גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - אג"ח צמוד מדד קונצרני
הנתונים בהשהייה של 15 דקות

בורסת ת"א
אג"ח צמוד מדד קונצרני

שם אג"ח עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי
יומי באג'
שינוי
יומי ב-%
נפח מסחר
(בא' ₪)
מח"מ תשואה
ברוטו
תשואה
נטו
ערך
מתואם
תאריך פדיון
קרוב
דירוג
מעלות
דירוג
מדרוג
 לתיק   למעקב 
     
אגוד הנפ אגח י סגירהנעילה 99.43 -0.09 -0.09% 749.4 1.90 0.51% 0.39% 99.83 15/09/2022 - Aa3il          
אגוד הנפ אגח יא סגירהנעילה 102.97 -0.11 -0.11% 282.2 3.39 0.26% -0.02% 100.45 02/04/2024 - Aa3il          
אגוד הנפק אגחיג סגירהנעילה 101.28 -0.23 -0.23% 809.2 6.02 0.18% 0.04% 99.35 04/12/2026 - Aa3il          
אגוד הנפקות אגח ט סגירהנעילה 102.42 -0.19 -0.19% 268.3 2.33 0.50% 0.20% 101.31 01/03/2021 - Aa3il          
אגוד הנפקות התח יט סגירהנעילה 107.31 -0.39 -0.36% 36.6 0.70 0.25% -1.17% 104.84 04/07/2021 - A1il          
אגוד הנפקות כ רובד 2 סגירהנעילה 5,059,759 2,759.00 0.05% - 0.89 2.41% 1.61% 5,040,261 11/09/2021 - A3il          
אגוד הנפקות כא רובד 2 סגירהנעילה 5,049,501 701.00 0.01% - 1.87 1.91% 1.43% 5,069,716 10/09/2022 - A3il          
אדגר אגח י סגירהנעילה 102.32 -0.64 -0.62% 3,918.0 4.54 2.68% 1.94% 101.50 01/09/2023 - A3il          
אדגר אגח ט סגירהנעילה 107.67 -0.16 -0.15% 2,560.9 2.53 2.60% 1.34% 101.82 01/07/2021 - A3il          
אדמה אגח ב סגירהנעילה 155.20 -0.55 -0.35% 8,735.5 6.98 1.52% 0.33% 122.89 30/11/2020 AA-il -          
או פי סי אגח ב סגירהנעילה 107.84 -0.19 -0.18% 2,101.6 5.92 1.48% 0.81% 100.16 31/03/2021 - -          
אזורים אגח 9 סגירהנעילה 105.74 -0.09 -0.09% 31.5 0.68 1.91% 0.03% 103.37 31/12/2020 - A2il          
איידיאיי הנפקות הת ג ש"ה סגירהנעילה 103.42 0.00 0.00% 8.0 0.15 -0.16% -3.60% 102.75 15/12/2020 - A2il          
אלבר אגח יז סגירהנעילה 91.43 -0.12 -0.13% 771.6 3.04 4.86% 3.65% 100.01 20/01/2021 A+il -          
אלבר אגח טז סגירהנעילה 97.53 -0.10 -0.10% 701.0 1.84 4.38% 3.28% 101.29 20/12/2020 A+il -          
אלדן תחבו אגח ד סגירהנעילה 100.28 0.05 0.05% 196.2 0.99 4.89% 3.64% 102.37 01/11/2020 A+il -          
אלדן תחבו אגח ה סגירהנעילה 96.97 -0.20 -0.21% 571.2 1.85 4.91% 3.68% 100.18 30/03/2021 A+il -          
אלוני חץ אגח ח סגירהנעילה 110.25 -0.12 -0.11% 1,223.9 1.31 1.39% -0.19% 106.18 24/02/2021 AA-il Aa3il          
אלקטרה אגח ג סגירהנעילה 123.18 0.00 0.00% - 0.50 1.04% -0.14% 120.97 22/04/2021 - A1il          
אלקטרה נדלן אגח ד סגירהנעילה 108.59 0.29 0.27% - 0.03 -0.60% -32.70% 108.46 01/11/2020 BBB+il Baa1il          
אלרוב נדלן אגחג סגירהנעילה 99.99 0.14 0.14% - 1.09 2.62% 1.96% 100.81 01/06/2021 - A2il          
אלרוב נדלן אגחד סגירהנעילה 98.69 -0.26 -0.26% 1,246.7 1.88 4.20% 3.14% 101.85 31/12/2020 - A2il          
אלרוב נדלן אגחה סגירהנעילה 88.20 -0.18 -0.20% 285.3 4.75 4.30% 3.25% 100.46 31/12/2021 - A2il          
אמות אגח ב סגירהנעילה 108.07 -0.08 -0.07% 741.4 1.18 0.93% -0.50% 103.38 02/07/2021 AAil Aa2il          
אמות אגח ג סגירהנעילה 113.05 -0.02 -0.02% 2.7 0.19 2.05% -4.82% 112.51 30/12/2020 AAil Aa2il          
אמות אגח ד סגירהנעילה 113.19 -0.41 -0.36% 2,321.1 4.70 0.69% -0.10% 100.97 02/07/2023 AAil Aa2il          
אמות אגח ו סגירהנעילה 99.25 -0.17 -0.17% 3,535.3 7.08 1.26% 0.89% 100.06 03/10/2025 AAil Aa2il          
אספן גרופ אגח ו סגירהנעילה 103.83 -0.10 -0.10% 608.8 1.53 2.21% 0.58% 101.21 31/12/2020 Ail A3il          
אפי נכסים אגח ו סגירהנעילה 101.98 0.00 0.00% - 0.21 1.99% -1.00% 101.42 05/01/2021 - A3il          
אפי נכסים אגח ז סגירהנעילה 102.11 -0.25 -0.24% 1,910.1 1.50 2.39% 0.99% 100.19 30/04/2021 - A3il          
אפי נכסים אגח ח סגירהנעילה 102.70 -0.09 -0.09% 1,973.5 5.12 2.27% 1.61% 100.84 15/10/2024 - A3il          
אפקון החז אגח ד סגירהנעילה 104.96 -0.04 -0.04% 82.2 5.46 2.07% 1.35% 100.50 31/03/2023 - -          
ארזים אגח 2 סגירהנעילה 43.10 1.09 2.59% 2.9 6.53 29.89% 25.41% 151.22 30/04/2027 - -          
ארזים אגח 4 סגירהנעילה 90.25 0.00 0.00% - 4.46 13.50% 10.24% 122.04 31/10/2020 - -          
ארפורט אגח ה סגירהנעילה 107.48 -0.35 -0.32% 3,359.9 3.93 0.85% 0.19% 101.51 28/02/2021 AAil -          
ארפורט אגח ט סגירהנעילה 95.66 -0.18 -0.19% 5,161.0 8.04 1.22% 0.92% 100.09 30/08/2022 AAil -          
אשדר אגח ג סגירהנעילה 106.45 0.00 0.00% - 0.20 2.30% -1.13% 105.82 01/01/2021 Ail -          
אשטרום נכ אגח12 סגירהנעילה 104.94 -0.04 -0.04% 314.7 6.98 0.90% 0.51% 100.47 01/07/2021 - -          
אשטרום נכסים אגח 10 סגירהנעילה 107.10 -0.45 -0.42% 1,459.5 3.71 1.70% 0.90% 101.74 01/01/2021 Ail -          
אשטרום נכסים אגח 11 סגירהנעילה 106.74 -0.15 -0.14% 107.5 6.00 0.92% 0.44% 100.87 30/04/2021 A+il -          
אשטרום נכסים אגח 7 סגירהנעילה 110.23 0.09 0.08% 45.2 0.44 1.36% -1.12% 108.90 01/01/2021 Ail -          
אשטרום נכסים אגח 8 סגירהנעילה 106.37 -0.34 -0.32% 222.3 1.08 1.64% 0.13% 103.04 30/11/2020 Ail -          
אשטרום קב אגח א סגירהנעילה 102.63 -0.18 -0.18% 760.1 2.45 1.83% 1.03% 101.17 10/11/2020 Ail -          
בזק אגח 6 סגירהנעילה 108.24 -0.12 -0.11% 1,047.4 1.09 0.86% -0.35% 105.05 01/12/2020 AA-il Aa2il          
בזק אגח 10 סגירהנעילה 108.30 -0.39 -0.36% 3,030.2 3.76 0.31% -0.27% 100.95 01/12/2022 AA-il Aa2il          
בזק אגח 12 סגירהנעילה 106.01 -0.24 -0.23% 710.3 7.14 0.97% 0.53% 100.66 01/06/2026 - -          
ביג אגח ה סגירהנעילה 103.39 -0.05 -0.05% 520.4 1.28 1.35% 0.54% 101.55 10/08/2021 AA-il Aa3il          
ביג אגח ז סגירהנעילה 105.43 -0.29 -0.27% 153.3 3.23 1.20% 0.51% 101.21 10/05/2021 AA-il Aa3il          
ביג אגח ח סגירהנעילה 103.91 -0.19 -0.18% 74.7 4.42 0.67% 0.34% 100.93 12/04/2021 AAil Aa3il          
ביג אגח ט סגירהנעילה 103.94 -0.28 -0.27% 829.8 4.25 1.38% 0.86% 101.46 20/12/2020 AA-il Aa3il          
ביג אגח טו סגירהנעילה 95.94 -0.36 -0.37% 4,837.8 7.07 1.83% 1.38% 100.26 31/01/2021 - Aa3il          
ביג אגח טז סגירהנעילה 99.10 0.00 0.00% - 6.57 0.84% 0.63% 100.08 28/08/2021 - -          
ביג אגח יא סגירהנעילה 105.41 -0.45 -0.43% 172.6 5.82 0.89% 0.45% 100.00 20/10/2021 AAil -          
ביג אגח יב סגירהנעילה 110.99 -0.45 -0.40% 5,232.4 5.49 1.52% 0.71% 100.52 25/02/2021 AA-il Aa3il          
ביג אגח יג סגירהנעילה 98.12 -0.31 -0.31% 673.8 6.60 1.04% 0.78% 100.06 25/03/2021 AAil -          
ביג אגח יד סגירהנעילה 96.96 -0.03 -0.03% 777.4 4.48 0.89% 0.67% 100.08 30/11/2020 AAil -          
ביג אגח יז סגירהנעילה 98.69 -0.59 -0.59% 312.2 6.56 0.91% 0.68% 100.08 28/08/2021 - -          
בינל הנפק אגח ט סגירהנעילה 101.44 -0.03 -0.03% 277.5 0.44 2.00% 1.50% 101.97 30/03/2021 AAAil Aaail          
בינל הנפק אגח י סגירהנעילה 99.85 -0.20 -0.20% 600.6 4.88 0.01% -0.02% 99.32 10/09/2025 AAAil Aaail          
בינל הנפק כ"ה נד ד סגירהנעילה 122.40 0.00 0.00% - 0.41 2.73% -2.10% 121.64 20/03/2021 AA+il Aa1il          
בינל הנפק כ"ה נד כ סגירהנעילה 108.45 -0.01 -0.01% 19.5 0.27 2.14% -1.49% 108.20 28/01/2021 AA+il Aa1il          
בינלאומי הנפקות יא סגירהנעילה 100.80 -0.18 -0.18% 395.3 2.66 0.27% 0.13% 100.16 23/06/2022 - -          
בינלאומי הנפקות כב רובד 2 סגירהנעילה 5,132,001 0.00 0.00% - 0.68 2.01% 0.99% 5,105,583 26/06/2021 AA-il Aa3il          
בינלאומי הנפקות כג רובד 2 סגירהנעילה 5,024,754 0.00 0.00% - 1.93 1.74% 1.31% 5,049,079 01/10/2022 AA-il Aa3il          
בינלאומי הנפקות כד רובד 2 סגירהנעילה 4,995,000 0.00 0.00% - 3.60 2.37% 1.78% 5,025,518 12/07/2024 AA-il Aa3il          
בינלאומי הנפקות כה-רובד 2 סגירהנעילה 5,065,201 0.00 0.00% - 5.34 2.22% 1.60% 5,038,137 23/06/2026 - -          
בראק אן וי אגחב סגירהנעילה 106.31 -0.11 -0.10% 147.9 2.12 1.35% 0.42% 102.11 31/12/2020 AA-il -          
בראק אן וי אגחג סגירהנעילה 108.68 0.00 0.00% 1.6 4.39 1.57% 0.73% 100.84 20/07/2021 AA-il -          
גב ים אגח ו סגירהנעילה 135.77 -0.19 -0.14% 2,015.4 2.83 0.70% -0.49% 121.55 31/03/2021 AAil Aa2il          
גב ים אגח ט סגירהנעילה 99.14 -0.27 -0.27% 625.4 5.06 0.70% 0.52% 100.15 30/06/2021 AAil Aa2il          
גזית גלוב אגח ד סגירהנעילה 123.00 -0.02 -0.02% 1,296.2 0.44 3.02% -0.15% 122.00 31/03/2021 AA-il Aa3il          
גזית גלוב אגח יא סגירהנעילה 108.30 -0.12 -0.11% 8,594.9 2.75 3.71% 2.36% 103.78 30/09/2022 AA-il Aa3il          
גזית גלוב אגח יב סגירהנעילה 101.20 0.00 0.00% 3,763.9 4.70 4.07% 2.99% 101.24 30/06/2023 AA-il Aa3il          
גזית גלוב אגח יג סגירהנעילה 96.22 -0.67 -0.69% 4,314.4 4.88 4.00% 3.00% 102.07 30/06/2021 AA-il Aa3il          
גזית גלוב אגח יד סגירהנעילה 84.04 -0.19 -0.23% 1,143.4 5.87 4.24% 3.21% 100.07 30/09/2022 AA-il Aa3il          
גירון אגח ו סגירהנעילה 104.75 -0.34 -0.32% 463.4 4.08 1.83% 1.16% 101.88 31/12/2020 - A1il          
גירון אגח ז סגירהנעילה 99.87 -0.35 -0.35% 594.4 6.37 2.10% 1.57% 101.09 31/12/2020 - A1il          
דה לסר אגח ד סגירהנעילה 91.39 1.33 1.48% 6,079.2 1.46 9.17% 6.87% 100.19 30/04/2021 A-il -          
דורסל אגח ב סגירהנעילה 101.07 0.00 0.00% - 0.19 1.69% -0.11% 100.87 31/12/2020 A-il -          
דיסקונט השקעות אגח ו סגירהנעילה 128.00 -1.42 -1.10% 4,806.2 2.46 4.10% 2.24% 125.52 31/12/2020 BBBil -          
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד סגירהנעילה 113.50 -0.10 -0.09% 55.8 1.11 0.45% -0.78% 109.31 10/06/2021 AA+il Aa1il          
דיסקונט מנפיקים אגח ו-רוב סגירהנעילה 4,861,999 0.00 0.00% - 4.81 2.20% 1.65% 5,036,381 29/10/2025 AA-il Aa3il          
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה סגירהנעילה 125.61 0.11 0.09% 347.7 1.51 0.46% -0.65% 117.99 29/10/2021 AA+il Aa1il          
דיסקונט מנפיקים ז-רובד 2 סגירהנעילה 5,049,000 6,500.00 0.13% - 5.35 2.36% 1.72% 5,040,113 01/07/2026 - -          
דיסקונט שה א סגירהנעילה 126.09 -0.01 -0.01% 755.0 1.17 1.56% -0.31% 121.03 01/01/2022 Ail Aa3il          
דלק קבוצה אגח יג סגירהנעילה 90.56 0.43 0.48% 462.2 0.65 62.47% 45.61% 121.55 29/03/2021 Ail A2il          
דלק קבוצה אגח יח סגירהנעילה 60.27 -0.29 -0.48% 893.0 1.37 60.67% 45.86% 108.73 31/10/2021 - A2il          
דלק קבוצה אגח יט סגירהנעילה 76.29 -0.17 -0.22% 721.8 0.76 55.88% 39.70% 108.41 10/11/2020 - A2il          
דלק קבוצה אגח כב סגירהנעילה 90.01 -0.05 -0.06% 335.0 0.60 68.34% 49.03% 122.04 31/12/2020 Ail A2il          
הכשרת ישוב אג20 סגירהנעילה 103.30 -0.14 -0.14% 265.9 2.10 2.84% 1.89% 102.12 30/06/2021 A-il -          
הכשרת ישוב אג21 סגירהנעילה 104.49 -0.14 -0.13% 927.2 5.50 1.23% 0.73% 100.90 31/12/2020 Ail -          
הכשרת ישוב אג22 סגירהנעילה 98.69 -0.21 -0.21% 1,168.7 3.48 2.88% 2.16% 100.63 30/06/2021 A-il -          
הפניקס אגח 5 סגירהנעילה 96.51 -0.27 -0.28% 310.6 7.65 0.94% 0.70% 100.29 01/05/2022 AA-il -          
הראל הנפק אגח א סגירהנעילה 127.81 0.13 0.10% - 0.68 1.16% -1.24% 124.98 31/12/2020 AAil -          
הראל הנפק אגח ה סגירהנעילה 111.23 0.00 0.00% 353.3 0.60 1.84% -0.15% 109.86 31/05/2021 AA-il -          
הראל הנפק אגח ו סגירהנעילה 113.99 -0.13 -0.11% 37.0 2.48 0.33% -0.72% 104.72 31/05/2023 AA-il -          
הראל הנפק אגח ז סגירהנעילה 117.94 -0.07 -0.06% 41.7 3.38 0.28% -0.71% 104.72 31/05/2024 AA-il -          
הראל הנפק אגח ח סגירהנעילה 105.84 0.14 0.13% 2,570.5 1.57 0.50% -0.35% 102.09 31/05/2022 AA-il -          
הראל הנפק אגח ט סגירהנעילה 110.99 0.28 0.25% 1,347.4 4.90 0.40% -0.22% 100.74 31/12/2025 AA-il -          
הראל הנפק אגח י סגירהנעילה 111.86 -0.34 -0.30% 323.8 5.78 0.56% -0.08% 100.74 31/12/2026 AA-il -          
וילאר אגח ו סגירהנעילה 113.59 0.13 0.11% - 1.34 0.84% -0.21% 109.46 03/09/2021 AA+il -          
וילאר אגח ט סגירהנעילה 103.00 0.00 0.00% - 4.47 0.32% 0.11% 100.80 03/09/2021 AAil -          
ויתניה אגח ה סגירהנעילה 104.50 -0.21 -0.20% 595.5 4.82 2.12% 1.37% 100.88 30/06/2024 - A2il          
חברה לישראל אגח 7 סגירהנעילה 122.71 -0.28 -0.23% 580.6 0.39 2.80% 1.13% 121.51 12/03/2021 Ail -          
חג'ג' אגח ט סגירהנעילה 98.55 0.00 0.00% - 1.42 4.21% 3.15% 100.16 01/10/2021 BBB+il -          
חלל תקשורת אגח יח סגירהנעילה 101.32 0.00 0.00% 41.8 3.51 4.89% 3.56% 101.49 31/12/2020 - -          
חנן מור אגח ט סגירהנעילה 93.60 0.38 0.41% - 4.29 4.09% 3.08% 100.63 15/01/2021 - -          
חשמל אגח 27 סגירהנעילה 126.38 -0.62 -0.49% 2,680.5 6.61 0.31% -0.53% 100.69 12/04/2021 AA+il Aa2il          
חשמל אגח 29 סגירהנעילה 123.46 -0.43 -0.35% 2,900.0 4.45 0.10% -0.93% 101.98 28/02/2025 AA+il Aa2il          
חשמל אגח 31 סגירהנעילה 116.99 -0.55 -0.47% 1,199.1 9.18 0.67% 0.12% 100.20 20/09/2029 AA+il Aa2il          
יוניברסל אגח א סגירהנעילה 101.42 -0.20 -0.20% 489.7 1.39 2.10% 1.34% 100.61 10/11/2020 A+il -          
יוניברסל אגח ג סגירהנעילה 96.50 -0.46 -0.47% 62.1 3.31 2.06% 1.54% 100.21 10/11/2020 A+il -          
ירושלים הנפקות 10 כ"ה נד' סגירהנעילה 103.10 0.02 0.02% - 0.68 1.48% 0.61% 102.45 30/06/2021 Ail A1il          
ירושלים הנפקות 11 רובד 2 סגירהנעילה 5,129,002 -5,998.00 -0.12% - 0.62 3.11% 1.90% 5,100,720 07/06/2021 A-il A3il          
ירושלים הנפקות 12 רובד 2 סגירהנעילה 5,000,000 0.00 0.00% - 2.15 2.42% 1.81% 5,054,458 31/12/2022 A-il A3il          
ירושלים הנפקות אגח ט סגירהנעילה 104.38 -0.01 -0.01% 546.3 0.69 0.50% -0.56% 103.34 01/01/2021 AA-il Aa3il          
ירושלים הנפקות אגח טו סגירהנעילה 98.65 -0.09 -0.09% 244.9 4.67 0.29% 0.17% 99.08 31/12/2023 AA-il Aa3il          
ירושלים הנפקות אגח יג סגירהנעילה 101.58 -0.04 -0.04% 473.0 2.59 0.36% 0.17% 100.77 31/05/2022 AA-il Aa3il          
ישרס אגח טו סגירהנעילה 105.71 -0.03 -0.03% 4,287.2 5.04 0.78% 0.34% 101.59 15/05/2021 AAil Aa2il          
ישרס אגח טז סגירהנעילה 108.10 -0.86 -0.79% 24,153.4 6.08 1.31% 0.71% 101.34 31/01/2021 AA-il Aa3il          
ישרס אגח יג סגירהנעילה 105.11 0.03 0.03% 511.7 1.90 1.38% 0.40% 101.08 31/12/2020 AA-il Aa3il          
ישרס אגח יח סגירהנעילה 98.36 -0.54 -0.55% 293.0 7.92 1.02% 0.76% 100.02 10/10/2021 AAil Aa2il          
כללביט א-רובד 2 סגירהנעילה 123.84 0.00 0.00% - 0.61 0.90% -1.02% 121.10 01/06/2021 AAil Aa2il          
כללביט ג-רובד 2 סגירהנעילה 110.77 0.00 0.00% - 0.77 0.89% -0.68% 108.38 01/08/2021 AA-il Aa3il          
כללביט ז-רובד 2 סגירהנעילה 105.47 -0.10 -0.09% 126.1 3.08 0.81% 0.19% 100.72 31/12/2023 AA-il -          
כללביט ט-רובד 2 סגירהנעילה 109.31 -0.19 -0.17% 116.8 4.53 0.61% -0.01% 100.65 31/07/2025 - Aa3il          
לאומי אגח 181 סגירהנעילה 102.20 -0.10 -0.10% 3,887.5 2.84 0.14% -0.12% 99.82 05/09/2023 - -          
לאומי 401 רובד 2 סגירהנעילה 5,042,088 0.00 0.00% - 2.71 1.44% 0.99% 5,013,513 31/07/2023 AAil -          
לאומי 402 רובד 2 סגירהנעילה 5,200,002 0.00 0.00% - 7.00 2.31% 1.60% 5,026,306 31/07/2028 AAil -          
לאומי 403 רובד 2 סגירהנעילה 5,165,400 -50.00 0.00% - 4.13 1.97% 1.28% 5,073,268 28/02/2025 AAil -          
לאומי 404 רובד 2 סגירהנעילה 4,915,001 1.00 0.00% - 3.83 2.01% 1.51% 4,926,859 30/09/2024 AAil -          
לאומי אגח 179 סגירהנעילה 104.20 -0.25 -0.24% 2,543.8 4.62 -0.03% -0.25% 100.16 30/06/2024 AAAil Aaail          
לאומי התח נד יד סגירהנעילה 106.64 0.00 0.00% - 0.05 0.74% -13.35% 106.49 10/11/2020 AA+il Aa1il          
לאומי שה נד 200 סגירהנעילה 109.54 -0.20 -0.18% 828.6 0.29 2.67% 0.93% 109.13 04/02/2021 AAil Aa2il          
לוזון קבוצה אגח ז סגירהנעילה 97.80 0.30 0.31% - 0.93 5.91% 4.42% 100.20 30/09/2021 - Baa2il          
לוזון קבוצה אגח ח סגירהנעילה 106.09 0.01 0.01% 42.6 2.41 3.79% 2.32% 103.07 01/12/2020 - -          
לוינשטין נכסים אגח ב סגירהנעילה 105.70 0.10 0.09% 801.5 3.54 1.30% 0.68% 101.82 31/12/2020 A+il -          
מבנה אגח כא סגירהנעילה 111.03 -0.21 -0.19% 25.4 2.93 1.30% 0.14% 101.71 01/06/2021 AA-il -          
מבנה אגח כג סגירהנעילה 108.37 -0.24 -0.22% 218.7 4.84 0.85% 0.27% 100.63 30/09/2021 AAil -          
מבנה אגח כד סגירהנעילה 109.93 -0.63 -0.57% 458.1 5.88 1.17% 0.52% 101.21 30/06/2021 AA-il -          
מבני תעשיה אגח יז סגירהנעילה 111.85 -0.26 -0.23% 608.2 3.93 1.10% 0.17% 101.15 30/06/2021 AA-il -          
מבני תעשיה אגח יח סגירהנעילה 110.91 -0.13 -0.12% 277.9 3.06 0.51% -0.27% 103.31 30/10/2021 AAil -          
מבני תעשיה אגח יט סגירהנעילה 111.34 -0.32 -0.29% 275.6 5.18 0.66% 0.02% 100.95 31/03/2021 AAil -          
מבני תעשיה אגח כ סגירהנעילה 111.80 -0.18 -0.16% 1,361.1 5.78 1.18% 0.49% 101.98 31/12/2020 AA-il -          
מגה אור אגח ט סגירהנעילה 95.80 -0.20 -0.21% 1,340.7 6.81 1.50% 1.13% 100.12 28/02/2021 Ail -          
מגה אור אגח ד סגירהנעילה 105.37 -0.15 -0.14% 361.5 2.48 1.33% 0.50% 100.00 31/10/2021 Ail -          
מגה אור אגח ו סגירהנעילה 105.03 -0.67 -0.63% 1,700.6 3.69 1.16% 0.55% 101.85 30/06/2021 Ail -          
מגה אור אגח ז סגירהנעילה 104.90 -0.38 -0.36% 2,272.3 4.27 1.27% 0.70% 101.50 30/08/2021 Ail -          
מגה אור אגח ח סגירהנעילה 103.39 -0.18 -0.17% 349.3 5.07 0.82% 0.47% 100.48 31/03/2024 AA-il -          
מגוריט אגח א סגירהנעילה 100.39 0.03 0.03% 638.2 1.68 1.68% 1.02% 101.52 30/06/2022 - -          
מגוריט אגח ב סגירהנעילה 92.12 -0.15 -0.16% 317.0 5.18 1.70% 1.27% 100.01 31/12/2025 - -          
מוניציפל הנפ אגח ב סגירהנעילה 125.89 0.00 0.00% 80.3 0.13 -0.22% -8.88% 125.09 08/12/2020 AAAil -          
מוניציפל הנפ אגח ז סגירהנעילה 114.70 -0.11 -0.10% 92.0 1.75 0.37% -0.57% 108.64 01/08/2021 AAAil -          
מוניציפל הנפ אגח י סגירהנעילה 108.02 -0.09 -0.08% 122.5 4.67 0.06% -0.35% 101.09 30/01/2021 AAAil -          
מזרחי הנפקות 38 סגירהנעילה 100.00 0.05 0.05% 80.7 0.89 0.43% 0.31% 100.04 11/09/2021 AAAil Aaail          
מזרחי הנפקות 42 סגירהנעילה 100.42 -0.10 -0.10% 336.7 9.45 0.45% 0.30% 100.74 07/06/2030 AAAil Aaail          
מזרחי הנפקות 43 סגירהנעילה 104.57 -0.20 -0.19% 658.2 0.78 1.03% -0.22% 102.32 31/07/2021 AAAil Aaail          
מזרחי הנפקות 44 סגירהנעילה 101.92 -0.13 -0.13% 2,375.5 1.92 0.44% 0.18% 100.87 25/09/2022 AAAil Aaail          
מזרחי הנפקות 45 סגירהנעילה 103.90 -0.21 -0.20% 4,337.3 3.89 0.08% -0.14% 100.95 28/09/2024 AAAil Aaail          
מזרחי הנפקות 46 סגירהנעילה 108.85 -0.28 -0.26% 1,162.0 6.70 0.09% -0.20% 100.98 28/09/2027 AAAil Aaail          
מזרחי הנפקות 47 רובד 2 סגירהנעילה 4,962,995 0.00 0.00% - 2.13 2.22% 1.66% 5,085,011 18/12/2022 AA-il Aa3il          
מזרחי הנפקות 48 רובד 2 סגירהנעילה 4,970,724 -4,976.00 -0.10% - 2.95 1.89% 1.42% 4,980,345 21/10/2023 AA-il Aa3il          
מזרחי הנפקות 49 סגירהנעילה 100.25 -0.29 -0.29% 1,722.5 5.62 0.07% -0.03% 98.55 23/06/2026 AAAil Aaail          
מזרחי הנפקות 50 רובד 2 סגירהנעילה 5,002,103 0.00 0.00% - 3.99 1.87% 1.30% 4,998,551 23/12/2024 AA-il Aa3il          
מזרחי הנפקות 51 סגירהנעילה 99.04 -0.13 -0.13% 1,857.2 3.02 0.23% 0.17% 99.40 29/10/2023 AAAil Aaail          
מזרחי הנפקות 52 סגירהנעילה 99.52 0.00 0.00% - 9.61 0.26% 0.15% 100.06 01/07/2030 - -          
מזרחי טפחות א ש"ה נד סגירהנעילה 125.20 0.24 0.19% 664.5 1.17 1.37% -0.29% 120.75 01/01/2022 AA-il Aa2il          
מיטב דש אגח ג סגירהנעילה 115.63 -0.23 -0.20% 539.2 2.53 0.91% -0.14% 107.32 10/12/2020 - A1il          
מימון ישיר אג ב סגירהנעילה 99.03 -0.15 -0.15% 1,441.5 1.57 2.12% 1.59% 100.21 31/01/2021 - -          
מישורים אגח ד סגירהנעילה 101.40 0.00 0.00% - 1.15 5.06% 3.28% 101.52 30/06/2021 BBB+il -          
מישורים אגח ח סגירהנעילה 85.07 0.12 0.14% 41.8 3.58 8.00% 6.05% 101.35 31/07/2021 BBB+il -          
מליסרון אגח ו סגירהנעילה 110.26 -0.09 -0.08% 170.3 1.91 1.28% 0.09% 103.12 10/10/2021 AA-il -          
מליסרון אגח ח סגירהנעילה 103.16 -0.29 -0.28% 528.6 1.16 1.40% 0.60% 101.87 01/01/2021 AAil -          
מליסרון אגח י סגירהנעילה 105.73 -0.18 -0.17% 3,295.5 4.30 0.92% 0.38% 102.02 10/01/2021 AAil -          
מליסרון אגח טז סגירהנעילה 109.10 -0.20 -0.18% 301.2 5.66 1.02% 0.45% 101.23 01/04/2021 AAil -          
מליסרון אגח יא סגירהנעילה 105.79 -0.31 -0.29% 1,798.0 4.25 1.47% 0.81% 102.17 10/01/2021 AA-il -          
מליסרון אגח יג סגירהנעילה 117.16 -0.03 -0.03% 2,570.1 1.31 1.40% -0.39% 110.69 30/11/2020 AA-il -          
מליסרון אגח יד סגירהנעילה 109.01 -0.29 -0.27% 732.8 4.87 0.96% 0.39% 102.78 27/10/2020 AAil -          
מליסרון אגח יז סגירהנעילה 105.55 -0.32 -0.30% 653.4 5.92 1.67% 1.09% 101.90 01/01/2021 AA-il -          
מליסרון אגח יח סגירהנעילה 96.85 -0.37 -0.38% 28.1 6.91 1.09% 0.82% 100.20 01/01/2021 - -          
מליסרון אגח יט סגירהנעילה 101.01 -0.23 -0.23% 778.6 7.49 1.34% 0.97% 100.25 01/01/2021 - -          
מנורה הון א נד סגירהנעילה 126.03 0.11 0.09% - 1.18 1.10% -0.37% 121.86 01/07/2021 - Aa3il          
מניבים ריט אגחא סגירהנעילה 103.02 -0.14 -0.14% 166.3 2.22 1.33% 0.80% 101.42 01/04/2021 - -          
מניבים ריט אגחב סגירהנעילה 109.30 -0.12 -0.11% 64.4 5.65 1.30% 0.61% 100.85 31/12/2020 - -          
מנרב אגח ב סגירהנעילה 103.88 -0.33 -0.32% 905.0 4.92 2.20% 1.38% 101.70 01/01/2021 Ail A2il          
מקורות אגח 10 סגירהנעילה 99.82 -0.12 -0.12% 418.0 5.18 0.14% 0.10% 100.03 31/12/2023 AAAil -          
מקורות אגח 11 סגירהנעילה 121.40 -1.23 -1.00% 6,558.4 15.06 0.77% 0.31% 100.64 31/12/2021 AAAil -          
נורסטאר אגח י סגירהנעילה 101.79 -0.56 -0.55% 1,186.1 0.96 4.68% 3.48% 101.94 31/03/2021 A+il A1il          
נורסטאר אגח יא סגירהנעילה 90.39 -0.57 -0.63% 3,298.6 2.68 7.58% 5.71% 101.38 31/03/2021 A+il A1il          
נורסטאר אגח יב סגירהנעילה 80.89 -0.34 -0.42% 583.0 4.60 7.35% 5.61% 100.14 31/03/2023 A+il A1il          
נכסים ובניין אגח ח סגירהנעילה 104.60 0.36 0.35% 230.6 5.92 2.38% 1.63% 101.68 30/06/2021 - A2il          
נכסים ובנין אגח ד סגירהנעילה 130.50 -0.40 -0.31% 2,316.4 2.53 2.41% 1.09% 122.54 31/12/2020 Ail A2il          
נכסים ובנין אגח ו סגירהנעילה 108.36 -0.01 -0.01% 1,338.8 1.63 1.89% 0.48% 103.26 31/12/2020 - A2il          
נמלי ישראל אגחא סגירהנעילה 105.15 -0.45 -0.43% 7,528.0 4.73 -0.02% -0.24% 101.06 31/12/2022 AAAil Aa1il          
נמלי ישראל אגחב סגירהנעילה 113.60 -1.31 -1.14% 72,155.3 8.59 0.30% -0.10% 101.31 31/12/2027 AAAil Aa1il          
נתיבי גז אגח ד סגירהנעילה 122.92 -0.38 -0.31% 3,203.7 8.55 0.36% -0.25% 101.31 31/12/2020 AA+il Aa1il          
נתנאל גרופ אגחי סגירהנעילה 100.22 0.60 0.60% 36.6 3.37 1.97% 1.41% 100.86 30/10/2020 - -          
סאני תקש אגח יא סגירהנעילה 99.53 0.03 0.03% 2.3 2.28 2.50% 1.87% 100.62 31/12/2020 - -          
סלע נדלן אגח ב סגירהנעילה 105.20 -0.18 -0.17% 721.8 2.54 1.01% 0.27% 100.75 13/01/2021 - Aa3il          
סלע נדלן אגח ג סגירהנעילה 107.44 -0.38 -0.35% 1,327.4 6.57 0.95% 0.47% 100.53 13/04/2026 - Aa3il          
סלע נדלן אגח ד סגירהנעילה 104.01 -0.30 -0.29% 350.3 7.75 1.10% 0.71% 100.10 27/03/2022 - -          
סלקום אגח ח סגירהנעילה 99.94 -0.05 -0.05% 700.1 2.14 2.28% 0.06% 100.59 05/07/2021 Ail -          
סלקום אגח י סגירהנעילה 100.88 -0.12 -0.12% - 3.23 2.67% 1.99% 101.53 05/07/2021 Ail -          
עזריאלי אגח ב סגירהנעילה 100.16 -0.31 -0.31% 1,844.5 2.42 0.58% 0.36% 100.04 01/04/2021 AA+il -          
עזריאלי אגח ד סגירהנעילה 105.27 -0.28 -0.27% 1,895.8 4.80 0.60% 0.23% 101.60 05/01/2021 - Aa1il          
עזריאלי אגח ה סגירהנעילה 106.65 -0.34 -0.32% 3,376.9 5.50 0.67% 0.22% 100.55 30/06/2022 - Aa1il          
עזריאלי אגח ו סגירהנעילה 113.78 -0.61 -0.53% 1,913.3 8.86 1.09% 0.49% 100.77 31/12/2025 - Aa1il          
פועלים הנ הת טו סגירהנעילה 109.71 -0.03 -0.03% 1,721.2 1.58 0.43% -0.80% 103.57 30/05/2021 AA+il Aa1il          
פועלים הנ הת יד סגירהנעילה 111.24 -0.31 -0.28% 720.3 1.11 0.77% -0.52% 107.47 06/12/2020 AA+il Aa1il          
פועלים הנפ הת י סגירהנעילה 124.80 0.03 0.02% 1,428.5 0.43 2.68% -0.93% 124.02 28/03/2021 AA+il Aa1il          
פועלים הנפקות אגח 32 סגירהנעילה 112.45 -0.08 -0.07% 4,782.2 1.74 0.57% -0.74% 104.20 08/08/2021 AAAil Aaail          
פועלים הנפקות אגח 34 סגירהנעילה 101.78 -0.07 -0.07% 1,692.1 1.42 0.79% 0.54% 101.92 26/03/2021 AAAil Aaail          
פועלים הנפקות אגח 35 סגירהנעילה 103.22 -0.10 -0.10% 1,896.5 3.99 0.07% -0.09% 101.09 29/04/2021 AAAil Aaail          
פועלים הנפקות אגח 36 סגירהנעילה 109.50 -0.25 -0.23% 4,294.7 4.96 0.04% -0.44% 100.86 02/12/2020 AAAil Aaail          
פועלים הנפקות שה נד 1 סגירהנעילה 113.00 0.08 0.07% 79.9 0.69 1.66% 0.61% 111.29 01/07/2021 AAil -          
פועלים ה-רובד 2 סגירהנעילה 5,200,000 10,003.00 0.19% - 5.42 2.30% 1.55% 5,020,616 17/08/2026 - -          
פועלים התח יח-רובד 2 סגירהנעילה 5,015,000 0.00 0.00% - 2.48 1.90% 1.42% 5,074,047 29/04/2023 AAil Aa3il          
פועלים התח יט-רובד 2 סגירהנעילה 5,032,995 -2,004.00 -0.04% - 3.10 1.76% 1.26% 5,059,517 30/12/2023 AAil Aa3il          
פועלים התח כא-רובד 2 סגירהנעילה 5,113,016 18.00 0.00% - 5.21 2.30% 1.61% 5,039,181 17/05/2026 - -          
פועלים התח כ-רובד 2 סגירהנעילה 5,000,001 0.00 0.00% - 4.26 2.26% 1.69% 5,050,574 03/04/2025 AAil Aa3il          
פז נפט אגח ו סגירהנעילה 106.99 -0.17 -0.16% 349.9 3.97 0.58% 0.06% 101.46 30/11/2020 AA-il -          
פז נפט אגח ז סגירהנעילה 103.54 -0.76 -0.73% 17,407.3 4.99 0.71% 0.33% 100.98 30/11/2020 AA-il -          
פטרוכימים אגח ב סגירהנעילה 27.84 0.35 1.27% 15.2 3.04 76.31% 63.28% 120.88 31/12/2023 - -          
פלאזה סנט אגח א סגירהנעילה 18.65 -1.04 -5.28% 3.1 0.20 - - 122.58 01/01/2021 - -          
פלאזה סנט אגח ב סגירהנעילה 17.72 -0.76 -4.11% - 0.20 - - 119.20 01/01/2021 - -          
פניקס הון אגח ה סגירהנעילה 112.35 -0.18 -0.16% 74.8 5.70 0.36% -0.17% 101.20 31/10/2026 AA-il Aa3il          
צור אגח י סגירהנעילה 92.48 -0.30 -0.32% 770.9 4.79 5.64% 4.23% 101.15 30/06/2021 - -          
קרדן אן וי אגח א סגירהנעילה 5.69 0.00 0.00% - 0.05 - - 215.39 05/11/2020 - -          
קרדן אן וי אגח ב סגירהנעילה 25.51 0.33 1.31% - 0.11 - - 132.02 30/11/2020 - -          
רבוע נדלן אגח ה סגירהנעילה 104.20 -0.27 -0.26% 297.5 1.89 1.74% 0.70% 101.29 31/05/2021 A+il A1il          
רבוע נדלן אגח ו סגירהנעילה 103.89 -0.32 -0.31% 689.7 3.76 1.75% 1.16% 102.16 30/11/2021 A+il A1il          
רבוע נדלן אגח ז סגירהנעילה 103.85 -0.29 -0.28% 1,490.5 3.66 1.07% 0.52% 101.94 30/11/2020 AA-il Aa3il          
רבוע נדלן אגח ח סגירהנעילה 101.83 -0.41 -0.40% 4,597.5 5.36 1.21% 0.80% 100.68 31/10/2020 AA-il -          
ריט 1 אגח ג סגירהנעילה 108.56 0.00 0.00% - 0.41 2.33% 1.14% 107.84 20/03/2021 AAil -          
ריט 1 אגח ד סגירהנעילה 108.80 -0.20 -0.18% 74.1 2.43 0.57% -0.41% 100.33 20/09/2021 AAil -          
ריט 1 אגח ה סגירהנעילה 120.35 -0.41 -0.34% 479.1 5.18 0.50% -0.41% 100.82 20/03/2022 AAil -          
ריט 1 אגח ו סגירהנעילה 121.15 -0.46 -0.38% 417.4 6.64 0.80% 0.01% 101.80 20/03/2022 AAil -          
רכבת ישר אגח ב סגירהנעילה 101.20 0.10 0.10% 449.2 0.69 1.08% 0.81% 101.55 30/06/2021 AA+il Aa1il          
רני צים אגח א סגירהנעילה 100.44 -0.12 -0.12% - 2.72 2.82% 2.07% 100.81 01/01/2021 - Baa1il          
שופרסל אגח ד סגירהנעילה 113.11 -0.17 -0.15% 99.2 4.77 0.34% -0.34% 100.11 08/10/2021 AAil -          
שופרסל אגח ו סגירהנעילה 117.82 -0.27 -0.23% 878.2 4.26 0.31% -0.65% 100.15 08/10/2021 AAil -          
שיכון ובינוי אגח 5 סגירהנעילה 109.06 0.00 0.00% - 1.15 2.07% 0.38% 104.92 30/06/2021 Ail A2il          
שיכון ובינוי אגח 6 סגירהנעילה 106.30 -0.50 -0.47% 8,923.9 2.77 2.28% 1.21% 100.24 01/04/2021 Ail A2il          
שיכון ובינוי אגח 8 סגירהנעילה 110.68 -0.57 -0.51% 4,103.4 5.75 2.17% 1.24% 100.39 01/05/2021 Ail A2il          
שכון ובי אגח 9 סגירהנעילה 107.48 -0.72 -0.67% 1,379.7 6.58 2.14% 1.35% 100.19 31/03/2022 - -          
שלמה החז אגח טז סגירהנעילה 100.77 -0.26 -0.26% 164.2 1.33 1.90% 1.35% 100.55 11/01/2021 AA-il -          
שלמה החז אגח יח סגירהנעילה 100.25 -0.23 -0.23% 1,258.3 2.82 1.88% 1.35% 100.55 20/12/2020 AA-il -          
תנופורט אגח א סגירהנעילה 94.75 0.36 0.38% 630.1 3.52 4.33% 3.25% 101.52 30/12/2020 - -          
 
 
צרו איתנו קשר *5988