פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב

שם מדד שעת עדכון אחרונה שער אחרון שינוי יומי ב-% שינוי מתחילת החודש שינוי מתחילת השנה שינוי ריאלי מתחילת השנה
אג"ח כללי 12/12/2018 349.38 0.02% -0.23% -1.17% -2.56%
אג"ח לא-ממשלתיות 12/12/2018 326.83 0.12% -0.61% -0.78% -2.18%
אג"ח מדדיות 12/12/2018 348.09 0.11% 0.04% -0.59% -1.99%
אג"ח מטחיות 12/12/2018 253.05 0.14% -0.29% 7.00% 5.49%
אג"ח ממשלתי כללי 12/12/2018 349.88 -0.06% 0.04% -1.44% -2.83%
מדד מעורב 11/12/2018 295.29 0.19% 0.18% 0.93% -0.49%
מדד מק"מ 12/12/2018 277.72 -0.01% -0.01% 0.03% -1.38%
מדד תל בונד 20 סגירהנעילה 342.95 0.21% -0.33% -0.70% -2.09%
מדד תל בונד 40 סגירהנעילה 321.45 0.12% -0.24% -0.12% -1.53%
מדד תל בונד 60 סגירהנעילה 333.15 0.16% -0.28% -0.41% -1.81%
מדדיות לא-ממשלתיות 12/12/2018 365.36 0.11% -0.22% 0.14% -1.27%
מט"חיות לא-ממשלתיות 12/12/2018 244.76 0.14% -0.29% 7.00% 5.50%
ממשלתי לא צמוד 12/12/2018 408.28 -0.17% -0.13% -1.51% -2.90%
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 12/12/2018 616.05 -0.30% -0.28% -3.46% -4.82%
ממשלתי לא צמודות 0-2 שנים 12/12/2018 325.03 -0.04% -0.01% 0.01% -1.40%
ממשלתי לא צמודות 2-5 שנים 12/12/2018 430.74 -0.15% -0.10% -1.18% -2.57%
ממשלתי מדד 10- 5 שנים 12/12/2018 350.69 0.18% 0.38% -1.06% -2.45%
ממשלתי מדד 2 - 0 שנים 12/12/2018 239.48 0.10% 0.23% 0.87% -0.55%
ממשלתי מדד 5 - 2 שנים 12/12/2018 274.77 0.18% 0.48% 0.60% -0.82%
ממשלתי צמוד 12/12/2018 341.82 0.11% 0.30% -1.33% -2.72%
ממשלתי צמוד מדד 12/12/2018 339.61 0.11% 0.30% -1.34% -2.73%
ממשלתי ריבית משתנה 12/12/2018 283.18 -0.02% 0.04% 0.45% -0.96%
ממשלתי ריבית קבועה 12/12/2018 467.76 -0.19% -0.16% -1.80% -3.18%
סה"כ צמוד 12/12/2018 334.95 0.11% 0.03% -0.28% -1.69%
צמודות למדד ריבית קבועה 12/12/2018 335.81 0.11% 0.30% -1.33% -2.72%
קונצרני צמוד 12/12/2018 328.82 0.11% -0.22% 0.69% -0.73%
תל בונד - גלובל סגירהנעילה 336.72 1.28% -5.10% -10.67% -11.93%
תל בונד - צמודות 0-3 סגירהנעילה 337.90 0.10% 0.03% 1.45% 0.02%
תל בונד - צמודות 3-5 סגירהנעילה 335.85 0.16% -0.34% 0.17% -1.24%
תל בונד - צמודות 5-15 סגירהנעילה 330.59 0.13% -0.54% -2.25% -3.63%
תל בונד - שקלי 0-3 סגירהנעילה 374.13 0.30% -1.56% -1.25% -2.64%
תל בונד - שקלי 3-5 סגירהנעילה 367.34 0.29% -1.54% -3.17% -4.54%
תל בונד - שקלי 50 סגירהנעילה 368.04 -0.15% -0.61% -2.01% -3.39%
תל בונד - שקלי 5-15 סגירהנעילה 357.29 -0.08% -1.63% -5.47% -6.81%
תל בונד - תשואות סגירהנעילה 349.62 0.11% -0.70% -2.77% -4.14%
תל בונד צמודות סגירהנעילה 334.58 0.13% -0.26% -0.29% -1.69%
תל בונד צמודות - בנקים סגירהנעילה 321.10 0.09% 0.07% 0.92% -0.51%
תל בונד צמודות - יתר סגירהנעילה 338.96 0.06% -0.21% 0.05% -1.36%
תל בונד שקלי בריבית קבועה סגירהנעילה 364.02 0.13% -1.52% -3.80% -5.16%
תל בונד-לא צמודות סגירהנעילה 340.21 0.14% -1.43% -3.32% -4.68%
תל בונד-מאגר סגירהנעילה 339.10 0.15% -0.82% -1.50% -2.89%
תל בונד-ריבית משתנה סגירהנעילה 336.16 0.12% -0.20% 1.12% -0.30%
תל-בונד תשואות שקלי סגירהנעילה 340.18 0.66% -3.48% -7.93% -9.23%