פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב

שם מדד שעת עדכון אחרונה שער אחרון שינוי יומי ב-% שינוי מתחילת החודש שינוי מתחילת השנה שינוי ריאלי מתחילת השנה
אג"ח כללי 13/12/2018 349.39 0.00% -0.23% -1.16% -2.56%
אג"ח לא-ממשלתיות 13/12/2018 326.94 0.03% -0.57% -0.75% -2.15%
אג"ח מדדיות 13/12/2018 348.31 0.06% 0.11% -0.53% -1.93%
אג"ח מטחיות 13/12/2018 253.29 0.10% -0.19% 7.10% 5.59%
אג"ח ממשלתי כללי 13/12/2018 349.80 -0.02% 0.02% -1.46% -2.86%
מדד מעורב 12/12/2018 294.72 -0.01% 0.18% 0.93% -0.49%
מדד מק"מ 13/12/2018 277.72 0.00% -0.01% 0.03% -1.38%
מדד תל בונד 20 סגירהנעילה 343.19 0.07% -0.05% -0.42% -1.82%
מדד תל בונד 40 סגירהנעילה 321.75 0.09% -0.03% 0.09% -1.33%
מדד תל בונד 60 סגירהנעילה 333.42 0.08% -0.04% -0.16% -1.57%
מדדיות לא-ממשלתיות 13/12/2018 365.59 0.06% -0.15% 0.20% -1.21%
מט"חיות לא-ממשלתיות 13/12/2018 245.00 0.10% -0.19% 7.11% 5.60%
ממשלתי לא צמוד 13/12/2018 407.92 -0.08% -0.22% -1.59% -2.98%
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 13/12/2018 615.06 -0.16% -0.44% -3.61% -4.97%
ממשלתי לא צמודות 0-2 שנים 13/12/2018 325.03 0.00% -0.01% 0.01% -1.40%
ממשלתי לא צמודות 2-5 שנים 13/12/2018 430.28 -0.11% -0.20% -1.28% -2.68%
ממשלתי מדד 10- 5 שנים 13/12/2018 350.97 0.08% 0.46% -0.98% -2.38%
ממשלתי מדד 2 - 0 שנים 13/12/2018 239.71 0.09% 0.32% 0.96% -0.46%
ממשלתי מדד 5 - 2 שנים 13/12/2018 275.09 0.12% 0.60% 0.71% -0.71%
ממשלתי צמוד 13/12/2018 342.04 0.06% 0.36% -1.27% -2.66%
ממשלתי צמוד מדד 13/12/2018 339.83 0.06% 0.36% -1.27% -2.67%
ממשלתי ריבית משתנה 13/12/2018 283.38 0.07% 0.11% 0.53% -0.89%
ממשלתי ריבית קבועה 13/12/2018 467.24 -0.11% -0.27% -1.91% -3.29%
סה"כ צמוד 13/12/2018 335.17 0.06% 0.10% -0.21% -1.62%
צמודות למדד ריבית קבועה 13/12/2018 336.03 0.06% 0.36% -1.27% -2.66%
קונצרני צמוד 13/12/2018 329.03 0.07% -0.15% 0.75% -0.67%
תל בונד - גלובל סגירהנעילה 337.32 0.18% -3.71% -9.36% -10.64%
תל בונד - צמודות 0-3 סגירהנעילה 338.17 0.08% 0.21% 1.63% 0.20%
תל בונד - צמודות 3-5 סגירהנעילה 336.01 0.05% -0.13% 0.37% -1.04%
תל בונד - צמודות 5-15 סגירהנעילה 330.84 0.08% -0.34% -2.05% -3.43%
תל בונד - שקלי 0-3 סגירהנעילה 374.36 0.06% -1.21% -0.89% -2.29%
תל בונד - שקלי 3-5 סגירהנעילה 367.23 -0.03% -1.28% -2.92% -4.29%
תל בונד - שקלי 50 סגירהנעילה 367.73 -0.08% -0.85% -2.24% -3.62%
תל בונד - שקלי 5-15 סגירהנעילה 357.06 -0.06% -1.77% -5.61% -6.95%
תל בונד - תשואות סגירהנעילה 349.70 0.02% -0.57% -2.64% -4.01%
תל בונד צמודות סגירהנעילה 334.83 0.07% -0.05% -0.08% -1.49%
תל בונד צמודות - בנקים סגירהנעילה 321.33 0.07% 0.23% 1.08% -0.35%
תל בונד צמודות - יתר סגירהנעילה 339.15 0.06% -0.09% 0.17% -1.25%
תל בונד שקלי בריבית קבועה סגירהנעילה 363.90 -0.03% -1.42% -3.71% -5.07%
תל בונד-לא צמודות סגירהנעילה 340.17 -0.01% -1.30% -3.19% -4.56%
תל בונד-מאגר סגירהנעילה 339.26 0.05% -0.63% -1.30% -2.70%
תל בונד-ריבית משתנה סגירהנעילה 336.43 0.08% -0.00% 1.32% -0.11%
תל-בונד תשואות שקלי סגירהנעילה 340.42 0.07% -2.77% -7.26% -8.57%