פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב

שם מדד שעת עדכון אחרונה שער אחרון שינוי יומי ב-% שינוי מתחילת החודש שינוי מתחילת השנה שינוי ריאלי מתחילת השנה
אג"ח כללי 19/07/2018 352.32 -0.08% 0.26% -0.33% -1.23%
אג"ח לא-ממשלתיות 19/07/2018 328.98 -0.02% 0.39% -0.13% -1.02%
אג"ח מדדיות 19/07/2018 352.17 -0.06% 0.59% 0.57% -0.33%
אג"ח מטחיות 19/07/2018 244.20 0.37% 0.68% 3.26% 2.34%
אג"ח ממשלתי כללי 19/07/2018 353.27 -0.12% 0.16% -0.49% -1.38%
מדד מעורב 18/07/2018 292.37 0.04% 0.16% 0.09% -0.81%
מדד מק"מ 19/07/2018 277.75 0.01% 0.01% 0.04% -0.86%
מדד תל בונד 20 סגירהנעילה 346.35 -0.02% 0.28% 0.50% -0.40%
מדד תל בונד 40 סגירהנעילה 324.00 0.01% 0.46% 0.79% -0.12%
מדד תל בונד 60 סגירהנעילה 336.14 -0.01% 0.38% 0.65% -0.25%
מדדיות לא-ממשלתיות 19/07/2018 368.38 0.00% 0.83% 0.97% 0.06%
מט"חיות לא-ממשלתיות 19/07/2018 236.20 0.37% 0.69% 3.26% 2.34%
ממשלתי לא צמוד 19/07/2018 410.65 -0.12% 0.03% -0.94% -1.82%
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 19/07/2018 625.45 -0.25% 0.07% -1.99% -2.86%
ממשלתי לא צמודות 0-2 שנים 19/07/2018 324.98 0.00% 0.03% -0.01% -0.90%
ממשלתי לא צמודות 2-5 שנים 19/07/2018 430.98 -0.12% -0.03% -1.12% -2.01%
ממשלתי מדד 10- 5 שנים 19/07/2018 354.77 -0.17% 0.30% 0.09% -0.80%
ממשלתי מדד 2 - 0 שנים 19/07/2018 240.58 0.08% 0.30% 1.33% 0.42%
ממשלתי מדד 5 - 2 שנים 19/07/2018 276.58 0.05% 0.46% 1.26% 0.35%
ממשלתי צמוד 19/07/2018 347.04 -0.11% 0.35% 0.17% -0.72%
ממשלתי צמוד מדד 19/07/2018 344.80 -0.11% 0.35% 0.17% -0.73%
ממשלתי ריבית משתנה 19/07/2018 282.51 0.00% 0.10% 0.22% -0.68%
ממשלתי ריבית קבועה 19/07/2018 471.07 -0.14% 0.02% -1.10% -1.99%
סה"כ צמוד 19/07/2018 338.24 -0.04% 0.60% 0.70% -0.20%
צמודות למדד ריבית קבועה 19/07/2018 340.95 -0.11% 0.35% 0.18% -0.72%
קונצרני צמוד 19/07/2018 330.41 0.02% 0.81% 1.17% 0.27%
תל בונד - גלובל סגירהנעילה 356.51 -0.35% -0.74% -4.20% -5.06%
תל בונד - צמודות 0-3 סגירהנעילה 339.14 -0.02% 0.50% 1.92% 1.01%
תל בונד - צמודות 3-5 סגירהנעילה 338.42 0.03% 0.44% 1.09% 0.19%
תל בונד - צמודות 5-15 סגירהנעילה 335.74 0.01% 0.14% -0.60% -1.49%
תל בונד - שקלי 0-3 סגירהנעילה 378.00 -0.02% 0.05% 0.07% -0.82%
תל בונד - שקלי 3-5 סגירהנעילה 370.99 -0.14% -0.16% -1.92% -2.80%
תל בונד - שקלי 50 סגירהנעילה 367.71 -0.05% -0.23% -2.25% -3.12%
תל בונד - שקלי 5-15 סגירהנעילה 362.69 -0.17% -0.68% -4.13% -4.98%
תל בונד - תשואות סגירהנעילה 351.81 -0.08% -0.27% -2.05% -2.93%
תל בונד צמודות סגירהנעילה 337.64 -0.01% 0.34% 0.76% -0.14%
תל בונד צמודות - בנקים סגירהנעילה 322.97 -0.02% 0.54% 1.59% 0.68%
תל בונד צמודות - יתר סגירהנעילה 342.25 0.00% 0.28% 1.08% 0.18%
תל בונד שקלי בריבית קבועה סגירהנעילה 368.16 -0.13% -0.37% -2.58% -3.45%
תל בונד-לא צמודות סגירהנעילה 343.81 -0.11% -0.26% -2.15% -3.03%
תל בונד-מאגר סגירהנעילה 341.82 -0.04% 0.04% -0.56% -1.45%
תל בונד-ריבית משתנה סגירהנעילה 334.87 0.04% 0.46% 0.85% -0.05%
תל-בונד תשואות שקלי סגירהנעילה 352.16 -0.26% -0.79% -4.06% -4.92%