פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - אג"ח צמוד מדד קונצרני
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א
אג"ח צמוד מדד קונצרני

שם אג"ח עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי
יומי באג'
שינוי
יומי ב-%
נפח מסחר
(בא' ₪)
מח"מ תשואה
ברוטו
תשואה
נטו
ערך
מתואם
תאריך פדיון
קרוב
דירוג
מעלות
דירוג
מדרוג
 למסחר   לתיק   למעקב 
       
אגוד הנפ אגח י סגירהנעילה 102.42 0.03 0.03% 790.3 2.83 -0.39% -0.46% 100.55 15/09/2022 - Aa3               
אגוד הנפ אגח יא סגירהנעילה 106.64 0.01 0.01% 123.9 4.29 -0.22% -0.50% 101.22 02/04/2024 - Aa3               
אגוד הנפקות אגח ט סגירהנעילה 105.73 0.02 0.02% 672.3 2.78 -0.33% -0.62% 102.08 01/03/2020 - Aa3               
אגוד הנפקות התח יט סגירהנעילה 111.45 0.09 0.08% 25.7 1.13 -0.46% -1.75% 105.88 04/07/2020 - A1               
אגוד הנפקות כ רובד 2 סגירהנעילה 5,232,615 2,615.00 0.05% 837.0 1.80 1.22% 0.46% 5,085,384 11/09/2021 - A3               
אגוד הנפקות כא רובד 2 סגירהנעילה 5,195,844 0.00 0.00% 1,091.9 2.77 1.09% 0.64% 5,111,067 10/09/2022 - A3               
אגוד הנפקות שה נד 1 סגירהנעילה 115.50 0.14 0.12% 37.4 0.80 0.16% -1.40% 110.75 10/09/2020 - A2               
אדגר אגח י סגירהנעילה 110.04 0.25 0.23% 236.7 5.38 1.49% 0.78% 102.40 01/09/2023 - A3               
אדגר אגח ז סגירהנעילה 109.45 0.00 0.00% - 0.13 0.49% -4.70% 108.78 01/01/2020 - A3               
אדגר אגח ח סגירהנעילה 106.44 0.08 0.08% 183.7 1.60 0.39% -0.63% 101.41 01/01/2020 - A3               
אדגר אגח ט סגירהנעילה 116.21 0.20 0.17% 818.3 3.37 0.93% -0.25% 102.86 01/07/2021 - A3               
אדמה אגח ב סגירהנעילה 164.27 0.22 0.13% 3,308.0 7.69 1.23% 0.06% 124.17 30/11/2020 AA- -               
אזורים אגח 9 סגירהנעילה 110.10 0.00 0.00% 228.8 1.10 0.42% -1.26% 104.47 31/12/2019 - A2               
אידיבי פיתוח ט סגירהנעילה 72.50 -0.50 -0.68% 4,966.7 2.67 26.07% 19.78% 124.01 18/12/2020 BB- -               
אידיביפת אגח יא סגירהנעילה 102.38 0.00 0.00% - 0.04 8.62% 0.88% 102.54 28/11/2019 - -               
איידיאו אגח ז סגירהנעילה 109.96 0.04 0.04% 656.8 2.05 0.39% -0.74% 102.13 31/12/2020 A+ -               
איידיאו אגח ח סגירהנעילה 110.74 -0.05 -0.05% 898.8 4.37 0.77% 0.12% 102.77 30/06/2023 A+ -               
איידיאיי הנפקות הת ג ש"ה סגירהנעילה 108.98 0.39 0.36% 6.7 1.05 -0.08% -1.50% 103.75 15/12/2020 - A2               
אינטר גרין אגחא סגירהנעילה 106.88 -0.57 -0.53% 51.4 4.06 0.84% 0.34% 102.23 30/06/2020 - -               
אלביט הד אגח ט סגירהנעילה 115.42 -0.11 -0.10% 127.0 0.04 - 432.33% 102.45 01/12/2019 - -               
אלבר אגח יז סגירהנעילה 101.53 0.05 0.05% 5,261.5 3.78 1.50% 1.02% 100.13 20/07/2020 - -               
אלבר אגח טז סגירהנעילה 105.24 -0.02 -0.02% 984.7 2.29 0.93% 0.34% 102.16 20/12/2019 A+ -               
אלדן תחבו אגח ד סגירהנעילה 105.57 -0.05 -0.05% 95.8 1.92 0.92% 0.21% 101.83 31/10/2020 A+ -               
אלדן תחבו אגח ה סגירהנעילה 106.05 0.02 0.02% 323.5 2.31 0.91% 0.11% 100.78 30/03/2020 A+ -               
אלוני חץ אגח ח סגירהנעילה 115.93 0.15 0.13% 720.1 1.73 -0.14% -1.58% 107.23 24/02/2020 AA- Aa3               
אלעזרא אגח ב סגירהנעילה 110.86 0.21 0.19% 11.2 0.99 2.61% 0.04% 105.67 31/05/2020 - -               
אלקטרה אגח ג סגירהנעילה 127.76 -0.22 -0.17% 15.4 0.93 -0.04% -1.26% 122.20 22/04/2020 - A1               
אלקטרה נדלן אגח ד סגירהנעילה 112.20 -0.40 -0.36% - 0.95 -0.42% -2.17% 107.12 01/11/2020 BBB Baa1               
אלרוב נדלן אגחב סגירהנעילה 107.43 -0.27 -0.25% 13.2 0.70 0.58% -1.06% 104.35 31/07/2020 - A2               
אלרוב נדלן אגחג סגירהנעילה 103.33 0.01 0.01% 96.7 1.52 0.75% 0.16% 101.63 01/06/2020 - A2               
אלרוב נדלן אגחד סגירהנעילה 106.93 0.19 0.18% 411.0 2.59 0.85% 0.18% 102.73 31/12/2019 - A2               
אמות אגח ב סגירהנעילה 112.95 -0.01 -0.01% 369.2 1.60 -0.27% -1.63% 104.44 02/07/2020 AA Aa2               
אמות אגח ג סגירהנעילה 117.24 0.13 0.11% 389.8 0.61 -0.34% -3.32% 113.65 30/12/2019 AA Aa2               
אמות אגח ד סגירהנעילה 119.26 0.01 0.01% 2,735.7 5.52 0.21% -0.56% 101.59 02/07/2023 AA Aa2               
אמות אגח ו סגירהנעילה 103.68 0.33 0.32% 8,330.8 7.95 0.72% 0.43% 100.13 03/10/2025 - -               
אספן גרופ אגח ו סגירהנעילה 108.68 0.26 0.24% 585.9 2.26 1.08% -0.32% 101.87 31/12/2019 - A3               
אפריקה אגח כו סגירהנעילה 63.95 0.11 0.17% 12.8 1.72 46.19% 33.84% 115.59 03/12/2019 - -               
אפריקה אגח כז סגירהנעילה 61.22 0.21 0.34% 210.1 1.93 37.01% 27.34% 106.91 16/05/2020 - -               
אפריקה אגח כח סגירהנעילה 81.93 0.06 0.07% 111.9 1.88 21.50% 15.99% 105.16 01/03/2020 - -               
אפריקה מגורים אגח ב סגירהנעילה 105.52 0.00 0.00% - 0.38 2.05% 0.50% 104.48 31/03/2020 - A2               
אפריקה נכסים אגח ו סגירהנעילה 105.28 0.00 0.00% 0.6 0.69 0.56% -1.24% 102.35 05/01/2020 - A3               
אפריקה נכסים אגח ז סגירהנעילה 108.08 0.09 0.08% 4,134.5 2.39 0.84% -0.36% 101.04 30/04/2021 - A3               
אפריקה נכסים אגח ח סגירהנעילה 107.69 0.06 0.06% 424.1 5.22 1.44% 0.79% 101.73 15/10/2020 - A3               
ארזים אגח 2 סגירהנעילה 45.50 0.00 0.00% - 7.46 24.49% 20.79% 144.73 30/04/2027 D -               
ארזים אגח 4 סגירהנעילה 74.76 0.00 0.00% - 4.75 17.01% 13.08% 121.52 31/01/2020 D -               
ארפורט אגח ה סגירהנעילה 112.84 0.12 0.11% 7,813.3 4.67 0.13% -0.50% 102.07 28/02/2020 AA -               
ארפורט אגח ז סגירהנעילה 108.81 0.04 0.04% 253.1 1.72 -0.44% -1.26% 102.60 10/02/2020 AA -               
ארפורט אגח ט סגירהנעילה 100.01 0.00 0.00% 1,652.1 8.60 0.65% 0.49% 100.03 30/08/2020 - -               
אשדר אגח א סגירהנעילה 127.35 0.00 0.00% - 0.53 0.56% -1.61% 124.54 31/05/2020 A -               
אשדר אגח ג סגירהנעילה 110.33 0.03 0.03% - 0.62 0.33% -1.75% 106.96 01/01/2020 A -               
אשטרום נכסים אגח 10 סגירהנעילה 114.37 0.32 0.28% 1,232.3 4.45 0.60% -0.17% 102.67 01/01/2020 A -               
אשטרום נכסים אגח 11 סגירהנעילה 110.37 -0.60 -0.54% 333.0 6.62 0.42% -0.02% 100.58 30/04/2020 A+ -               
אשטרום נכסים אגח 7 סגירהנעילה 113.50 -0.50 -0.44% - 0.86 0.51% -1.31% 109.97 01/01/2020 A -               
אשטרום נכסים אגח 8 סגירהנעילה 111.39 -0.12 -0.11% 87.4 1.50 -0.08% -1.47% 104.08 01/12/2019 A -               
אשטרום קב אגח א סגירהנעילה 106.82 -0.04 -0.04% 865.6 3.16 0.54% -0.12% 100.82 10/05/2020 A -               
בזן אגח א סגירהנעילה 122.84 0.00 0.00% 68.8 0.37 0.29% -3.25% 120.85 31/12/2019 A -               
בזן אגח ז סגירהנעילה 124.86 0.23 0.18% 6.8 0.38 1.95% 0.09% 122.90 31/03/2020 A -               
בזק אגח 6 סגירהנעילה 112.20 0.01 0.01% 1,274.9 1.52 -0.11% -1.24% 106.04 01/12/2019 AA Aa2               
בזק אגח 10 סגירהנעילה 110.64 0.09 0.08% 4,261.1 4.60 0.36% -0.21% 101.80 01/12/2022 AA Aa2               
ביג אגח ד סגירהנעילה 111.80 0.02 0.02% 407.7 0.15 -0.09% -3.07% 111.15 10/01/2020 AA Aa3               
ביג אגח ה סגירהנעילה 108.81 0.12 0.11% 326.9 2.07 -0.08% -0.85% 102.44 10/08/2020 AA- Aa3               
ביג אגח ז סגירהנעילה 109.69 0.04 0.04% 456.1 4.01 0.38% -0.22% 100.82 10/05/2020 AA- Aa3               
ביג אגח ח סגירהנעילה 107.55 -0.05 -0.05% 357.5 5.03 0.24% -0.09% 101.73 12/04/2020 AA Aa3               
ביג אגח ט סגירהנעילה 108.80 0.03 0.03% 674.2 4.92 0.68% 0.17% 102.31 20/12/2019 AA- Aa3               
ביג אגח יא סגירהנעילה 111.47 -0.01 -0.01% 119.2 6.41 0.20% -0.24% 100.63 20/10/2020 AA -               
ביג אגח יב סגירהנעילה 117.42 0.22 0.19% 591.1 6.09 0.81% 0.03% 101.06 25/02/2020 AA- Aa3               
ביג אגח יג סגירהנעילה 102.53 -0.01 -0.01% 434.5 7.20 0.46% 0.26% 100.23 25/03/2020 - -               
בינל הנפק אגח ט סגירהנעילה 103.84 0.21 0.20% 192.7 0.87 -0.41% -0.75% 102.74 30/03/2020 AA+ Aa1               
בינל הנפק אגח י סגירהנעילה 102.89 0.15 0.15% 122.2 5.81 -0.41% -0.44% 100.02 10/09/2025 - -               
בינל הנפק כ"ה נד ד סגירהנעילה 127.07 0.00 0.00% - 0.84 0.11% -2.75% 122.85 20/03/2020 AA Aa2               
בינל הנפק כ"ה נד כ סגירהנעילה 111.25 -0.43 -0.39% 113.6 0.70 -0.24% -2.13% 109.17 28/01/2020 AA Aa2               
בינלאומי הנפקות כב רובד 2 סגירהנעילה 5,356,038 7,428.00 0.14% - 1.59 0.29% -0.55% 5,151,059 26/06/2021 AA- A1               
בינלאומי הנפקות כג רובד 2 סגירהנעילה 5,178,000 0.00 0.00% - 2.84 0.87% 0.49% 5,089,365 01/10/2022 AA- A1               
בינלאומי הנפקות כד רובד 2 סגירהנעילה 5,316,311 0.00 0.00% - 4.46 1.11% 0.53% 5,068,241 12/07/2024 AA- A1               
בראק אן וי אגחא סגירהנעילה 110.92 0.00 0.00% - 0.65 0.12% -1.91% 107.65 14/07/2020 AA- -               
בראק אן וי אגחב סגירהנעילה 113.72 0.91 0.81% 126.1 2.89 -1.21% -2.05% 103.05 31/12/2019 AA- -               
בראק אן וי אגחג סגירהנעילה 116.35 0.35 0.30% 0.9 5.11 0.63% -0.17% 101.45 20/07/2020 AA- -               
גב ים אגח ו סגירהנעילה 145.82 0.04 0.03% 4,154.4 3.66 -0.11% -1.25% 122.77 31/03/2021 AA Aa2               
גזית גלוב אגח ד סגירהנעילה 128.54 0.15 0.12% 2,038.1 0.93 0.49% -1.66% 123.27 31/03/2020 AA- Aa3               
גזית גלוב אגח יא סגירהנעילה 121.24 0.11 0.09% 6,779.1 3.17 0.63% -0.63% 104.86 30/09/2020 AA- Aa3               
גזית גלוב אגח יב סגירהנעילה 117.95 0.14 0.12% 2,763.4 5.53 1.29% 0.31% 101.91 30/06/2023 AA- Aa3               
גזית גלוב אגח יג סגירהנעילה 111.43 0.17 0.15% 2,273.7 5.82 1.38% 0.67% 102.98 30/06/2021 AA- Aa3               
גירון אגח ו סגירהנעילה 112.28 0.06 0.05% 339.2 4.69 0.62% -0.02% 102.77 31/12/2019 - A1               
גירון אגח ז סגירהנעילה 106.36 -0.08 -0.08% 204.7 6.87 1.30% 0.82% 101.93 31/12/2019 - A1               
דה לסר אגח ג סגירהנעילה 105.61 0.00 0.00% - 0.75 2.30% 0.56% 103.24 20/08/2020 A- -               
דה לסר אגח ד סגירהנעילה 97.47 0.00 0.00% 611.6 1.88 4.45% 3.34% 100.99 30/04/2020 A- -               
דורסל אגח ב סגירהנעילה 103.48 -0.52 -0.50% - 0.62 0.04% -1.04% 101.75 31/12/2019 A- -               
דיסקונט השקעות אגח ו סגירהנעילה 122.69 0.13 0.11% 871.4 2.72 6.24% 4.33% 126.79 31/12/2019 BBB+ -               
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד סגירהנעילה 118.03 0.23 0.20% 81.8 1.53 -0.49% -1.64% 110.36 10/06/2020 AA Aa2               
דיסקונט מנ נד ו סגירהנעילה 5,023,984 3,985.00 0.08% - 5.75 1.39% 1.02% 5,003,400 29/10/2025 - -               
דיסקונט מנפיקים הת 1 ש"ה סגירהנעילה 117.09 -0.01 -0.01% 545.2 0.43 1.04% -1.37% 114.47 20/04/2020 AA- -               
דיסקונט מנפיקים הת ב כ"ה סגירהנעילה 131.30 0.11 0.08% - 0.04 -7.73% -30.70% 130.57 01/12/2019 AA Aa2               
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה סגירהנעילה 131.70 -0.05 -0.04% 344.5 1.93 -0.62% -1.74% 119.08 29/10/2020 AA Aa2               
דיסקונט שה א סגירהנעילה 135.71 0.10 0.07% 749.4 2.03 -0.08% -1.65% 122.28 01/01/2022 A A1               
דלק קבוצה אגח יג סגירהנעילה 126.07 0.25 0.20% 454.9 1.10 2.14% 0.88% 122.79 29/03/2020 A A2               
דלק קבוצה אגח יח סגירהנעילה 117.24 0.39 0.33% 1,690.1 1.88 2.39% 0.90% 109.76 31/10/2020 - A2               
דלק קבוצה אגח יט סגירהנעילה 111.43 0.66 0.60% 601.4 1.92 2.53% 1.39% 107.00 10/11/2020 - A2               
דלק קבוצה אגח כב סגירהנעילה 126.40 0.27 0.21% 148.2 1.10 2.07% 0.60% 123.27 31/12/2019 A A2               
דרבן אגח ד סגירהנעילה 129.32 0.06 0.05% 63.6 1.13 0.28% -1.38% 123.21 06/07/2020 - A1               
הכשרת ישוב אג16 סגירהנעילה 105.98 -0.06 -0.06% - 0.62 0.65% -2.56% 103.05 30/06/2020 BBB+ -               
הכשרת ישוב אג17 סגירהנעילה 104.15 0.05 0.05% - 0.86 1.52% 0.12% 101.10 31/03/2020 BBB+ -               
הכשרת ישוב אג20 סגירהנעילה 107.97 0.03 0.03% 193.2 2.50 1.65% 0.68% 103.16 30/06/2020 BBB+ -               
הכשרת ישוב אג21 סגירהנעילה 108.81 0.00 0.00% 49.2 6.36 0.73% 0.26% 101.72 31/12/2020 A- -               
הכשרת ישוב אג22 סגירהנעילה 102.72 0.23 0.22% 778.4 4.34 2.28% 1.55% 101.51 30/06/2021 BBB+ -               
הפניקס אגח 2 סגירהנעילה 109.37 0.05 0.05% 242.6 2.33 -0.25% -0.89% 102.57 26/03/2020 - Aa3               
הראל הנפק אגח א סגירהנעילה 132.59 0.00 0.00% - 1.10 -0.02% -1.93% 126.23 31/12/2019 AA -               
הראל הנפק אגח ד סגירהנעילה 113.03 -0.01 -0.01% 30.1 0.53 0.29% -1.46% 110.92 31/05/2020 AA- -               
הראל הנפק אגח ה סגירהנעילה 118.17 -0.01 -0.01% 213.6 1.49 -0.39% -1.74% 110.92 31/05/2021 AA- -               
הראל הנפק אגח ו סגירהנעילה 122.53 0.10 0.08% 221.2 3.31 -0.64% -1.63% 105.73 31/05/2023 AA- -               
הראל הנפק אגח ז סגירהנעילה 125.90 0.07 0.06% 228.5 4.19 -0.35% -1.30% 105.73 31/05/2024 AA- -               
הראל הנפק אגח ח סגירהנעילה 111.26 -0.02 -0.02% 203.0 2.45 -0.37% -1.15% 103.00 31/05/2022 AA- -               
הראל הנפק אגח ט סגירהנעילה 115.29 -0.01 -0.01% 143.4 5.72 0.15% -0.46% 101.50 31/12/2025 AA- -               
הראל הנפק אגח י סגירהנעילה 116.45 0.16 0.14% 522.4 6.59 0.29% -0.33% 101.50 31/12/2026 AA- -               
וילאר אגח ו סגירהנעילה 118.34 0.00 0.00% - 1.77 -0.32% -1.33% 110.50 03/09/2020 AA+ -               
וילאר אגח ט סגירהנעילה 104.57 0.00 0.00% - 5.37 0.25% 0.05% 101.56 03/09/2021 AA -               
ויתניה אגח ה סגירהנעילה 110.86 0.00 0.00% - 5.64 1.30% 0.57% 101.68 30/06/2024 - A2               
חברה לישראלאגח7 סגירהנעילה 127.23 0.10 0.08% 438.3 0.82 0.24% -1.20% 122.75 12/03/2020 A -               
חג'ג' אגח ט סגירהנעילה 100.83 0.03 0.03% - 1.83 2.86% 2.05% 100.41 01/10/2020 - -               
חלל תקשורת אגח יח סגירהנעילה 107.60 -0.60 -0.55% 220.7 4.31 3.55% 2.28% 101.91 31/12/2020 - -               
חנן מור אגח ט סגירהנעילה 100.86 0.00 0.00% - 4.91 2.27% 1.66% 100.39 15/01/2020 - -               
חשמל אגח 27 סגירהנעילה 129.73 0.17 0.13% 1,370.1 7.28 0.41% -0.43% 101.65 12/04/2020 AA+ Aa2               
חשמל אגח 29 סגירהנעילה 129.71 0.09 0.07% 2,275.8 5.21 -0.02% -1.04% 103.01 28/02/2025 AA+ Aa2               
חשמל אגח 31 סגירהנעילה 117.80 0.04 0.03% 956.0 9.91 0.77% 0.21% 100.67 20/09/2029 AA+ Aa2               
יוניברסל אגח א סגירהנעילה 105.41 -0.09 -0.09% 1,080.6 1.95 0.37% -0.27% 100.83 10/02/2020 A+ -               
יוניברסל אגח ג סגירהנעילה 101.57 0.32 0.32% - 3.91 0.57% 0.31% 100.01 10/02/2020 - -               
יוניטרוניק אגח4 סגירהנעילה 104.00 -0.14 -0.13% 4.2 0.21 3.86% 0.67% 103.83 31/01/2020 - -               
ירושלים הנפקות 10 כ"ה נד' סגירהנעילה 105.72 0.00 0.00% - 1.11 0.32% -0.46% 103.34 30/06/2020 A -               
ירושלים הנפקות 11 רובד 2 סגירהנעילה 5,341,714 0.00 0.00% - 1.52 1.06% 0.08% 5,141,991 07/06/2021 A- -               
ירושלים הנפקות 12 רובד 2 סגירהנעילה 5,195,000 0.00 0.00% - 3.03 1.26% 0.73% 5,096,389 31/12/2022 A- -               
ירושלים הנפקות אגח ט סגירהנעילה 106.96 0.17 0.16% 165.6 1.12 -0.24% -1.09% 104.19 01/01/2020 AA- -               
ירושלים הנפקות אגח יג סגירהנעילה 105.05 -0.14 -0.13% 88.0 3.51 -0.37% -0.56% 101.52 31/05/2022 AA- -               
ישרס אגח טו סגירהנעילה 109.58 0.11 0.10% 161.3 5.65 0.26% -0.16% 101.60 15/05/2020 AA Aa3               
ישרס אגח טז סגירהנעילה 113.81 0.08 0.07% 105.4 6.66 0.76% 0.17% 102.22 31/01/2020 AA- Aa3               
ישרס אגח יג סגירהנעילה 110.05 -0.04 -0.04% 778.0 2.48 0.10% -0.83% 101.42 31/12/2019 AA- Aa3               
ישרס אגח יח סגירהנעילה 101.81 0.10 0.10% - 8.58 0.64% 0.43% 100.12 10/10/2020 - -               
כללביט א-רובד 2 סגירהנעילה 128.90 0.00 0.00% 2.3 1.03 -0.39% -2.02% 122.33 01/06/2020 AA Aa2               
כללביט ג-רובד 2 סגירהנעילה 116.95 0.09 0.08% 223.2 1.66 -0.26% -1.47% 109.43 01/08/2021 AA- Aa3               
כללביט ז-רובד 2 סגירהנעילה 112.12 0.08 0.07% 477.5 3.94 -0.17% -0.77% 101.57 31/12/2023 AA- -               
כללביט ט-רובד 2 סגירהנעילה 115.30 -0.15 -0.13% 411.8 5.36 0.08% -0.52% 101.52 31/07/2025 - Aa3               
לאומי 401 רובד 2 סגירהנעילה 5,177,000 -500.00 -0.01% - 3.61 0.86% 0.45% 5,033,430 31/07/2023 AA -               
לאומי 402 רובד 2 סגירהנעילה 5,535,170 1.00 0.00% - 7.82 1.57% 0.90% 5,035,786 31/07/2028 AA -               
לאומי אגח 177 סגירהנעילה 101.60 0.07 0.07% 4,856.8 0.62 -0.23% -1.39% 101.01 30/06/2020 AAA Aaa               
לאומי אגח 179 סגירהנעילה 107.97 -0.01 -0.01% 1,255.2 5.52 -0.41% -0.62% 100.92 30/06/2024 AAA Aaa               
לאומי התח נד יד סגירהנעילה 108.08 0.09 0.08% 1,426.1 0.99 -0.53% -1.36% 103.94 10/11/2020 AA+ Aa1               
לאומי התח נד403 סגירהנעילה 5,468,000 0.00 0.00% - 4.96 1.09% 0.42% 5,126,087 28/02/2025 AA -               
לאומי התח נד404 סגירהנעילה 5,196,993 -312.00 -0.01% 1,143.3 4.68 1.06% 0.55% 4,988,582 30/09/2024 - -               
לאומי שה נד 200 סגירהנעילה 114.70 -0.06 -0.05% 322.4 1.20 -0.22% -1.21% 109.10 04/02/2021 AA Aa2               
לאומי שה נד 300 סגירהנעילה 115.34 0.08 0.07% 293.4 0.73 -0.39% -1.62% 110.94 10/08/2020 AA Aa2               
לוזון קבוצה אגח ו סגירהנעילה 112.39 0.00 0.00% - 0.04 5.45% -14.99% 112.28 01/12/2019 - Baa2               
לוזון קבוצה אגח ז סגירהנעילה 93.50 0.01 0.01% - 1.33 9.40% 7.04% 100.80 30/09/2020 - Baa2               
לוזון קבוצה אגח ח סגירהנעילה 100.30 0.01 0.01% 65.0 2.68 6.52% 4.85% 104.12 01/12/2019 - -               
לוינשטין נכסים אגח ב סגירהנעילה 110.97 0.00 0.00% 18.7 3.99 0.31% -0.28% 102.69 31/12/2019 A+ -               
לידר השק אגח ה סגירהנעילה 128.42 0.00 0.00% - 0.89 0.43% -4.32% 107.70 22/11/2019 - -               
מבני תעש אגח כא סגירהנעילה 117.02 -0.05 -0.04% 1,407.7 3.35 0.25% -0.87% 102.41 01/06/2020 - -               
מבני תעש אגח כג סגירהנעילה 113.89 0.12 0.11% 215.4 5.44 0.25% -0.32% 101.50 30/09/2020 - -               
מבני תעש אגח כד סגירהנעילה 114.75 -0.05 -0.04% 335.9 6.46 0.76% 0.12% 102.09 30/06/2020 - -               
מבני תעשיה אגח יז סגירהנעילה 118.25 0.15 0.13% 1,174.7 4.55 0.38% -0.51% 102.10 30/06/2020 A+ -               
מבני תעשיה אגח יח סגירהנעילה 115.55 0.00 0.00% 493.7 3.95 -0.13% -0.80% 102.77 30/10/2021 AA- -               
מבני תעשיה אגח יט סגירהנעילה 117.06 0.08 0.07% 131.0 5.91 0.20% -0.43% 101.82 31/03/2020 AA- -               
מבני תעשיה אגח כ סגירהנעילה 116.54 0.12 0.10% 129.1 6.30 0.79% 0.11% 102.89 31/12/2019 A+ -               
מגה אור אגח ד סגירהנעילה 110.34 -0.04 -0.04% 234.1 2.91 0.10% -0.71% 100.24 31/10/2020 A -               
מגה אור אגח ו סגירהנעילה 109.68 -0.02 -0.02% 271.2 4.23 0.47% -0.12% 102.70 30/06/2020 A -               
מגה אור אגח ז סגירהנעילה 110.25 0.08 0.07% 77.9 5.14 0.60% 0.05% 102.35 30/08/2021 A -               
מגה אור אגח ח סגירהנעילה 108.71 0.05 0.05% 1,223.2 5.95 0.21% -0.13% 101.27 31/03/2024 AA- -               
מגוריט אגח א סגירהנעילה 103.07 -0.08 -0.08% 198.2 2.59 0.70% 0.23% 102.30 30/06/2022 - -               
מוניציפל הנפ אגח ב סגירהנעילה 130.27 0.32 0.25% 125.7 0.56 -0.63% -3.62% 126.32 08/12/2019 AA -               
מוניציפל הנפ אגח ז סגירהנעילה 119.75 -0.17 -0.14% 565.6 2.18 -0.60% -1.53% 109.67 01/08/2020 AA -               
מוניציפל הנפ אגח י סגירהנעילה 111.47 0.10 0.09% 138.9 5.11 -0.29% -0.69% 101.78 30/01/2020 AA -               
מוניציפל הנפ אגח יד כ"ה סגירהנעילה 103.14 0.00 0.00% - 0.88 -0.09% -0.77% 100.89 01/10/2020 AA- -               
מז טפ הנפק 51 סגירהנעילה 102.03 0.04 0.04% - 3.95 -0.41% -0.43% 100.00 29/10/2023 - -               
מזרחי הנפקות 38 סגירהנעילה 101.36 -0.05 -0.05% 281.1 1.32 -0.32% -0.43% 100.37 11/09/2020 AAA Aaa               
מזרחי הנפקות 39 סגירהנעילה 101.25 0.01 0.01% 9,235.2 0.21 -0.08% -0.82% 101.10 01/02/2020 AAA Aaa               
מזרחי הנפקות 42 סגירהנעילה 101.06 0.13 0.13% 583.1 10.43 0.27% 0.18% 101.51 07/06/2030 AAA Aaa               
מזרחי הנפקות 43 סגירהנעילה 111.26 -0.01 -0.01% 602.1 1.67 -0.53% -1.63% 103.32 31/07/2021 AAA Aaa               
מזרחי הנפקות 44 סגירהנעילה 105.88 0.02 0.02% 1,449.1 2.83 -0.46% -0.71% 101.64 25/09/2022 AAA Aaa               
מזרחי הנפקות 45 סגירהנעילה 107.63 0.06 0.06% 2,107.5 4.79 -0.32% -0.53% 101.72 28/09/2024 AAA Aaa               
מזרחי הנפקות 46 סגירהנעילה 111.57 0.13 0.12% 674.8 7.56 -0.01% -0.30% 101.76 28/09/2027 AAA Aaa               
מזרחי הנפקות 47 רובד 2 סגירהנעילה 5,182,326 2,589.00 0.05% - 3.03 0.68% 0.34% 5,124,108 18/12/2022 AA- Aa3               
מזרחי הנפקות 48 רובד 2 סגירהנעילה 5,218,741 5,734.00 0.11% - 3.83 0.80% 0.35% 5,021,174 21/10/2023 AA- Aa3               
מזרחי הנפקות 50 רובד 2 סגירהנעילה 5,195,158 5,158.00 0.10% - 4.89 1.06% 0.57% 4,992,961 23/12/2024 - -               
מזרחי הנפקות אגח 49 סגירהנעילה 102.93 0.07 0.07% 2,756.2 6.53 -0.17% -0.27% 99.26 23/06/2026 - -               
מזרחי טפחות א ש"ה נד סגירהנעילה 134.02 0.09 0.07% 210.0 2.04 -0.17% -1.56% 121.96 01/01/2022 A+ Aa2               
מידאס אגח ג סגירהנעילה 104.34 0.25 0.24% - 1.67 6.79% 4.55% 104.25 15/01/2020 - -               
מיטב דש אגח ג סגירהנעילה 120.57 0.06 0.05% 712.3 2.95 0.21% -0.82% 108.36 10/12/2019 - A1               
מישורים אגח ג סגירהנעילה 105.27 0.00 0.00% - 0.11 2.53% -4.24% 104.88 25/12/2019 BBB+ -               
מישורים אגח ד סגירהנעילה 105.81 0.22 0.21% 178.1 1.55 2.79% 1.16% 102.55 30/06/2020 BBB+ -               
מישורים אגח ח סגירהנעילה 91.14 0.33 0.36% 19.5 4.16 5.48% 4.13% 102.19 31/07/2020 BBB+ -               
מליסרון אגח ה סגירהנעילה 117.89 -0.12 -0.10% 90.9 0.63 -0.52% -2.39% 113.84 10/01/2020 AA -               
מליסרון אגח ו סגירהנעילה 117.13 0.19 0.16% 518.9 2.32 -0.16% -1.33% 104.19 10/10/2020 AA- -               
מליסרון אגח ח סגירהנעילה 108.72 0.01 0.01% 344.5 2.02 -0.25% -0.97% 102.76 01/01/2020 AA -               
מליסרון אגח י סגירהנעילה 111.40 -0.05 -0.04% 362.1 5.07 0.17% -0.34% 102.85 10/01/2020 AA -               
מליסרון אגח טז סגירהנעילה 114.35 -0.09 -0.08% 145.3 6.37 0.53% -0.03% 102.10 01/04/2020 AA -               
מליסרון אגח יא סגירהנעילה 112.13 0.24 0.21% 962.6 5.00 0.59% -0.05% 103.05 10/01/2020 AA- -               
מליסרון אגח יג סגירהנעילה 123.66 0.01 0.01% 780.8 1.73 -0.15% -1.82% 111.92 30/11/2019 AA- -               
מליסרון אגח יד סגירהנעילה 113.63 0.17 0.15% 975.4 5.72 0.34% -0.17% 102.54 27/04/2020 AA -               
מליסרון אגח יז סגירהנעילה 112.33 0.01 0.01% 854.7 6.68 0.90% 0.34% 102.77 01/01/2020 AA- -               
מנורה הון א נד סגירהנעילה 131.23 0.14 0.11% 738.5 1.60 -0.10% -1.44% 123.05 01/07/2020 - Aa3               
מניבים ריט אגחא סגירהנעילה 107.05 0.11 0.10% 217.3 2.95 0.53% -0.00% 102.27 01/04/2020 - -               
מניבים ריט אגחב סגירהנעילה 112.84 0.00 0.00% 456.8 6.44 1.01% 0.33% 101.05 31/12/2020 - -               
מנרב אגח ב סגירהנעילה 108.00 0.32 0.30% 605.1 5.39 1.65% 0.85% 102.59 01/01/2020 A A2               
מקורות אגח 10 סגירהנעילה 101.45 0.17 0.17% 1,931.2 6.12 -0.15% -0.17% 100.04 31/12/2023 - -               
מקורות אגח 11 סגירהנעילה 117.26 -0.19 -0.16% 695.1 15.47 1.05% 0.58% 100.81 31/12/2021 - -               
נורסטאר אגח ט סגירהנעילה 114.91 -0.22 -0.19% 47.7 0.61 0.37% -2.07% 111.97 30/06/2020 A+ A1               
נורסטאר אגח י סגירהנעילה 107.20 0.05 0.05% 6,059.2 1.64 1.98% 0.82% 102.94 31/03/2020 A+ A1               
נורסטאר אגח יא סגירהנעילה 106.94 -0.08 -0.07% 993.2 3.57 1.74% 0.98% 102.28 31/03/2021 A+ A1               
נורסטאר אגח יב סגירהנעילה 103.51 0.30 0.29% 1,170.5 5.49 1.94% 1.30% 100.35 31/03/2023 - -               
נכסים ובניין אגח ח סגירהנעילה 113.37 0.57 0.51% - 6.58 1.30% 0.59% 102.59 30/06/2020 - A1               
נכסים ובנין אגח ד סגירהנעילה 139.09 0.02 0.01% 837.6 3.36 1.39% 0.13% 123.81 31/12/2020 A A1               
נכסים ובנין אגח ו סגירהנעילה 114.27 -0.02 -0.02% 712.5 2.05 0.36% -0.98% 104.33 31/12/2019 - A1               
נמלי ישראל אגחא סגירהנעילה 109.03 0.13 0.12% 832.4 5.63 -0.39% -0.60% 101.82 31/12/2022 AAA Aa1               
נמלי ישראל אגחב סגירהנעילה 115.07 0.08 0.07% 78.1 9.38 0.38% -0.02% 102.14 31/12/2027 AAA Aa1               
נתיבי גז אגח ד סגירהנעילה 125.57 0.16 0.13% 786.7 9.22 0.36% -0.25% 102.20 31/12/2019 AA+ Aa1               
נתנאל גרופ אגחי סגירהנעילה 108.68 0.00 0.00% - 4.30 -0.04% -0.47% 100.48 30/10/2020 - -               
סאני תקש אגח יא סגירהנעילה 102.88 0.03 0.03% 5.5 2.94 1.50% 0.94% 101.35 31/12/2019 - -               
סלע נדלן אגח א סגירהנעילה 106.14 -0.15 -0.14% 48.2 1.11 -0.25% -1.12% 102.74 13/01/2020 - Aa3               
סלע נדלן אגח ב סגירהנעילה 111.84 0.09 0.08% 254.7 3.28 -0.31% -1.02% 101.33 13/01/2020 - Aa3               
סלע נדלן אגח ג סגירהנעילה 113.58 0.14 0.12% 3,950.7 7.40 0.40% -0.07% 101.37 13/04/2026 - Aa3               
סלקום אגח ו סגירהנעילה 105.74 0.09 0.09% 42.5 0.14 5.23% 0.85% 105.72 05/01/2020 A+ -               
סלקום אגח ח סגירהנעילה 97.78 0.26 0.27% 2,457.9 2.62 3.44% 1.51% 101.41 05/07/2020 A+ -               
סלקום אגח י סגירהנעילה 94.04 0.80 0.86% - 4.00 4.65% 3.49% 102.41 05/07/2021 A+ -               
עזריאלי אגח ב סגירהנעילה 103.65 0.00 0.00% 973.6 2.88 -0.37% -0.58% 100.67 01/04/2020 AA+ -               
עזריאלי אגח ג סגירהנעילה 108.92 -0.05 -0.05% 1,150.1 4.04 -0.21% -0.63% 101.21 01/07/2020 AA+ -               
עזריאלי אגח ד סגירהנעילה 109.54 0.07 0.06% 3,494.1 5.26 0.04% -0.33% 102.41 05/01/2020 - Aa1               
עזריאלי אגח ה סגירהנעילה 111.84 -0.07 -0.06% 1,292.4 6.35 0.19% -0.25% 101.27 30/06/2022 - Aa1               
עזריאלי אגח ו סגירהנעילה 119.20 0.04 0.03% 2,964.4 9.63 0.78% 0.20% 101.54 31/12/2025 - Aa1               
פועלים הנ אגח36 סגירהנעילה 113.35 0.11 0.10% 10,134.8 5.40 -0.32% -0.79% 101.68 02/12/2019 AAA Aaa               
פועלים הנ הת טו סגירהנעילה 116.86 0.02 0.02% 1,282.6 2.44 -0.45% -1.58% 104.60 30/05/2021 AA+ Aa1               
פועלים הנ הת יד סגירהנעילה 116.02 -0.01 -0.01% 516.8 1.53 -0.48% -1.67% 108.53 06/12/2019 AA+ Aa1               
פועלים הנ הת יח סגירהנעילה 5,201,917 -2,603.00 -0.05% - 3.37 0.90% 0.49% 5,114,664 29/04/2023 AA Aa3               
פועלים הנ הת יט סגירהנעילה 5,273,000 13,000.00 0.25% - 3.98 0.74% 0.27% 5,100,157 30/12/2023 AA Aa3               
פועלים הנפ הת י סגירהנעילה 129.04 0.03 0.02% 816.9 0.86 0.45% -1.87% 125.25 28/03/2020 AA+ Aa1               
פועלים הנפ הת כ סגירהנעילה 5,320,000 2,000.00 0.04% 1,489.3 5.10 1.15% 0.60% 5,093,130 03/04/2025 AA Aa3               
פועלים הנפקות אגח 32 סגירהנעילה 120.93 0.02 0.02% 1,105.1 2.59 -0.47% -1.71% 105.30 08/08/2021 AAA Aaa               
פועלים הנפקות אגח 33 סגירהנעילה 102.05 0.13 0.13% 335.6 0.84 -0.12% -0.59% 100.56 15/09/2020 AAA Aaa               
פועלים הנפקות אגח 34 סגירהנעילה 104.73 0.00 0.00% 2,563.6 1.86 -0.37% -0.60% 102.68 26/03/2020 AAA Aaa               
פועלים הנפקות אגח 35 סגירהנעילה 106.63 0.00 0.00% 1,517.5 4.45 -0.44% -0.60% 101.84 29/04/2020 AAA Aaa               
פועלים הנפקות שה נד 1 סגירהנעילה 117.76 -0.02 -0.02% 1,463.4 0.62 -0.57% -2.43% 112.71 01/07/2020 AA -               
פז נפט אגח ו סגירהנעילה 111.60 0.10 0.09% 753.6 4.43 -0.05% -0.55% 102.30 30/11/2019 AA- -               
פז נפט אגח ז סגירהנעילה 108.26 0.11 0.10% 733.5 5.91 0.17% -0.19% 101.77 30/11/2020 AA- -               
פטרוכימים אגח ב סגירהנעילה 75.88 -0.38 -0.50% 887.1 3.77 23.42% 18.48% 124.45 31/12/2023 - -               
פלאזה סנט אגח א סגירהנעילה 22.45 -0.29 -1.28% 150.0 0.13 - - 123.06 31/12/2019 - -               
פלאזה סנט אגח ב סגירהנעילה 21.00 -0.66 -3.05% 1.2 0.13 - - 119.61 31/12/2019 - -               
פלסטו קרגל אגחג סגירהנעילה 104.51 -0.81 -0.77% 1.3 0.53 3.66% 1.12% 104.35 30/05/2020 - Baa3               
פניקס הון אגח ה סגירהנעילה 115.93 0.36 0.31% 21.7 6.52 0.30% -0.23% 102.01 31/10/2026 - Aa3               
צור אגח י סגירהנעילה 109.57 0.35 0.32% 1,764.3 5.44 2.38% 1.43% 102.01 30/06/2020 - -               
קרדן אן וי אגח א 14/11/2019 6.70 0.10 1.52% 5.0 0.17 - - 142.62 15/01/2020 D -               
קרדן אן וי אגח ב סגירהנעילה 16.24 0.77 4.98% - 0.11 - - 125.26 19/12/2019 D -               
רבד אגח א סגירהנעילה 106.80 0.00 0.00% - 0.61 -0.24% -1.84% 104.00 30/06/2020 - Baa1               
רבוע נדלן אגח ד סגירהנעילה 113.89 0.00 0.00% 13.9 0.61 -0.64% -3.16% 110.40 30/06/2020 A+ A1               
רבוע נדלן אגח ה סגירהנעילה 110.51 0.32 0.29% 354.9 2.58 0.19% -0.77% 101.92 31/05/2020 A+ A1               
רבוע נדלן אגח ו סגירהנעילה 109.48 -0.04 -0.04% 734.3 4.65 0.82% 0.25% 103.02 30/11/2021 A+ A1               
רבוע נדלן אגח ז סגירהנעילה 109.66 -1.25 -1.13% 36.0 4.50 0.17% -0.25% 102.76 30/11/2019 AA- A1               
רבוע נדלן אגח ח סגירהנעילה 106.41 -0.15 -0.14% 896.6 6.28 0.54% 0.20% 100.66 31/10/2020 AA- -               
ריט 1 אגח ג סגירהנעילה 111.78 0.00 0.00% - 0.79 0.55% -0.59% 108.89 20/03/2020 AA -               
ריט 1 אגח ד סגירהנעילה 115.61 0.05 0.04% 170.2 3.21 -0.30% -1.25% 101.01 20/09/2020 AA -               
ריט 1 אגח ה סגירהנעילה 127.32 0.05 0.04% 505.6 5.95 0.15% -0.74% 101.82 20/03/2022 AA -               
ריט 1 אגח ו סגירהנעילה 128.41 0.23 0.18% 274.5 7.41 0.41% -0.37% 102.77 20/03/2022 AA -               
רכבת ישר אגח ב סגירהנעילה 102.82 0.19 0.19% 12.0 0.63 0.07% -0.11% 102.29 31/03/2020 AA+ Aa1               
רני צים אגח א סגירהנעילה 102.68 0.50 0.49% - 3.59 2.12% 1.41% 100.73 01/01/2021 - -               
שופרסל אגח ד סגירהנעילה 116.65 0.06 0.05% 192.6 5.18 0.06% -0.62% 100.69 08/10/2020 AA -               
שופרסל אגח ו סגירהנעילה 122.68 0.01 0.01% 1,758.0 4.67 -0.08% -1.03% 101.01 08/10/2020 AA -               
שיכון ובינוי אגח 5 סגירהנעילה 113.92 -0.28 -0.25% - 1.56 0.78% -0.81% 106.05 30/06/2020 A A2               
שיכון ובינוי אגח 6 סגירהנעילה 112.96 0.16 0.14% 1,654.1 3.33 0.92% -0.93% 101.12 01/04/2020 A A2               
שיכון ובינוי אגח 8 סגירהנעילה 116.83 0.02 0.02% 1,921.4 6.37 1.57% 0.66% 101.24 01/05/2020 A A2               
שלמה החז אגח טז סגירהנעילה 105.29 -0.02 -0.02% 507.6 1.76 0.04% -0.51% 101.40 11/01/2020 AA- -               
שלמה החז אגח יד סגירהנעילה 103.46 0.12 0.12% 31.2 0.16 0.90% -1.20% 103.00 01/12/2019 AA- A1               
שלמה החז אגח יח סגירהנעילה 106.93 0.01 0.01% 1,376.1 3.28 0.18% -0.27% 101.38 20/12/2019 AA- -               
שלמה נדלן אגח ב סגירהנעילה 105.19 0.00 0.00% - 0.70 0.87% -0.81% 102.34 31/07/2020 - A3               
תנופורט אגח א סגירהנעילה 100.11 0.08 0.08% 255.7 4.19 2.87% 2.15% 102.39 30/12/2019 - -