פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב

שם מדד מספר מדד שעת עדכון אחרונה שער אחרון שינוי יומי ב-% שינוי מתחילת החודש שינוי מתחילת השנה שינוי ריאלי מתחילת השנה
 
אג"ח כללי 601 רציףרציף 383.05 0.20% 0.76% 1.16% 0.94%
אג"ח לא-ממשלתיות 603 רציףרציף 352.32 0.22% 0.60% 0.72% 0.48%
אג"ח מדדיות 604 רציףרציף 382.56 0.19% 0.88% 1.17% 0.96%
אג"ח מטחיות 626 רציףרציף 254.29 0.10% -0.82% -0.15% -0.28%
אג"ח ממשלתי כללי 602 רציףרציף 388.08 0.18% 0.88% 1.46% 1.25%
מדד מעורב -- 16:31 316.80 0.26% 1.08% 1.77% 1.49%
מדד מק"מ 800 רציףרציף 278.75 0.00% 0.01% 0.01% -0.01%
מדד תל בונד 20 707 סגירהנעילה 370.35 0.18% 0.80% 0.36% 0.16%
מדד תל בונד 40 708 סגירהנעילה 342.27 0.23% 0.65% 0.43% 0.18%
מדד תל בונד 60 709 סגירהנעילה 357.30 0.20% 0.73% 0.40% 0.17%
מדדיות לא-ממשלתיות 606 רציףרציף 392.54 0.20% 0.67% 0.49% 0.26%
מט"חיות לא-ממשלתיות 628 רציףרציף 245.96 0.10% -0.83% -0.15% -0.28%
ממשלתי לא צמוד 690 רציףרציף 448.96 0.19% 0.75% 1.22% 1.00%
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 704 רציףרציף 750.59 0.42% 1.55% 2.55% 2.10%
ממשלתי לא צמודות 0-2 שנים 702 רציףרציף 327.74 -0.01% 0.06% 0.04% 0.02%
ממשלתי לא צמודות 2-5 שנים 703 רציףרציף 450.09 0.03% 0.19% 0.33% 0.27%
ממשלתי מדד 10- 5 שנים 658 רציףרציף 384.64 0.15% 0.89% 1.10% 0.92%
ממשלתי מדד 2 - 0 שנים 637 רציףרציף 238.02 -0.07% 0.01% -0.11% -0.06%
ממשלתי מדד 5 - 2 שנים 646 רציףרציף 280.17 -0.07% 0.11% 0.15% 0.20%
ממשלתי צמוד 696 רציףרציף 383.75 0.17% 1.07% 1.82% 1.62%
ממשלתי צמוד מדד 605 רציףרציף 381.28 0.17% 1.07% 1.82% 1.62%
ממשלתי ריבית משתנה 701 רציףרציף 283.52 0.00% 0.02% 0.05% 0.03%
ממשלתי ריבית קבועה 700 רציףרציף 522.37 0.22% 0.87% 1.42% 1.16%
סה"כ צמוד 695 רציףרציף 366.78 0.18% 0.81% 1.12% 0.91%
צמודות למדד ריבית קבועה 698 רציףרציף 377.01 0.17% 1.07% 1.82% 1.62%
צמודות מדד 10+שנים 728 רציףרציף 428.16 0.46% 2.33% 4.31% 3.81%
צמודות מדד 15+ שנים 694 רציףרציף 428.07 0.46% 2.33% 4.31% 3.81%
צמודות מדד 5+ שנים 727 רציףרציף 409.15 0.36% 1.84% 3.21% 2.82%
קונצרני צמוד 697 רציףרציף 351.38 0.20% 0.56% 0.44% 0.22%
שקלי קבועה 10+שנים 730 רציףרציף 632.79 0.70% 2.52% 4.28% 3.53%
שקלי קבועה 10-5שנים 729 רציףרציף 525.90 0.21% 0.86% 1.33% 1.09%
תל בונד - גלובל 719 סגירהנעילה 381.35 0.52% 0.90% 2.35% 1.79%
תל בונד - צמודות 0-3 721 סגירהנעילה 342.29 0.16% 0.31% 0.04% -0.15%
תל בונד - צמודות 3-5 722 סגירהנעילה 352.07 0.29% 0.80% 0.45% 0.13%
תל בונד - צמודות 5-15 723 סגירהנעילה 374.48 0.31% 0.99% 0.74% 0.40%
תל בונד - שקלי 0-3 724 סגירהנעילה 399.59 0.20% 0.46% 0.74% 0.51%
תל בונד - שקלי 3-5 725 סגירהנעילה 396.03 0.31% 0.78% 1.37% 1.03%
תל בונד - שקלי 50 720 סגירהנעילה 399.84 0.21% 0.64% 0.85% 0.61%
תל בונד - שקלי 5-15 726 סגירהנעילה 401.40 0.27% 0.77% 1.17% 0.88%
תל בונד - תשואות 714 סגירהנעילה 374.78 0.39% 0.99% 0.69% 0.28%
תל בונד צמודות 711 סגירהנעילה 358.44 0.24% 0.72% 0.43% 0.17%
תל בונד צמודות - בנקים 713 סגירהנעילה 328.49 0.09% 0.32% 0.09% -0.03%
תל בונד צמודות - יתר 712 סגירהנעילה 361.95 0.31% 0.72% 0.50% 0.16%
תל בונד שקלי בריבית קבועה 710 סגירהנעילה 397.00 0.26% 0.68% 1.12% 0.83%
תל בונד-דולר 739 סגירהנעילה 351.84 0.11% -0.79% -0.27% -0.41%
תל בונד-לא צמודות 717 סגירהנעילה 369.44 0.25% 0.65% 1.08% 0.80%
תל בונד-מאגר 715 סגירהנעילה 364.90 0.26% 0.65% 0.80% 0.52%
תל בונד-ריבית משתנה 716 סגירהנעילה 339.66 -0.03% 0.16% 0.20% 0.20%
תל-בונד תשואות שקלי 718 סגירהנעילה 383.01 0.39% 1.12% 2.17% 1.75%