססת נתונים על אופן עבודת הממשלה ולהפיק המלצות בכדי לבנות החלטות ממשלה ישימות ויעילות יותר למען הציבור בישראל.

"25% מהחלטות הממשלה אינן מיושמות ואינן מתבצעות", אמר השנה ראש הממשלה (אז יו"ר האופוזיציה) בנימין נתניהו, בעדותו בפני ועדת החקירה לאסון הר מירון. החלטת הממשלה בנושא הבטיחות על ההר - שלא יושמה - מדגימה היטב את האסונות שעלולים להתרחש כשהחלטות שהתקבלו בממשלה לא יוצאות אל הפועל. גם כשלא מדובר באסון רב נפגעים, החלטות כאלה שנותרות על הנייר מעידות על ניוון וחוסר תפקוד של המדינה, ופוגעות בחיים של כולנו. המידע שמובא כאן מראה עד כמה תופעה זו נפוצה, ממה היא נובעת ומה נעשה לאחרונה כדי לפתור אותה.

מדור מס' 1: החלטת ממשלה 482 | יוני 2013

שם ההחלטה: אימוץ המלצות הצוות לשיפור עבודת המטה
ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה בנושאי התקציב
והתקשרויות המשרד הממשלתי (רכש ומכרזים) ("ועדת המשילות").

המטרה במילים "רגילות": שיפור עבודת המטה ויכולות הביצוע
של משרדי הממשלה.

הסבר: שנת 2011 הקימה הממשלה את "ועדת המשילות" בראשות מנכ"ל משרד רה"מ, הראל לוקר. החלטת ממשלה מספר 482 משנת 2013 אימצה למעשה את המלצות ועדת המשילות בנושא תקציב ויכולות הרכש של המשרדים. סוגיות הנוגעות להון אנושי הוסדרו בהחלטות נפרדות וסוגיות הנוגעות למערכת המשפט לא הוכנסו כלל לאור התנגדות הייעוץ המשפטי לממשלה.

גורם אחראי: משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר

מהי משילות

משילות ("governance") היא מונח המתאר את יכולתה של הממשלה למלא את תפקידיה וליישם את מדיניותה בצורה יעילה על בסיס הכוח שניתן לה מהציבור. מבט מהיר על מבנה הממשל בישראל מלמד על עוצמת הסמכויות המופקדות בידי גופי המטה, כמו הממונה על התקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר, הייעוץ המשפטי לממשלה, או נציבות שירות המדינה. לצידם ניצבים המשרדים המבצעים ונבחרי הציבור. חלק גדול מהסמכויות בנושאי תקציב, רכש, פרשנות החוק וכוח אדם נמצא בידי גורמי המטה, בעוד בידי שאר גופי הממשלה נותרת האחריות, ואליה מופנים חיצי הביקורת כשהעסק מקרטע.

לדוח המלא לחצו כאן

אין חולק על החשיבות במנהל תקין, פיקוח על עבודת הממשלה וייעוץ משפטי חזק. אך כשהמדינה מתקשה לאזן בין כל אלו לבין העומס, ההאטה והסרבול שהם לעיתים מייצרים, מתקבלת התוצאה המוכרת לכולנו: חוסר יעילות והחלטות רבות שנותרות על הנייר בלבד.

שטרום: "הרצון המסוכן לקעקע את מערכת המשפט - תגובה לחוסר הפתיחות שלה"


דרור שטרום מתייחס בראיון לגלובס לניסיונות העבר לתקן את המונופול של היועמ"שים ומזהיר מהרפורמה המקודמת כעת

אורי כהן

"לאחר שנה שלמה של דיונים לא הובאה אף המלצה אחת לתיקון המונופולין המוחלט של היועצים המשפטיים על דרג הניהול הבכיר של הממשלה", קבע דרור שטרום ב-2013 במכתב ששלח ללוקר ערב הגשת מסקנות הוועדה. לפי שטרום, ששימש נציג הציבור בוועדה, ההמלצות היוו "נטישה של ממש" של רוב הצעדים אותם התכוונה הוועדה לדרוש, ולכן "דברים יישארו בגדר קוסמטיקה ללא שינוי של ממש במציאות הנוהגת שאותה באנו לתקן".

בראיון לגלובס שנערך טרם פרסום הרפורמה המשפטית הסביר שטרום כי "בדיוני הוועדה נשמעו טענות חוזרות ונשנות שהייעוץ המשפטי 'תוקע' תהליכים לשנים ולפעמים מונע ביצוע של פרויקטים לאומיים. לדוגמא, כשיועצים משפטיים משני משרדים אוחזים בדעות מנוגדות ואין אפשרות לפתור את הפלונטר; או כשיועמ"ש טוען שמהלך כלשהו הוא 'בלתי סביר', משום שכך נראה לו. סיסמאות אמורפיות כאלה שמטרפדות ביצוע של הממשלה".

ההצעה המרכזית שהעלתה הוועדה הייתה לאפשר לשרים לקבל חוות דעת נוספת משופט עליון בדימוס, במקרה שהיועמ"ש במשרד אוסר על צעד מסוים. "חייבת להיות דרך שבה שר שרוצה לבצע משהו יכול לפנות לחוות דעת שניה" אומר שטרום. "מישהו חושב ברצינות ששופט כמו רובינשטיין או גרוניס לא מכיר בערך שלטון החוק או לא מבין מהי אי סבירות קיצונית? אם האיסור של היועמ"ש כל כך מובהק, אז בוודאי ששופט עליון בדימוס יסכים עימו, ואם זה לא כך, היועמ"ש צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא גוזר על השר או המנכ"ל שלו לא לבצע משהו".

אלא שגם הצעה זו נדחתה. "לא ניתנה תשובה פורמלית וגם לא הוצעו חלופות. היו כאלה שאמרו ביושר שיועמ"ש הוא סוג של מונופול וטוב שכך. אני לא הסכמתי, לא אוהב מונופולים בשום מקום".

לאור ריבוי המתקפות לאחרונה על הייעוץ המשפטי, שטרום מודאג כעת מתנועת המטוטלת לצד השני, כדבריו. "אז הייתה תקופה אחרת, פחות דיברו על 'הדיקטטורה המשפטית'. עכשיו זה חוזר בדרך הרבה יותר מסוכנת ואגרסיבית מצד אנשים שבכל הכבוד, הניסיון שלהם במערכת הממשלתית דל. הרצון לקעקע את הממסד המשפטי הוא בעצם תגובה מאוחרת לחוסר פתיחות של המערכת עצמה לאורך שנים. אם מערכת המשפט תיפתח והיועמ"שים לא יחששו מתחרות ובחינה על ידי משפטנים אחרים, היא תהיה חזקה יותר, לא חלשה יותר. מצד שני, ברור שפוליטיזציה של מערכת המשפט אינה הפתרון. הבעיה היא בדפוס החשיבה לפיו המשפט מצוי בכל ואת זה יש לשנות".

נסיונות לרפורמות

כדי לפתור - או למצער, להקל - את הבעיה, נעשו עד היום כבר שלושה ניסיונות לרפורמות בנושא:

ועדת קוברסקי שהוקמה ב-1986 על ידי ראש הממשלה דאז שמעון פרס ובדקה באופן כללי את שירות המדינה וגופים נתמכי תקציב.

ועדות אברמוביץ' ואריאב שהוקמו בשנות ה-2000, עליהן הוטל לבחון את תהליכי הרכש והייעוץ המשפטי במשרדי ממשלה.

ועדת טרכטנברג שקמה בעקבות המחאה החברתית של 2011 והובילה להקמת "ועדת המשילות", בראשות מנכ"ל משרד רה"מ דאז הראל לוקר.

עם הקמת הוועדה הזהיר לוקר כי בעיית המשילות הביאה לכך "שהשירות הציבורי נחלש עד כדי איום ממשי על הדמוקרטיה". הוועדה בראשותו בדקה ארבעה נושאי ליבה מרכזיים המשפיעים על עבודת הממשלה: מכרזים והתקשרויות, תקציב, ייעוץ משפטי ועבודה בין משרדית והכרעת מחלוקות ביניהם.

ביוני 2013 קיבלה ממשלת ישראל את החלטה מספר 482, שאימצה את המלצות ועדת המשילות במלואן והציבה שורה של יעדים ומשימות לביצוע כדי ליישם אותן. מאז עברו כמעט 10 שנים, אלא שמתברר שגם במקרה הזה, החלטות לחוד וביצוע לחוד: מתוך 12 סעיפי ההחלטה, 10 לא יושמו או יושמו רק באופן חלקי.

 

ההישג: שיפור בתחום הרכש

נתחיל ממה שכן בוצע. בתחום הרכש, המנוהל על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, הוועדה המליצה על ארגון מחודש ומיסוד תהליכי עבודה ותורת ניהול רכש כוללת. עוד הומלץ על גיבוש מערך הכשרות על מנת לפתור את בעיית כפילות התפקידים וחוסר המקצועיות בתחום הרכש והלוגיסטיקה בתוך משרדי הממשלה השונים. הסעיף השני שבוצע הוא הקמת ה"נומרטור" ב-2017, כלי פיסקלי (שחשוף לציבור) המאפשר בקרה ומעקב שוטפים אחר התחייבויות תקציביות של המדינה ועמידה ביעדי גירעון, מגבלות הוצאה ותחזיות צמיחה. בהישגים החלקיים ניתן לציין גם את סקר ההערכה השנתי למשרדי המטה, שהופץ לראשונה רק בסוף 2020, בעיכוב של מעל שבע שנים.

הכשל: רוב הסעיפים לא בוצעו

אך אלה הם כאמור היוצאים מהכלל המעידים על הכלל. סעיפים מרכזיים שנועדו לחזק את משרדי הממשלה לא בוצעו, בראשם פיילוט שתוכנן להיערך בארבעה משרדים, לפני יישום בכלל הממשלה, ותכליתו להגביר את עצמאות המשרדים בקביעת מדיניות ותכנון תקציביהם. הפיילוט צומצם בהמשך רק למשרד אחד, החקלאות, אך אפילו זה לא יצא לפועל בעקבות פירוק הממשלה ב-2014 ועיכוב בהעברת התקציב הבא. לאחר מעצרו של מנכ"ל המשרד רמי כהן בחשד לשחיתות (ב-2021 הוא הורשע בפלילים על חלקו בפרשת "ישראל ביתנו", ונגזרו עליו 30 חודשי מאסר וקנס כספי) הפרויקט נזנח כליל.

צעד נוסף שנועד להעניק גמישות ועצמאות תקציבית למשרדים, על ידי הפחתה דרסטית בכמות תקנות ההוצאה שנתונות בידי שר האוצר ולא בידי המשרדים, יושם אף הוא באופן חלקי ביותר: כ-3,400 תקנות נותרו בידי האוצר, יותר מכפול מהיעד שנקבע. כך גם הליך שהיה אמור לייעל ולזרז משמעותית העברת עודפי תקציב למשרדים השונים לא עוגן בחקיקה ולא קיים בפועל. לבסוף, רק בדצמבר 2022 פורסם חוזר למשרדים בנוגע לתכנית למנות בכל משרד סמנכ"ל תקציבים.

מדוע לא יושמה ההחלטה?

אם כן, למרות התלונות המוכרות לעייפה על ידיהם הכבולות ועודף רגולציה, הפוליטיקאים לא קפצו על ההזדמנות שנקרתה בפניהם לטפל בנושא ולהוציא לפועל רפורמה מקיפה.

נראה שכשהנושא עובר מהמישור הפוליטי למעשי, מחויבות הממשלה לשינוי עומק נחלשת מעט. כדוגמא ניתן לתת את הפיילוט המצומצם שנעשה במשרד ממשלתי קטן יחסית, ונזנח במהרה. גם חוסר היציבות השלטונית שמאפיין את ישראל בשנים האחרונות לא תרם לקידום הרפורמה. מכיוון שרוב התכנית עוסק בהגברת עצמאות המשרדים השונים בניהול תקציביהם מול משרד האוצר, פירוק הממשלה ב-2014 והעיכוב בהעברת תקציב 2015 תקעו מקלות בגלגלי ההליך שכבר החל. הכאוס השורר בכנסת מאז 2019 רק החריף את הבעיה ותקע את הרפורמה עוד יותר.

הייעוץ המשפטי נותר בחוץ

נראה שיש גורם נוסף שמנע מרפורמת המשילות מלהניב פירות ממשיים, והוא התנגדות הייעוץ המשפטי לקיצוץ בסמכויותיו. חשוב להדגיש: המלצות בנושא המשפטי כלל לא הוגשו לממשלה, ולמעשה כלל לא מופיעים בדו"ח ועדת לוקר. פרק שלם שעסק במערך הייעוץ המשפטי, האופן שבו הוא עלול לעכב תהליכי חקיקה ולמנוע יישום מדיניות על ידי הדרג המבצע, הושמט מהדו"ח, כך שהוא קופץ מפרק א' לפרק ג', ללא פרק ב'.

מה פשר ההחרגה? כפי שעולה מהדו"ח, נציגי הוועדה ואנשי הייעוץ המשפטי כשלו בניסיון להגיע להבנות משותפות ולהמלצות שתהיינה מוסכמות על שני הצדדים. הייעוץ המשפטי "זה לא הנושא היום", הודה יו"ר הוועדה לוקר, כשזו התכנסה לאשר את הדו"ח הסופי. "נפגשתי עם היועמ"ש והעליתי הצעות שהם לא קיבלו. בניגוד לאגף תקציבים איתם עבדנו בצורה משותפת, עם הייעוץ המשפטי לא סיימנו את העבודה והפערים קיימים".

מאחורי הערה לקונית זו מסתתרות מסקנות אנשי המקצוע בוועדה, שמצאו את עצמן מחוץ להחלטת הממשלה: ההחלטות שמתקבלות על ידי הייעוץ המשפטי נעשות לעיתים ללא דיון פורה עם גורמי המקצוע במשרדים הרלוונטים; היועצים משתמשים בהגדרה "מניעה משפטית" באופן כוללני ולעיתים לא מוצדק, גם לנושאים שאינם משפטיים גרידא; מחלקת הייעוץ חורגת מסמכותה מול יחידות אחרות בתוך משרד המשפטים עצמו. כל אלו עלולים ליצור חסמים ועיכובים מיותרים בעבודת הממשלה, וכאמור לא טופלו על ידי הוועדה.

סיכומים שבעל פה

כבר עם הגשת הדו"ח היו חברי ועדה שקבלו על השמטת נושא הייעוץ המשפטי, ועל ההמלצות חסרות השיניים. ללא צעדים מינימליים, כמו למשל "מתן אפשרות למנכ"ל משרד לפנות, במקרים נדירים, לקבלת חוות דעת משפטית שניה ממאגר של שופטי בית המשפט העליון בדימוס… לא יחול שינוי במצב", התריע דרור שטרום, מי שהיה הממונה על ההגבלים העסקיים וכיהן במספר ועדות ציבוריות במשך השנים, ושימש נציג הציבור בוועדה.

במכתב חריף במיוחד שהפנה ללוקר, שטרום התלונן על השינויים שעבר הדו"ח הסופי וכינה את המלצות הוועדה "חלביים". חשוב לציין שטענותיהם של המתנגדים למסקנות הוועדה לא התרכזו רק בנושא המשפטי. גם ההמלצות לרפורמה באוצר ובתחומים אחרים נתפסו כלא מספקים.

עוד בסדרהלכל הכתבות

הצג עוד

לעומת זאת, חברי ועדה בכירים ששוחחנו איתם התעקשו בפנינו כי המלצות הוועדה היו מקיפות ומשמעותיות, במיוחד בתחומי הרכש ו"הריבונות התקציבית". בנושא הייעוץ המשפטי, הגורמים הסבירו לגלובס כי על אף שלא הוגשו המלצות בכתב בשל חילוקי דעות אמיתיים על ניסוחן, בפועל הושגו הבנות שהבהירו את יחסי העבודה בין היועמ"שים לאנשי הביצוע במשרדים, סימנו את גבולות הגזרה ביניהם ואיפשרו עבודה תקינה ויעילה.

כך או כך, בישיבה האחרונה של הוועדה אישרו פה אחד כל הנוכחים, בהנהגת לוקר, את הדוח הסופי. החלק המשפטי כאמור לא עלה להצבעה, "כדי לתת הזדמנות לסיים את העבודה, בעקבות לחץ של היועמ"ש והתנגדותו לעיסוק הוועדה בנושא". בהחלטת הממשלה שאימצה את הדוח, ניתנה לוועדה ארכה של 90 יום לסיום הדיונים והבאת המלצות בנושא הייעוץ המשפטי. זה לא קרה מעולם.

מקורות:

בחינת יישום הסעיפים בוצעה על-ידי פניות למשרדי הממשלה ושיחות עם הגורמים הרלוונטיים במשרד ראש הממשלה ונציבות שירות המדינה, לרבות באמצעות הגשת בקשות חופש מידע. כמו כן, נחקרו מקורות מידע רשמיים כמו אתר החקיקה הממשלתי, תיקוני חקיקה בכנסת, הודעות לתקשורת של משרדי הממשלה ופרסומים רשמיים נוספים בנושא.